17. Pratisyen Hekimlik Kongresi

Değerli Meslektaşımız,

17. Pratisyen Hekimlik Kongresi’ni sizlere duyurmak ve sizi kongremize davet etmek istiyoruz.

Bildiğiniz gibi kongrelerimizi, TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği olarak birlikte düzenliyoruz. Kongrelerimizde, bu yıldan itibaren Pratisyen Hekimlik Derneği’nin daha aktif / etkin rol üstlenmesini kararlaştırdık. Daha çok meslektaşımızla birlikte olabilmek ve daha maliyet etkin kongre gerçekleştirebilmek adına 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi’ni 08 – 11 Kasım 2012 tarihleri arasında Kuşadası Pine Bay Holiday Oteli’nde gerçekleştiriyoruz.

Değerli Meslektaşımız,

Pratisyen hekimler; ülke ortamı, sağlık ortamı, en çok da birinci basamak sağlık hizmet sunumunun yoğun sorunlarından yola çıkarak çeyrek yüzyıl önce pratisyen hekimlik bayrağını açtılar ve bir araya gelme becerisini gösterdiler; doğası gereği yaygın ve dağınık olan pratisyen hekimlik alanında… Tabip Odalarında Pratisyen Hekim Komisyonlarını, TTB’de Pratisyen Hekimler Kolu’nu, Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nü kurdular; dernek oluşturup seslerini duyurdular. Ve ısrarla “Genel Pratisyenlik ayrı bir tıp disiplinidir. İşlevi de, sorunları da bunların çözümleri de farklıdır” dediler.

Tüm bu nedenler ile kongrelerimiz, bir araya gelmenin; sağlık ortamı, birinci basamak ve pratisyen hekimliğe ilişkin sorunlara çözüm aramanın ve sürekli mesleki gelişime katkı sağlamanın araçlarından biri olagelmiştir.

Bugün sağlık alanı varoluşundan bu yana en ağır sorunlarıyla karşı karşıyadır. Hekimlerin mesleki saygınlığının, mesleki bağımsızlığının ülke yönetiminin tüm kademelerinin gayretleriyle yerle bir edildiği, iş güvenliğinin ve giderek de can güvenliğinin kalmadığı bir sağlık ortamında bulunmaktayız. En ağır yük de yine pratisyen hekimin omzuna, sırtına yüklenmiştir. Daha da kötüsü hepimizin çıkış noktası olan pratisyen hekim kimliğimiz unutturulmaya çalışılmaktadır. Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112, Acil servis, Kurum hekimliği, Verem Savaş Dispanseri, AÇSAP Merkezi, İşyeri Hekimliği, KETEM, tıp merkezi, diyaliz, özel alan gibi pratisyen hekimlerin çalışma alanlarında meslektaşlarımızın her biri kendi sorunları içinde yalnızlaştırılmış ve daha da kötüsü aynı kurumda çalışan arkadaşlarının rakibi haline getirilmiştir.

Oysa hep söylediğimiz gibi; ortak paydamız, ortak kimliğimiz pratisyen hekim kimliğimizdir. Bu kimliğimizle kazanan ya da kaybeden oluyoruz, olacağız.

Değerli Meslektaşımız,

Sizleri yanınıza sorunlarınızı, çözüm önerilerinizi, ürünlerinizi, araştırmalarınızı ve hekim arkadaşlarınızı alarak, 8-11 Kasım 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Pratisyen Hekimlik Kongremizde hep birlikte olmaya çağırıyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu
Mehmet Akça (İzmir)
Ümit Kağan Arpacı (İzmir)
Aylin Sena Beliner (İzmir)
Alper Büyükakkuş (İzmir)
Tülin Canpolat (Denizli)
Özlem Coşkun (Ankara)
Hayati Çakır (Aydın)
Mehmet Çakmak (Ankara)
Ali Erem (Manisa)
Riyat Kırmızıoğlu (Hatay)
Özlem Mıdık (Samsun)
Fatma Yılmaz Oskay (İzmir)
İbrahim Padır (İzmir)
İsmet Sayman (İstanbul)
Fatih Tapan (Aydın)
Lale Tuna (İzmir)
Kevser Vatansever (İzmir)
Mustafa Vatansever (İzmir)
Meltem Yavuzyılmaz (İzmir)
Rıdvan Yılmaz (İstanbul)

Kongre Danışma Kurulu
Nadi Bakırcı (Acıbadem Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Doç. Dr.) İstanbul
Ufuk Beyazova (Gazi Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Prof. Dr.) Ankara
Muzaffer Eskikocak (Trakya Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.) Edirne
Şükrü Hatun (Kocaeli Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Prof. Dr.) Kocaeli
Sibel Kalaça (Marmara Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.) İzmir
Mehtap Kartal (Dokuz Eylül Ü. Aile Hekimliği AD, Doç Drç) İzmir
Yeşim Gökçe Kutsal (Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi Geriatri AD, Prof. Dr.) Ankara
Ali Rıza Odabaşı (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm, Prof. Dr.)Aydın
Orhan Odabaşı (Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD, Uzm. Dr.) Ankara
Pınar Okyay (Adnan Menderes Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Doç. Dr.) Aydın
Özlem Sarıkaya (Marmara Ü. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD, Doç, Dr.) İstanbul
İskender Sayek (Genel Cerrahi Uzmanı, Doç. Dr.) Ankara
Ata Soyer (Halk Sağlığı Uzmanı, Doç. Dr.) İzmir
Nihat Şahbaz (TTB GPE Yönetim Kurulu Üyesi, Dr) Tekirdağ
Feride Aksu Tanık (TTB Genel Sekreteri, Ankara Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr. ) Ankara
Raşit Tükel (İstanbul Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Prof. Dr.) İstanbul
Meral Türk (Ege Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.) İzmir
Reyhan Uçku (Dokuz Eylül Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof Dr.) İzmir
Kevser Vatansever (Ege Ü. Tıp Eğitimi AD, Yrd. Doç. Dr.) İzmir

Kongre Sekreteryası

Ümit Kağan Arpacı (İzmir)
Aylin Sena Beliner (İzmir)

Önemli Not : Düzenleme kurulu kararıdır.

“Kongre ortamı sigarasızdır.”

17. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ
PROGRAM

8 Kasım Perşembe

Otele Giriş ve Kayıt

12:00-13:00 Öğle Yemeği

13:00-18:00 Kurslar
Temel Yaşam Desteği ve Defibrilatör Kullanımı
Kurs Başkanı: Deniz Nalbantoğlu (İşyeri Hekimi, Denizli)
Eğiticiler: Deniz Nalbantoğlu (İşyeri Hekimi, Denizli)
Hayati Çakır (Germencik 1 Nolu ASM,Aydın)
Yaralanmalarda Küçük Cerrahi Girişimler ve Stabilizasyon
Kurs Başkanı: Cüneyt Özboyacı (Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Meslekler Beceriler Lab., İzmir)
Eğiticiler: Cüneyt Özboyacı (Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Meslekler Beceriler Lab., İzmir)
Ümit Kağan Arpacı (Bornova Devlet Hastanesi, İzmir)
Lale Tuna (Konak Toplum Sağlığı Merkezi Üreme Sağlığı Bölgesel Eğitim Merkezi, İzmir)
İnsülin Kullanımı Danışmanlığı
Kurs Başkanı: Nilüfer Yalçın (PHD İstanbul Şubesi, İstanbul)
Eğiticiler: Hasan Onat (PHD Diyabet Çalışma Grubu, İstanbul)
Hamit Işıkalp (Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi, Tekirdağ)
Çalışan Sağlığı Uygulamalarında Ergonomi
Kurs Başkanı: Altan Koltan (İşyeri Hekimi, İzmir)
Eğitici: Altan Koltan (İşyeri Hekimi, İzmir)

18:00-19:00 Ara

19:00-20:00 Açılış

21:30 Açılış Kokteyli

9 Kasım Cuma

A SALONU

07:45-09:00 Kahvaltı Oturumu
Kurum Hekimliğinin Bilimsel ve Yasal Açıdan Değerlendirilmesi
Oturum Başkanı: Figen Şahpaz (İşyeri Hekimi, Ankara)
Konuşmacı: Figen Şahpaz (İşyeri Hekimi, Ankara)

09:00-10:30 Hekim Hekim İlişkisi
Oturum Başkanı: Mehmet Çakmak (Okul Hekimi, Ankara)
Konuşmacı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi TURKMSIC Üyesi Öğrenciler

10:30-11:00 ARA

11:00-12:30 Sağlıkta Yeni Düzenlemeler ve Yansımaları
Oturum Başkanı: Ömer Eşki (Huzurevleri 2 ASM, Adana)
Konuşmacı: Kayıhan Pala (Uludağ Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Bursa, Prof. Dr.)

12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-15:00 Birinci Basamakta Tarama ve Muayeneler
Oturum Başkanı: Fatma Yılmaz Oskay (Kuruçeşme ASM, İzmir)
Konuşmacı: Mehmet Uğurlu (Yıldırım Beyazıt Üniv. Aile Hekimliği AD., İstanbul, Doç. Dr.)

15:00-15:30 ARA

15:30-16:30 Baş Ağrısında Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Derya Pekbayık (Merkez Efendi Devlet Hastanesi Aile Planlama Kliniği, Manisa)
Konuşmacı: Atilla Oğuzhanoğlu (Pamukkale Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji AD., Denizli, Prof. Dr.).

16:30-17:00 ARA

17:00-18:30 Mevzuattan Kaynaklanan Yanlış Tanılar ve Sonuçları
Oturum Başkanı: Levent Özkan (Merkez Toki ASM,Sivas)
Konuşmacılar: Kadircan Tuncel (Kurtepe ASM, AHEV Y.K Üyesi Adana)
İbrahim Sivrikaya (Çeşme Devlet Hastanesi, Aile Hekimi Uzmanı, İzmir)
Av. Verda Ersoy (TTB Hukuk Bürosu, Ankara)
SGK Yetkilisi

21:30 Sosyal Program

9 Kasım Cuma

B SALONU
07:45-09:00 Kahvaltı Oturumu
Eleştirel Makale Okuma
Oturum Başkanı: Zeliha Aslı Öcek (Ege Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, İzmir, Doç. Dr.)
Konuşmacı: Zeliha Aslı Öcek (Ege Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, İzmir, Doç. Dr. )

09:00-10:30 Yasal ve Bilimsel Açıdan Evde Bakım
Oturum Başkanı: Canan Çakır (Çakıralan ASM, Samsun)
Ali Demircan (Evde Bakım Hizmetleri, İstanbul)
Canan Çakır (Çakıralan ASM, Samsun)

10:30-11:00 ARA

12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-15:00 Birinci Basamakta Hipertansif Hasta Takibi ve Balçova’nın Kalbi Projesi Deneyimi
Oturum Başkanı: Fatih Şua Tapar (75. Yıl ASM, Tokat)
Konuşmacılar: Özgür Aslan (Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi Kardiyolji AD., İzmir, Prof. Dr.)
Hatice Şimşek Keskin (Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. Öğrt. Gör. Dr., İzmir)

15:00-15:30 ARA

15:30-16:30 Yenilenebilir Temiz Enerji Kaynakları
Oturum Başkanı: Ayşegül Yeliz Mutlu (Maltepe Üniv. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, İstanbul)
Konuşmacları: Ali Osman Karababa (Ege Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD., İzmir, Prof. Dr.)
Ayşegül Yeliz Mutlu (Maltepe Üniv. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, İstanbul)

21:30 Sosyal Program

10 Kasım Cumartesi

A SALONU
07:45-09:00 Kahvaltı Oturumu
İşe Giriş Muayeneleri ve Yol Gösterici Tetkikler
Oturum Başkanı: Bülent Aslanhan (İşyeri Hekimi, Bursa)
Konuşmacı: Bülent Aslanhan (İşyeri Hekimi, Bursa)

09:00-10:30 Aile Hekimliğinde Yenidoğan-Lohusa İzlemi ve Sık Karşılaşılan Sorunlar
Oturum Başkanları: Nilgün Kültürsay (Ege Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. AD., İzmir, Prof. Dr.)
Dilek Yılmaz (İşyeri Hekimi, Balıkesir)
Konuşmacılar: Nilgün Kültürsay (Ege Üniv. Tıp Fakültesi. Çocuk Sağ. ve Hastalıkları AD., İzmir, Prof. Dr.)
Dilek Yılmaz (İşyeri Hekimi, Balıkesir)
Mehmet Yalaz (Ege Üniv. Tıp Fakültesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD., İzmir, Prof. Dr.)

10:30-11:00 ARA

11:00-12:30 Birinci Basamakta Meslek Eğitimi
Oturum Başkanı: Rıdvan Yılmaz (TTB – GPE Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul)
Konuşmacılar: Özen Aşut (TTB – GPE Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara, Doç. Dr.)
T.C. Sağlık Bakanlığı Yetkilisi

12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-15:00 Sağlıklı Yaşlanma
Oturum Başkanı: Pembe Keskinoğlu (Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD., İzmir)
Konuşmacılar: Reyhan Uçku (Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD., İzmir, Prof. Dr.)
Aylin Nazlı (Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, İzmir, Doç. Dr.)

15:00-15:30 ARA

15:30-16:30 Uygulamalı Vertigo-Tinnitus
Oturum Başkanı: Hakan Şen (PTT Evleri ASM, Adana)
Konuşmacı: Önder Akyürekli (Özel Hekim, İzmir, Prof. Dr.)

16:30-17:00 ARA

17:00-18:00 Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Otitis Media
Oturum Başkanı: Nevruz Gürceğiz (İşyeri Hekimi, Diyarbakır)
Konuşmacı: Raşit Midilli (Ege Üniv. Tıp Fakültesi KBB AD., İzmir, Doç.)

18:00-18:30 ARA

18:30-19:30 Forum ve Kapanış
Oturum Başkanı: Birtürk Özkavak (Tabip Odası Genel Sekreteri, Eskişehir)

21:00 Kapanış Etkinliği

10 Kasım Cumartesi

B SALONU
07:45-09:00 Kahvaltı Oturumu
Aile Hekimliği Mevzuatı
Oturum Başkanı: Barkın Akıncılar (Şehit Başkomiser Adil Temizer ASM, İzmir)
Konuşmacı: Av. Verda Ersoy (TTB Hukuk Bürosu, Ankara)

09:00-10:30 Sağlıkta Şiddet
Oturum Başkanı: Fatih Tapan (112 Komuta Merkezi, Aydın)
Konuşmacılar: Emin Baki Adaş (Adnan Menderes Üniv. Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji BD., Aydın)
Osman Elbek (Adnan Menderes Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hast. AD., Aydın, Doç. Dr.)

10:30-11:00 ARA

12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-15:00 Olgularla Astım KOAH
Oturum Başkanı: Ersin Çağırgan (Denizli Devlet Hastanesi, Denizli)
Konuşmacı: Göksel Kıter (Pamukkale Üniv. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkkları AD., Denizli, Prof. Dr.)

15:00-15:30 ARA

15:30-16:30 Olgularla Diyabetes Mellitus
Oturum Başkanı: Mehmet Akça (4 Nolu Ali İhsan Çabuk ASM, İzmir)
Konuşmacı: Abdurrahman Çömlekçi (Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi İç Hast. AD., İzmir, Prof. Dr.)

16:30-17:00 ARA

17:00-18:00 Tamamlayıcı Tıp: Homeopati
Oturum Başkanı: Hasan Akpınar (Ana Çocuk Sağ. Aile Plan. Ür. Sağ. Eğ. Merk., Aile Hekimi Uzm., Muğla)
Konuşmacı: Levent Buda (Özel Hekim, İzmir)

18:00-18:30 ARA

18:30-19:30 Forum ve Kapanış
Oturum Başkanı: Birtürk Özkavak (Tabip Odası Genel Sekreteri, Eskişehir)

21:00 Kapanış Etkinliği

İletişim

Organizasyon Sekreteryası

D event Turizm Organizasyon
Dr. Hıfzı Özcan Cad. Gün Sk. Günyap Park Evleri C Blok D:2 Ataşehir /İstanbul
Tel : 0216 573 18 36
Faks : 0216 573 83 18
E-posta : info@pratisyen2012.org