17. Fen Araştırma Projeleri Yarışması

Özel Ege Lisesi Müdürlüğü, Türkiye geneli resmi/özel tüm ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, gençleri temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek amacıyla “17. Fen Araştırma Projeleri Yarışması” düzenliyor.

1. AMAÇ
Gençliği temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek, bilime meraklı gençlerin yolunu açmak ve onları “geleceğin bilim insanları” olarak yetişmeye teşvik etmektir. Fen Araştırma Projeleri Yarışmasının yapılması öğrencilerimizde özgür düşünce, yaratıcılık ve teknik becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

2. YARIŞMAYA KATILACAK OKULLAR VE SINIFLAR
Türkiye geneli ortaokul 6, 7 ve 8. sınıfları ile liselerin tüm sınıfları yarışmaya katılabilir. Ortaokul grubunda fen bilimleri, lise grubunda ise fizik, kimya ve biyoloji dallarında yarışma yapılacaktır. Ortaokul ve lise öğrencileri ise ayrı kategoride değerlendirilecektir.
Yarışma Yürütme Kurulunun kararı gereğince Özel Ege Ortaokulu ve Özel Ege Lisesi öğrencileri yarışmaya katılmayacaktır.

3. YARIŞMA ŞEKLİ, KATILIM KOŞULLARI VE SON BAŞVURU TARİHİ
Dili Türkçe olan yarışma, eleme ve final olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Okullar, yarışmaya birden fazla projeyle katılabilir.

Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve orijinal olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler değerlendirme aşamasında elenecek olup orijinal olmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.

Yarışmaya bir öğrenci ancak bir projeyle katılabilir. Projeler bir ya da iki öğrenci tarafından hazırlanabilir (ödül, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın projede yer alan öğrencilere eşit olarak dağıtılacaktır).

Yarışma başvurusu 29 Mart 2019 Cumagünü saat 17.00’ye kadar Özel Ege Lisesi Fen Araştırma Projeleri Yarışması Yürütme Kurulu Başkanlığına www.egelisesi.k12.tr web adresinden çevrim içi olarak yapılabilir. Başvurunuzun kabul edildiği e-posta yoluyla bildirilir. Yarışmayla ilgili soru ve görüşler için fenarastirma@egelisesi.k12.tr adresine e-posta gönderilerek iletişim kurulabilir.

Başvuru sırasında istenen proje özeti 250 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta, 11 punto ve Arial yazı karakterinde olmalıdır. Özetleri uygun olmayan projeler yarışma kataloğunda yer alamayacaktır.

Özel Ege Lisesi sergi alanını düzenleyecek ve ihtiyaç duyulan masa, pano gibi malzemeleri hazırlayacaktır.

Hazırlanan proje kapsamında kullanılması gereken malzemeler önceden Yarışma Yürütme Kurulu Başkanlığına bildirilerek olumlu/olumsuz teyit alınmalıdır.

4. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Başvuran projeler 1-5 Nisan 2019 tarihleri arasında jüri tarafından değerlendirilecek ve sergilenmeye değer bulunan projeler öğrencilere ve bağlı bulundukları okul müdürlüklerine bildirilecek; aynı zamanda Özel Ege Lisesi web sayfasında duyurulacaktır.

b. Sergilenmeye değer bulunan projeler 26 Nisan 2019 Cuma günü 08.30-17.00 saatleri
arasında öğrenciler tarafından Özel Ege Lisesinde sergilenip jüri tarafından
değerlendirilecektir.

c. Jüri projenin içeriğine göre projenin başvurduğu bilim kategorisini değiştirebilir. Örneğin, kimya alanında gönderilmiş bir projenin içeriği biyoloji ağırlıklı ise proje bir biyoloji projesi olarak değerlendirilebilir.

d. Projelerin değerlendirilmesinde düşünce ve uygulamada bilimsellik, yaratıcı düşünce ve özgünlük, uygulanabilirlik, ekonomik bir yarar sağlama, açık ve anlaşır olma ve sunumu hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler göz önüne alınacaktır.

5. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Yarışma sonunda ortaokul fen bilimleri, lise fizik, lise kimya ve lise biyoloji kategorilerinde olmak üzere her kategoride dereceye girecek olan ilk üç proje ödüllendirilecektir. Ödül olarak birincilere tam altın ve birincilik madalyası, İkincilere yarım altın ve ikincilik madalyası, üçüncülere çeyrek altın ve üçüncülük madalyası ve dereceye giren tüm öğrencilere başarı belgesi, ve Atatürk’ün Nutuk adlı kitabı verilecektir. Ayrıca dereceye giren projelerin danışman öğretmenlerine başarı belgesi ve okullara plaket verilecektir.
Sergiye davet edilen tüm projelerin öğrenci ve danışman öğretmenlerine teşekkür belgesi, katılımcı okullara ise plaket verilecektir.
Ödül töreni 26 Nisan 2019 Cuma günü saat 17.15-18.30 aralığında Özel Ege Lisesi Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapılacaktır.

6. ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmaya İzmir dışından katılan, ayrıca dereceye girerek ödül törenine katılmaya hak kazanan öğrencilerin ve her okulu temsilen gelen bir yöneticinin veya öğretmenin şehirler arası ulaşımı ve öğle yemeği Özel Ege Lisesi tarafından karşılanacaktır. Okulu temsilen gelen diğer öğretmenlerin ise şehirler arası ulaşımı Özel Ege Lisesi tarafından karşılanmayacaktır. Ulaşım, ismi kendi sektöründe bilinen bir karayolu firmasının ücreti dikkate alınarak belirlenecektir. Konaklama katılımcılara aittir.

ÖZEL EGE LİSESİ
119/1 Sokak No: 3 35050 Bornova – İzmir / TÜRKİYE
Telefon: +90.232.375 28 28 (pbx) Faks : +90.232.375 14 44
www.egelisesi.k12.tr
info@egelisesi.k12.tr