17. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı

ATAG 17

Bu yıl onyedincisi düzenlenecek olan Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı’nın ilki merhum meslektaşımız sevgili Prof.Dr. Aykut BARKA’nın başkanlığında 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılmıştı. Yaşamı boyunca jeolojiye ve özel olarak aktif tektonik ve depremsellik konularına büyük emek vermiş olan Prof. Dr. Aykut BARKA’nın aramızdan 2002 yılında ayrılmasından bu yana, ATAG toplantıları meslektaşları tarafından aksatılmadan her yıl başarıyla sürdürülmektedir. Başlangıcından bugüne kadar ulusal çapta yüklendiği görevi başarıyla sürdüren bu oluşum, özellikle ülkemizde yapılan aktif tektonik araştırmalarının günün bilgi düzeyinde tartışılmasını sağlamıştır.

Prof.Dr. Aykut BARKA’nın aramızdan ayrılışının 11. Yılında, 17. ATAG Toplantısı 24-25 Ekim 2013 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirilecektir. Toplantıda sözlü ve poster bildirilerinin yanı sıra özel konulu konferans, seminer ve arazi gezileri düzenlenmesi de planlanmaktadır. Tüm aktif tektonik ve aktif tektonik etkili araştırma konularında bildiriler ve katkılarınızı bekler saygılarımızı sunarız. Antalya’da buluşmak dileğiyle.

Bildiri Başvuru Son Tarihi: 15 Temmuz 2013

Yer: Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Antalya

Konular
•Neotektonik
•Diri Fay Haritalaması ve Segmentasyon
•Kuvaterner Jeolojisi ve Morfotektonik
•Sismoloji-Sismotektonik
•GPS, InSAR vb teknikler
•Paleosismoloji
•Arkeosismoloji
•Tarihsel Depremler
•Deprem Tehlike ve Risk Analiz Metodolojileri
•Aktif Tektonik ile İlişkili Diğer Jeolojik Tehlikeler (Heyelan, Tsunami, Sıvılaşma, vb)
•Aktif Tektonik ve Mühendislik Uygulamaları
•Aktif Tektonik ve Jeofizik Uygulamaları
•Gerilme Transfer Modellemesi
•Kentsel Dönüşüm Planlamalarında Aktif Fayların Önemi ve Yeri

Düzenleyen

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Onursal Başkan

İsrafil KURTCEPHE (Rektör – Akdeniz Üniversitesi)

Düzenleme Kurulu

M. Erkan KARAMAN (Akdeniz Üniversitesi) (Başkan)

Volkan ÖZAKSOY (Akdeniz Üniversitesi) (Sekreterya)

Şule GÜRBOĞA (Akdeniz Üniversitesi) (Sekreterya)

Orhan ÖZÇELİK (Akdeniz Üniversitesi)

Mehmet ALTUNSOY (Akdeniz Üniversitesi)

M. Gürhan YALÇIN (Akdeniz Üniversitesi)

Nurdane İLBEYLİ (Akdeniz Üniversitesi)

Sibel TATAR ERKÜL (Akdeniz Üniversitesi)

Erdal KOŞUN (Akdeniz Üniversitesi)

Yasemin LEVENTELİ (Akdeniz Üniversitesi)

B. Taner SAN (Akdeniz Üniversitesi)

Özgür AKTÜRK (Akdeniz Üniversitesi)

Selin HÖKEREK (Akdeniz Üniversitesi)

Neslihan ÜNAL (Akdeniz Üniversitesi)

Fatih UÇAR (Akdeniz Üniversitesi)

Ferdi DEMİRTAŞ (Akdeniz Üniversitesi)

Halil BÖLÜK (Akdeniz Üniversitesi)

Bilim Kurulu (Alfabetik sıra)

H. Serdar AKYÜZ (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Erhan ALTUNEL (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Erdin BOZKURT (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

Mahmut G. DRAHOR (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Ömer EMRE (Fugro)

Semih ERGİNTAV (TUBİTAK-MAM)

Ergun GÖKTEN (Ankara Üniversitesi)

Halil GÜRSOY (Cumhuriyet Üniversitesi)

Doğan KALAFAT (Boğaziçi Üniversitesi)

M. Erkan KARAMAN (Akdeniz Üniversitesi)

Ali KOÇYİĞİT (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

Hasan SÖZBİLİR (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Fuat ŞAROĞLU (MAGTUR)

Orhan TATAR (Cumhuriyet Üniversitesi)

Ulvican ÜNLÜGENÇ (Çukurova Üniversitesi)

Yayın Kurulu

M. Erkan KARAMAN (Akdeniz Üniversitesi)

M. Gürhan YALÇIN (Akdeniz Üniversitesi)

Nurdane İLBEYLİ (Akdeniz Üniversitesi)

Volkan ÖZAKSOY (Akdeniz Üniversitesi)

Şule GÜRBOĞA (Akdeniz Üniversitesi)

Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Dumlupınar Bulvarı , 07058 – Kampüs , ANTALYA

Telefon: 0242 310 63 55 Faks: 0242 310 63 06

Çalıştay ile ilgili tüm yazışmalar [email protected] adresinden yapılacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.