16. Uluslararası Malzeme Sempozyumu

16. Uluslararası Malzeme Sempozyumu (IMSP’2016)
12-14 Ekim 2016

Çok Değerli Malzeme Bilimciler,

16. Uluslararası Malzeme Sempozyumu (IMSP’2016), 12-14 Ekim 2016 tarihleri arasında sizlerin de değerli katkı ve katılımlarıyla Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.

IMSP’2016’ya katılım ücretini özellikle genç araştırmacıları teşvik etmek amacıyla 100 Euro’ya indirdik. Bununla birlikte sempozyum öncesi sempozyum sekreteri tarafından sempozyumun gerçekleşeceği Kongre Merkezi civarında bulunan farklı konseptlerdeki konaklama yerlerinden alınacak konaklama ücretleri web sayfamızdan ilan edilecektir. Böylelikle katılımcıların kendi bütçelerine uygun yerlerde kalmasına imkan verilerek sempozyum katılım maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmiştir.

16. Uluslararası Malzeme Sempozyumuna ev sahipliği yapan Pamukkale Üniversitesi; malzeme bilimi üzerine çalışan dünyanın dört bir yanındaki akademisyenleri, mühendisleri, uzmanları, araştırmacıları ve kuruluşları, güncel araştırma sonuçlarını, görüşlerini, farklı bakış açılarını paylaşmak ve etkileşimlerini arttırmak arzusu ile buluşmaya davet etmektedir.

16. Uluslararası Malzeme Sempozyumuna destek ve katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. Cemal Meran
IMSP’2016 Yürütme Kurulu Başkanı

Çok Değerli IMSP’2016 Katılımcısı,

Size daha önce de duyurulduğu üzere IMSP’2016’dan başlamak üzere malzeme bilimine olan katkıları sebebiyle saygıyla andığımız ve ebediyete intikal etmiş bilim insanlarımız adına 5 kategoride ödüller verilecektir. Her iki yılda bir farklı bilim insanlarımız adına Türk bilim insanlarına aşağıdaki ödüllerin verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda IMSP’2016 ödülleri;

Dr. Kutsal Tülbentçi En Özgün Bildiri Ödülü
Dr. Süleyman Sarıtaş En İyi Sözlü Sunum Ödülü
Dr. A. Halim Demirci En Başarılı Genç Araştırmacı Ödülü (35 yaş altı araştırmacılara verilecektir)
Dr. Şadi Karagöz En İyi Poster Sunum Ödülü
Dr. Mehmet Ali Topbaş Lisans Üstü Tezden Üretilmiş En İyi Bildiri Ödülü

Ödül verilecek bilim insanlarının değerlendirilmesinde sempozyum delegesi dinleyiciler tarafından yapılacak oylama ve ödül komitesinin değerlendirmesi dikkate alınacaktır. Buradan anlaşılacağı üzere bir ödüle talip olunabilmesi için bildirinin yazarlarından biri tarafından sempozyumda sunulmuş olması gerekir. Bir yayın için yukarıdaki ödüllerden yalnızca birine aday olunabilir.

Prof.Dr. A. Halim Demirci En Başarılı Genç Araştırmacı Ödülünün 35 yaş altı araştırmacılara verilecek olduğunu hatırlatmak isteriz. Aynı şekilde Prof.Dr. Mehmet Ali Topbaş ödülüne başvurmak içinde yayının lisans üstü tezden üretilmiş olması ve bunun belgesinin de tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Şu aşamada sizden beklediğimiz yukarıdaki ödüllerden hangisine, hangi başlıklı yayınınızla aday olduğunuzu 30 Eylül 2016 tarihine kadar mail (cmeran@pau.edu.tr) yoluyla bildirmenizdir.

Değerlendirme sonuçları sempozyum sonrasında web sayfamızdan ilan edilecek ve kazananlara belgeleri kargo yoluyla gönderilecektir.

IMSP’2016’da görüşmek üzere selam ve saygılar sunarım.

Prof.Dr. Cemal Meran
IMSP’2016 Yürütme Kurulu Başkanı