16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 07-12 Mayıs 2015 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü ev sahipliğinde Edirne’de yapılacaktır. Edirne, 92 yıl boyunca Osmanlı devletine başkentlik yapmış ve gerek tarihsel yapısı gerek Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarına yakın olması dolayısıyla eşsiz bir tarihi ve coğrafi yapıya sahiptir.

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, akademisyen ve bu alanda çalışan profesyonellerin, ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik alanlarında, Türkiye ve dünyada yapılan son teorik ve ampirik çalışmaları paylaşacakları bir ortam yaratmayı hedeflemektedir. Sempozyum aynı zamanda yenilikçi ve merak uyandıran konularda önemli bir tartışma platformudur.

Sempozyum davetli konuşmalar ve paralel oturumlar içerecektir. Ayrıca poster oturumu da düzenlemesi planlanmaktadır.

Sempozyuma gönderilen tüm özetler hakem süreçlerinden geçecek ve hakem süreci sonunda sözlü yada poster sunumu olarak kabul edilecektir. Ayrıca gönderilen tam metinler, Social Sciences Research Journal (ISSN: 2147-5237 – Online) dergisinin hakem sürecinden geçtikten sonra derginin sempozyum özel sayısında basılma şansına sahiptir.

Sempozyum dili İngilizce ve Türkçedir.

İletişim
Adres:

Trakya Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
Balkan Yerleşkesi
22030
Edirne / TÜRKİYE

Tel:
+90 (284) 235 71 51
+90 (284) 235 71 52
+90 (546) 243 08 91

Fax:+90 (284) 235 73 63
E-Mail:eyi@trakya.edu.tr