16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi

Eğitim Yönetimi Kongresi
Eğitim Yönetimi Kongresi

Okulu ve Eğitim Yönetimini Yeniden Düşünmek

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak EYED-DER ile birlikte düzenlemekte olduğumuz 16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresine sizleri davet etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isteriz. UEYK, 16 yıldır Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yönetimi ile ilişkili diğer alanlarda üretilen bilginin tartışıldığı, paylaşıldığı ve yayımlandığı bir platform olarak kendi geleneğini oluşturmuştur. 2014 yılından itibaren uluslararası araştırmacı ağını oluşturma yoluna girmiş ve dünyada alanın önde gelen araştırmacılarının da önemli katkı yaptığı bir platform olma yoluna girmiştir. Kongremizin uluslararasılaşma yaklaşımının bir parçası olarak dünyada eğitim yönetimi ve ilgili alanlarındaki önde gelen bilim insanları kongremize katılmış ve farklı türde katkı sunmuşlardır.

Dünyada ve Türkiye’de değişimin hızı açık ve sosyal sistemler olan okulları da temelden etkilemekte, okulları yapısal ve işlevsel konularda değişime zorlamaktadır. Son yıllarda okulun dış çevresinde meydana gelen değişimin hızı ve boyutları (Covid-19 Pandemisi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim, derinleşen toplumsal eşitsizlikler gibi) okulu bir krize sokmuş ve haklı olarak bu krizin çözümlenmesinde özellikle eğitim yönetimi alanının araştırmacılardan beklentiler artmıştır. Bu haklı beklenti eğitim yönetimi alanının kendisi için de bir sorgulama dönemi başlatmış, eğitim yönetimi alanının sınırlarını ve kapsamını kuram ve uygulamada yeniden düşünmeyi gerekli kılmaktadır. Eğitim sistemlerinin geliştirilmesinde ve yeni politikalar belirlenmesinde temel bir role sahip olması gereken eğitim yönetimi kuram ve uygulamacılarının ortaya yeni yönelimler ve perspektifler koyması beklenmektedir. Eğitim yönetimi, alanının karmaşık doğası içinde, politikaların belirlenmesindeki etkisi ve işlevselliğini de düşünerek, yerel bağlamda korunması gereken değerlerle evrensel düzeyde dünyadaki değişimleri yakalama çabasının birlikte ele alınması gerekmektedir.

Buradan hareketle; eğitim yönetimi alanında üretilen bilginin doğası ve niteliği, araştırmaların ve kullanılan bilimsel yöntemlerin özgünlüğü ve niteliği, kuram ve uygulama ilişkisi, uygulamadaki sorunlara çare olabilme potansiyeli gibi epistemolojik ve ontolojik temelli olgu ve sorunları yanıtlama çabamız alan araştırmacıları olarak devam etmektedir. Okul kavramını ve eğitim yönetimi alanını yeniden düşünmek; günümüz değişimlerinin gerektirdiği nitelikleri kazandırabilecek yeni bir okul ve eğitim yönetimi anlayışını kurgulamak açısından önemli ve kaçınılmazdır. Bu kapsamda, bu yıl ki kongre temamız “Okulu ve Eğitim Yönetimini Yeniden Düşünmek” olarak belirlenmiştir. 28-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Ankara’da Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenecek olan 16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresinde alanda çalışan meslektaşlarımızı, bilim insanlarını, uygulamacıları ve öğrencileri katkı ve katılımlarıyla aramızda görmekten mutluluk duyarız.

TEMALAR VE KONULAR
Eğitimin Yeniden İnşası
Eğitim Yönetimini Yeniden Düşünmek
Eğitim Yönetimi ve Eleştirel Yaklaşımlar
Eğitim Yönetiminde Kültürlerarası ve Disiplinlerarası Çalışmalar
Yükseköğretimin Yönetimi
Eğitim Politikaları
İdeolojik Varsayımlar
Eğitimde Değişimi Yönetmek
Okul Teorisi
Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Nitelikleri
(*) Kongreye kabul edilecek bildiriler bu başlıklarla sınırlı olmayıp, EYD alanı ile ilgili tüm çalışmalara açıktır.

Kongre tarihi 28-30 Nisan 2023

http://eyk16.eyedder.org.tr