16. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu

SEMPOZYUM BİLDİRİ ÇAĞRISI

2016 yılı Beytülmakdis’in Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girişinin 500. yılıdır. 2017 yılı ise İngiliz işgalinin başlamasının ve Osmanlı/İslam hâkimiyetinin sona erişinin 100. yılıdır. Bu yıl dönümleri sebebiyle, son 20 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu’nun 16.sı İstanbul’da düzenlenecektir. Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı’nın koordinatörlüğünde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Universiti Utara Malaysia Institute of Excellence for Islamicjerusalem Studies, Academy for Islamicjeruselam Studies (ISRA/UK), İHH ortaklığıyla yapılacak sempozyumun konusu “Osmanlılar ve Beytülmakdis” olarak belirlenmiştir. Sempozyum, Yavuz Sultan Selim’in Mescid-i Aksa’ya girişinin 500. yıldönümünün arifesinde 10-11 Aralık 2016 tarihinde, İstanbul/Fatih’te yapılacaktır.

KONULAR:

TARİHİ VE SİYASİ PERSPEKTİF
Suriye ve Mısır’ın Osmanlı Topraklarına Katılması.
Osmanlı Devleti’nin Beytülmakdis Politikaları.
Beytülmakdis ve Osmanlı Sultanları.
Osmanlı Devleti ve Siyonizm.
Osmanlı Döneminde Kudüs-i Şerif Sancağı’nda Avrupa Etkisi (Napolyon’dan İngiliz İşgaline Kadar).
Kudüs-i Şerif Sancağı’na Yahudi Göçleri.
Milliyetçilik ve Kriz (Bilimsel, Siyasi ve Askeri Krizler).
İngiliz İşgali ve Osmanlı’dan Kopuş.

DİNÎ PERSPEKTİF
Osmanlılar Döneminde Kudüs-i Şerif’in Dinî Önemi.
Kudüs ve Gayrimüslimler.
Osmanlı Kudüs-i Şerif’inde Çok İnançlılık-Çok Kültürlülük.


FİKRî VE EDEBî PERSPEKTİF

Kudüs-i Şerif Sancağı’nda İlim Hayatı.
Osmanlı Dönemi Kudüs-i Şerif Sancağı’nda Eğitim.
Osmanlı Dönemi Kudüs-i Şerif Sancağı Ulemâsı.
Seyahatnamelerde Filistin ve Kudüs-i Şerif
Osmanlı Edebiyatında Kudüs-i Şerif.
Oryantalizm ve Beytülmakdis.


MİMARİ VE ARKEOLOJİK PERSPEKTİF

Osmanlı’nın Kudüs-i Şerif Sancağı’nda Mimari Varlığı.
Osmanlı Dönemi Mescid-i Aksa Restorasyonları.
Osmanlı Dönemi’nde Batılılar’ın Arkeolojik Kazıları ve Filistin Araştırma Fonu.

EKONOMİK VE SOSYAL PERSPEKTİF
Kudüs-i Şerif Sancağı’nda Osmanlı Vakıfları.
Osmanlı Döneminde Kudüs-i Şerif Sancağı’nda Ticari Hayat.
Osmanlı Arşiv Kayıtlarına Göre Kudüs-i Şerif Sancağı’nda Sosyo-Ekonomik hayat.
Osmanlı Döneminde Kudüs-i Şerif Sancağı’nda Demografik Yapı.

GELECEKTEN BEKLENTİLER
Kudüs-i Şerif’te Osmanlı Mirası Çalışmalarının Önemi.
Kudüs-i Şerif’teki Osmanlı Mirası ve Türkiye’nin Beytülmakdis Hâmiliği.