16. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Matematik Eğitimi
Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

16.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü tarafından 4-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenecektir. Kongrenin temel odak noktası, küresel düzeydeki sorunlara etkili çözümler bulmak için “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Nitelikli Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi” olarak belirlenmiştir.

Kongrenin amacı, fen ve matematik eğitimi alanında çeşitli perspektiflerin tartışılması, güncel araştırma bulgularının paylaşılması ve yeni işbirlikleri için fırsatlar oluşturulmasıdır. Bu kapsamda, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve tüm paydaşlar bilgi, deneyim ve uzmanlıklarını panel, sözlü bildiri, poster, çalıştay etkinlikleri ile paylaşmaya davet edilmektedir.

16. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Değerli Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimcileri, 16.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü‘nün organizasyonuyla; Trakya Üniversitesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği, ve Matematik Eğitimi Derneği işbirliği ile04-07 Eylül 2024tarihleri arasında Edirne’de düzenlenecektir.

Kongremizin temel odak noktası, küresel düzeydeki sorunlara etkili çözümler bulmak için “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Nitelikli Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi” olarak belirlenmiştir. Amacımız fen ve matematik eğitimi alanında çeşitli perspektiflerin tartışılması, güncel araştırma bulgularının paylaşılması ve yeni işbirlikleri için fırsatlar oluşturulmasıdır. Bu kapsamda, değerli akademisyenlerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve tüm paydaşları bilgi, deneyim ve uzmanlıklarını panelsözlü bildiriposterçalıştay etkinlikleri ile paylaşmaya davet etmekten büyük bir memnuniyet ve onur duyuyoruz.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin köklü öğretmen yetiştirme geleneğinin verdiği güç ile, Osmanlı Devleti’ne uzun yıllar başkentlik yapmış ve dünyada metrekare başına en fazla tarihi eserin bulunduğu ikinci şehir olan Edirne’nin zengin tarihi ve kültürel dokusunda sizleri ağırlayacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Eylem BAYIR
Kongre Başkanı

 

Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongre Teması:

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Nitelikli Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi

Konu Alanları:

 • Fen Bilimleri Eğitimi
 • Matematik Eğitimi
 • Biyoloji Eğitimi
 • Fizik Eğitimi
 • Kimya Eğitimi
 • Astronomi Eğitimi
 • Çevre Eğitimi
 • Öğretmen Yetiştirme
 • Fen Eğitiminde iyi Örnek Uygulamaları
 • Matematik Eğitiminde iyi Örnek Uygulamaları
 • Balkanlarda Fen ve Matematik Eğitimi (Balkan ülkelerinden gelecek Türk akademisyen ve öğretmenler)

 

Önemli Tarihler

Bildiri Özet Gönderimi için Son Tarih: 01 Mayıs 2024

Kabul Edilen Bildirilerin ilanı: 15 Mayıs 2024

Kayıt ve Ödeme için Son Tarih: 20 Mayıs 2024

Kongre Programının İlanı: 01 Temmuz 2024

Kongre Tarihleri: 04-07 Eylül 2024

 

Kongre; Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi, Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Öğretmenlere yönelik etkinlikler için sayfamızı ziyaret ediniz.

İletişim

Kongre hakkındaki güncel gelişmeleri web sayfası üzerinden takip edebilirsiniz:

Kongre teknik ekibimizle iletişim için:

ufbmek@gmail.com

 

Sözlü Bildiri ve Poster Yazım Kuralları

 • Çalışmaya ait özetler Bildiri Gönder bağlantısı aracılığıyla yapılacaktır.
 • Özette, çalışmanın amacı, kullanılan yöntem, elde edilen bulgular ve (tamamlanmış çalışmalar için) sonuçlar yer almalıdır.
 • Kongrede sunulacak bildiri özetleri 250 ile 600 kelime arasında olmalıdır.
 • Bildiri özetinde kullanılan kaynaklar, kelime sınırına uygun olarak belirtilmelidir.
 • Çalışmaya ait en az 3, en fazla 5 anahtar kelime eklenmelidir.
 • Çalışmanızı gönderirken, çalışmanın türünü ve konu alanını doğru bir şekilde seçmeyi unutmayınız. Doğru konu alanı seçimi, çalışmanızın uygun hakemlere yönlendirilmesi ve program içinde uygun oturumlara atanması açısından büyük önem taşımaktadır.
 • Kabul edilen bildirilerin düzeltmeleri yazar(lar) tarafından yapılacak olup, kongre kurulları düzeltilmiş versiyonlarda herhangi bir düzeltme yapmayacaktır. Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.

Çalışmanın türü: Sözlü Bildiri & Poster

Çalışmanın konu alanı: Fen Bilimleri Eğitimi, Matematik Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Astronomi Eğitimi, Çevre Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme, Fen Eğitiminde iyi Örnek Uygulamaları, Matematik Eğitiminde iyi Örnek Uygulamaları, Balkanlarda Fen ve Matematik Eğitimi*

* Sadece Balkan Ülkelerinden gelecek davetli akademisyen veya öğretmenler bu konu alanını seçebilirler.

Çalıştay ve Panel Özet Gönderim Kuralları

 • Çalıştay ve Panel Özetleri, 250 ila 600 kelime aralığında olmalıdır.
 • Bu özetler, ilgili alandaki en güncel gelişmeleri ve bilimsel araştırmaları ele alarak, katılımcılara derinlemesine bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımını hedefler.Metinler, etkinliğin amacını, hedef kitlesini, konu başlıklarını ve önemli bilgileri içermelidir.
 • Çalıştay ve Panel sunumları, en fazla 60 dakika süre ile planlanmalıdır.
 • Etkinlikle ilişkilendirilmiş en az 3, en fazla 5 anahtar kelime belirtilmelidir.
 • Özetler, Bildiri Gönder bağlantısı aracılığıyla gönderilmelidir. Katılımcılar, etkinlik türünü Çalıştay veya Panel olarak belirlemelidir. Çalıştay ve Panel özetleri, sistem tarafından gönderilen yazar adlarıyla yayınlanacaktır.

Çalışmanın türü: Çalıştay & Panel

Çalışmanın konu alanı: Fen Bilimleri Eğitimi, Matematik Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Astronomi Eğitimi, Çevre Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme, Fen Eğitiminde iyi Örnek Uygulamaları, Matematik Eğitiminde iyi Örnek Uygulamaları, Balkanlarda Fen ve Matematik Eğitimi*

* Sadece Balkan Ülkelerinden gelecek davetli akademisyen veya öğretmenler bu konu alanını seçebilirler.

Kongre Sırasında Sözlü Sunumlara İlişkin: 

 • Sözlü bildirilerde yazarların çalışmalarının kısaltılmış hallerini sunmalarının ardından izleyiciler ve oturum başkanı tarafından soru sorularak yorumlar yapılır.
 • Sözlü bildiriler için hazırlanan sunum dosyaları, konferans kayıt salonundaki teknoloji masasında bulunan teknik ekip tarafından teslim alınacak ve ardından oturum salonlarına iletilmek üzere düzenlenecektir. Yazarlardan, sözlü sunumlarını .pptx veya .pdf formatlarında hazırlamaları beklenmektedir.
 • Her oturumlarda dört veya beş çalışma sunulacaktır.
 • Herbir sunumda, 10 dakika sunum ve 5 dakika soru-cevap olmak üzere 15 dakika süre verilecektir.

Kongre Sırasında Poster Sunumlarına İlişkin:

 • Poster sunumları için basılı poster sergi alanı oluşturulmayacaktır.  Katılımcılar poster bildirilerini belirtilen saatler içerisinde kendilerine ayrılmış olan elektronik panolarda sunacaklardır. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
 • Poster sunum dosyaları, konferans kayıt salonundaki teknoloji masasında bulunan teknik ekip tarafından teslim alınacak ve ardından hazırlanan elektronik panolara iletilmek üzere düzenlenecektir.
 • Posterler; başlık, yazar adları ve adresleri, giriş ve araştırmanın amacı, yöntem, bulgular ve tartışma, sonuçlar kısımlarını içermelidir.
 • Poster sunumlarında başlık, posterin ana fikrini net bir şekilde ifade etmelidir. Bilgileri düzenlemek için görsel hiyerarşi kullanılmalı, başlık, alt başlık, ana metin ve görseller arasında uygun bir denge olmalıdır. Basit, okunaklı bir font seçilmeli, kaliteli, net ve anlamlı görseller kullanılmalıdır. QR kodları, interaktif grafikler veya bağlantılar gibi modern öğeler ile posterler zenginleştirilebilir. Posterler PDF formatında ve 70 x 100 cm boyutunda dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Poster oturumlarında, çalışmaların grafiksel gösterimleri Kongre Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen elektronik panolarda 90 dakikalık oturum boyunca sergilenecek olup poster sahipleri bu süre boyunca gelen sorulara cevap verecektir.