16. Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi

16. Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi

“Varsayalım ki öğrenciler bir iktisat kongresi yapıyor” sloganıyla başlatılan Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi’nin 16.’sına Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliği yapıyor. Tamamen öğrencilerin söz sahibi olduğu kongremizde, iktisadı çeşitli açılardan ele almak, diğer sosyal bilimlerle ilişkilendirerek düşünmek, fikirleri paylaşmak ve ortak çözümlere ulaşmak üzere bir araya geliyoruz. Sizleri de ister sunumuyla ister dinleyici olarak 8-9-10 Mart’ta üniversitemize bekliyoruz.

Kongrenin bu seneki ana başlığı “Dönüşen Dünyanın Ekonomi Politiği” olarak belirlenmiştir.
Alt başlıklar ise şöyledir:
Siyasal Rejimlerin İktisadi Politikaları ve Yansımaları
Küresel Finansal Sistemlerin Bugünü ve Krizler
Türkiye’de ve Dünyada Otoriterleşme Yönelimleri
Gelir Adaletsizliği ve Toplumsal Yansımaları
Emeğin Güncel Sorunları
Sosyal Devletten Neoliberalizme Kadın
Kripto Paraların Gerçekliği ve Geleceği
Endüstri 4.0
Toplumsal-Ekonomik Açıdan İltica ve Göç
Eğitimden Sağlığa Uygulanan Politikalar
İktisadi Açıdan Çevre ve Kentleşme
Evrimsel İktisat ve Eleştirisi
Kültür ve İktisat
Serbest Oturum

Serbest oturumda alt başlıkların kapsamına girmeyen çeşitli sunumlara yer verilecektir.

Son özet gönderim tarihi 9 Şubat, geri dönüşü 12 şubattır, makalelerin teslimi için son tarih ise 26 şubattır.

Sunum ve sunum özetlerini bagimsiziktisatkongresi@gmail.com adresine bekliyoruz. 8 Mart’ta ODTÜ’de görüşmek üzere!