16. Günaydın Edebiyat Öykü, Şiir ve Masal Yazma Yarışması

ÖZEL EGE LİSESİ
15. “GÜNAYDIN EDEBİYAT”
ÖYKÜ, ŞİİR VE MASAL YAZMA YARIŞMASI

Özel Ege Lisesi 2015-2016 öğretim yılında ortaokul, lise ve dengi okulları kapsayan öykü, şiir ve masal yazma yarışması olan “GÜNAYDIN EDEBİYAT”ın on beşincisini
düzenlemiştir.

AMAÇ : Edebiyat yoluyla insani değerleri ortaya çıkarmak, gençlerin toplum içindeki
duruşlarına olumlu ve kalıcı bir nitelik kazandırmak, ana dil bilincini geliştirmek, dilin
doğru ve etkin kullanımına katkı sağlamaktır.

YARIŞMA KATEGORİLERİ : 6, 7, 8. sınıflar masal ve öykü dalında, 9, 10, 11. ve 12.
sınıflar öykü ve şiir dallarından birinde yarışmaya katılabilecektir.

KONU: Konu sınırlaması yoktur. Her üç alanda yarışmacılar diledikleri konuda
çalışabilirler.

YARIŞMA KOŞULLARI :
1. Adaylar yarışmaya yalnızca bir dalda katılabilirler.
2. Adaylar yarışmaya daha önce bir yerde yayımlanmamış yapıtlarıyla
başvurabilirler.
3. 6, 7, 8. sınıf öğrencileri bir masal veya bir öykü; lise öğrencileri ise en az iki en
çok üç öykü veya en az beş, en çok on şiir ile yarışmamıza katılabilirler.
4. Yapıtlar A4 boyutunda, 1,5 satır aralıklı, 11 punto, Arial yazı tipi ile bilgisayarda
yazılacaktır. Yapıtlar hem yazılı, hem de CD olarak dosyaya konulacaktır.
5. Masallar en fazla üç, öyküler ise en az bir, en fazla beş sayfa olmalıdır. Şiirde
böyle bir sınırlama yoktur.
6. 2, 3, 4. ve 5. maddelere uymayan yarışmacıların eserleri değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
7. Öykü, şiir ve masal dosyalarındaki yapıtların hiçbir yerine kimlik bilgisi
yazılmayacak; yarışmacılar rumuz kullanacaklardır. Kimlik bilgileri ekteki forma
doldurularak rumuzun üzerine yazıldığı ayrı bir zarf içerisinde dosya ile birlikte
gönderilecektir.
8. Seçici Kurul, yarışmaya katılan yapıtların konu, içerik ve anlatım bakımından
özgün olmasına dikkat edecektir. Başka bir kişiden veya kitaptan alıntı olduğu
anlaşılan yapıtların sahibi yarışma dışı kalacaktır.
9. Yarışmada ödül alan yapıtlardan oluşan seçkinin yayınlanması hazırlığında,
Seçici Kurul eserin özüne dokunmamak koşuluyla gerekli düzeltmeleri yapma hakkına
sahiptir.
10. Yapıtlar postayla ya da elden teslim edilebilir. Postadaki gecikmeden Özel Ege
Lisesi sorumlu değildir.
11. Özel Ege Ortaokulu ve Özel Ege Lisesi öğrencileri Yarışma Yürütme Kurulunun
kararı gereği yarışmaya katılmayacaktır.
12. Okullar dışında kalan özel öğretim kursu ve bilim sanat merkezinden gelen başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca aynı ilde farklı yerleşkelerde bulunan aynı isim altındaki okullar her sınıf bazında ancak bir öğrenci ile temsil edilecektir.

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Her üç dalda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir. Seçici Kurul
gereksinim duyduğu takdirde her dalda sadece bir adet “Seçici Kurul Özel Ödülü”
verebilir.
Yarışmada dereceye giren yapıtların birincilerine tam altın, ikincilerine yarım
altın, üçüncülerine çeyrek altın ve dereceye giren tüm öğrencilere plaket, kitap seti,
kalem seti ödül olarak verilecektir. “Seçici Kurul Özel Ödülü” verilmesi hâlinde bu
dereceye giren yarışmacılar plaket, kitap seti, kalem seti alacaklardır.

ULAŞIM VE KONAKLAMA :
Şehir dışından gelerek ödül törenine katılmaya hak kazanan öğrencilerin ve her
okuldan bir yöneticinin veya öğretmenin ulaşımı Özel Ege Lisesi tarafından
karşılanacaktır. Ulaşım, ismi kendi sektöründe bilinen bir karayolu firmasının ücreti
dikkate alınarak belirlenecektir.
Konaklama katılımcılara aittir.

YARIŞMA TAKVİMİ :
Son katılım : 13 Ocak 2017 Cuma
Seçici kurulun değerlendirmesi : 18 Şubat 2017 Cumartesi
Ödül töreni 15 Mart 2016 Çarşamba günü saat 14.30’da Özel Ege Lisesi Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapılacaktır.

YARIŞMA İLETİŞİM ADRESİ :
Özel Ege Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
“GÜNAYDIN EDEBİYAT” Yarışması
119/1 Sokak No:3 35050 Bornova-İzmir / TÜRKİYE
Telefon : +90.232 375 28 28 (Dahili Hat: 144 – 160)
Faks : +90.232 375 14 44
E-posta : gunaydinedebiyat@egelisesi.k12.tr
Web : www.egelisesi.k12.tr

Katılım Formu İndir