Ana SayfaLise Öğrenci Yarışmaları16. Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması

16. Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması

Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması, her yıl Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından düzenlenen bir kompozisyon yarışmasıdır. Yarışma, lise çağındaki gençlerin kompozisyon yazma becerilerini geliştirmeyi ve onlara kendilerini ifade edebilecekleri bir platform sağlamayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın konusu her yıl değişmektedir. 2023 yılında yarışmanın konusu “Kişisel gözlem ve deneyimleriniz ışığında, lise öğreniminin size ilerideki yaşamınız için kazandırdıkları hakkında ne düşünüyorsunuz?” olarak belirlenmiştir.

Yarışmaya katılmak için lise öğrencisi olmak ve yarışmanın şartnamesini kabul etmek gerekmektedir. Yarışmaya başvurular, 1 Aralık 2023 tarihinde başlayarak 27 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecektir.

Yarışma sonucunda dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecektir. Birincilik ödülü 5.000 TL, ikincilik ödülü 4.000 TL, üçüncülük ödülü ise 3.000 TL’dir.

Attila İlhan
Attila İlhan

16. ATTİLÂ İLHAN LİSELİ GENÇLER KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Düzenleyen Kurum
Attilâ Ilhan Bilim Sanat Kültür Vakfı

Konusu
“Kişisel gözlem ve deneyimleriniz ışığında, lise öğreniminin size ilerideki yaşamınız için kazandırdıkları hakkında ne düşünüyorsunuz?”

Türü
Kompozisyon Yarışması

Amacı
Attilâ İlhan adına kurulmuş bir vakıf olarak yarışmayı düzenlemekteki esas amacımız, tüm yurdumuz sathında, tüm fikirler yelpazesinde, mümkün olduğu kadar fazla genç arkadaşımıza ulaşarak onları sorgulamaya, düşünmeye, Türkçemizi güzel kullanmaya ve kendilerini yazılı olarak ifade etmeye teşvik etmektir. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre yapılmaktadır ve ücretsizdir.

Yarışma Takvimi
Aşağıda belirtilen katılım koşullarına uygun olarak yapılacak başvurular 01 Aralık 2023 tarihinde başlayarak 27 Şubat 2024 tarihine kadar kabul edilecek, jüri görüşmesi ve final 4 Mayıs 2024 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Ödül töreni gerçekleştirilmeyecektir. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri (birinciye 5000 TL, İkinciye 4000 TL, üçüncüye 3000 TL para ödülü) banka havalesi kanalıyla iletilecektir.

Katılım
– Ülkemiz içinde resmi/özel lise ve dengi okullarda okuyan tüm gençler kişisel olarak, doğrudan başvuruda bulunabileceklerdir.

– Eser gönderimi yarışmacının kimlik bilgileri gizlenerek yapılacaktır. Her yarışmacı kendi belirleyeceği 4 haneli sayının başına Türkçe takma isim ilavesi ile kişisel rumuz oluşturmalıdır.(örnek: kaptan2562)

– Katılımcıların Word formatında en az bir (1) tam sayfa ve en çok iki (2) sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (11 punto karakter büyüklüğü esas alınarak) oluşturacakları Türkçe kompozisyon metinleri ile birlikte ad/soyad, yaşadığı şehir, okuduğu lisenin adı/sınıfı gibi bilgilerini içeren Katılım Formu, Veli İzin Belgesi, Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni ve Muvafakatname’yi eksiksiz olarak en geç 27 Şubat 2024 gönderi tarihini taşıyacak şekilde düzenleyecekleri bir e-posta ile yarisma@tilahan.org adresine göndereceklerdir. (Eser gönderimleri ebeveyn ya da okul e-posta adresinden yapılacaktır.)

– Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan, ekteki Veli İzin Yazısı’nın, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru e-postasında gönderilmesi gerekmektedir.

– Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan ekteki “Katılım Formu”nun eksiksiz doldurularak başvuru e- postasında gönderilmesi gerekmektedir.

– Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci, velisinden talep edilen kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım koşulları ekte yer alan “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni” belgesinde açıklanmıştır. Başvuru formunda adı geçen velinin bu belgenin altında yer alan onay bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evraklarıyla birlikte başvuru sırasında göndermeleri gerekmektedir. İlgili belgeye vakfın ve yarışmanın internet sayfasından (www.tilahan.org) ulaşabilirsiniz.

– Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan ekteki “Muvafakatname”nin eksiksiz doldurularak başvuru e- postasında gönderilmesi gerekmektedir.

– E-postanın konu bölümüne yarışmacının kişisel rumuzu ile kompozisyon eserinin başlığı yazılmalıdır. Eserin ve diğer başvuru evraklarının e-posta ile vakfımıza ulaşmasının ardından, bu e-postaya cevap olarak, işbu yarışma şartnamesini içeren bir e-posta yarışmacıya gönderilecektir. Yarışmacı bu e-postayı, -tarafına gönderilen işbu şartnameyi okuyarak- “Onaylıyorum” yazıp cevaplayacaktır. Cevap e-postasında yarışmacıya ulaşabileceğimiz bir telefon numarası da belirtilecektir. (Sadece ebeveyn ya da okul telefon numarası) Şartname dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Yarışmaya katılacak kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

– Engelli öğrencilerin yarışmaya ve finale kaldıkları takdirde jüri görüşmesine katılımlarının sağlanması için gereken her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır.

– Başvuru sırasında istenilen kişisel veriler yarışma dışında hiçbir amaç ve surette kullanılmayacak olup yarışma bitiminde silinecektir.

Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması Şartname detay ve başvuru ekleri için tıklayınız

Lise öğrencileri yarışma takibi için sayfamızı ziyaret ediniz.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.