16. Akademik Bilişim Konferansı

Merhabalar,

16. Akademik Bilişim Konferansı, AB’14, bu yıl Mersin’de 5-7 Şubat tarihlerinde Mersin Üniversitesi Konferans Merkezinde yapılacaktır.
Konferans öncesinde 1-4 Şubat tarihlerinde ise 4 günlük, yogun, paralel kurslar yapılacaktır. Konferans sırasında ise çeşitli egitim seminerleri yapılacaktır.
Kurslar ve seminerler şekillenmeye başlamıştır. Şu anda Python, Linux’a Giriş, Özgür yazılım geliştirme Araçları, Güvenlik 101 ve Ruby 101 kursları ve veri madenciligi semineri netleşmiştir. Kurslar ve Konferansa kayıt henüz açılmamıştır. Açıldığında haber vereceğiz. Kurs ve seminer önerilerine de açığız.

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2014 konferansı düzenlenmiştir. Konferansta davetli bildiriler, eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır; ve ücretsizdir.

Konferansın Ana Konuları

• Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
• Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
• Mobil Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları
• İnternet yasakları, sansür ve zararlı içerik
• Internet, Demokrasi, Katılım, Saydamlık
• Gizlilik, bireysel haklar, mahremiyet
• Sosyal Ağlar: Analiz ve etkiler
• Sosyal Ağlar Eğitim ve İş dünyası
• Yeni Internet teknolojileri
• Wiki, RSS ve birlikte çalışma ortamları
• Web 3.0, Semantik Web ve Xml
• E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
• Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
• Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
• Eğitim Yönetimi ve Bilişim
• Engelsiz Bilişim ve W3C
• e-çevre, e-atık, yeşil BT
• E-tarım, Tarımsal Bilişim
• İnternet ve Medikal Bilişim
• İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
• Mekansal Bilişim
• CBS, Haritalar ve Mashup
• Ozgür Yazılım, Açık Kaynak ve e-türkiye ¨
• Açık/Bilgiye Erişim ve İfade Ozgürlüğü ¨
• Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
• E-kütüphanecilik, E -Kaynaklar, e-kitap
• Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
• Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağları
• 3G, 4G, Wifi, WiMax, Mesh Ağları
• Başarı Hikayeleri
• Kurumsal İnternet Politikaları
• Universite Bilişim Sistemleri ¨
• İnternet Yönetişimi ve STK’lar
• Türkiyenin BT Stratejisi ve Eylem Planı
• E-devlet: Türkiye Deneyimleri
• E-İş, M-İş ve Yeni/İnternet Ekonomisi
• Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
• Nesne ve Birey için Kimlik Yönetimi
• Bilişim güvenliği ve güvenlik sistemleri
• Kriptoloji ve E-imza
• Yazılım Mühendisliği
• Yazılım Geliştirme Ortamları
• Açık Donanım ve Gömülü Sistemler
• Sistem ve Ağ Yönetimi
• Veri Madenciliği ve Veri Tabanları
• Web Servisleri
• Internet Servislerinin Ç alıştırılması
• İnternet’te Türkçe kullanımı ve İçerik
• İçerik Ağları, Nefret Söylemi
• İnternet ve Sosyal Bilimler
• İnternet ve Sanat
• E-kültür, Sayısal Bölünme, Kiem, icafe
• Bulut/Kuantum Hesap ve Yüksek Başarım
• İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P
• Araştırma ve İnnovasyon Ağları
• Bilişim Eğitimi, Bilgi Okuryazarlığı
• Açık Veri, Açık Devlet, Digital Aktivizm
• Arttırılmış Gerçeklik, IPTV, VoIP
• Temel Bilimlerde Bilişim
Kurs/Egitim Semineri Konuları ˘
• Ağ ve Sistem Yönetimi
• Bilgi ve Bilişim Güvenliği
• Web Servisleri
• Açık kaynak ve özgür yazılımlar
• DNS ve E-posta sistemleri
• İçerik Yönetim Sistemleri
• Web – Veritabanı arayüzü ve CORBA
• Perl, Python, F, PHP, Java
• IPv6
• Ozgür Web Teknolojileri ¨
• C, C++, C#, Ruby On Rail
• Tarama Mekanizmaları
• Samba, Squid
• Erişebilirilik ve W3C
• SGML, HTML, TeX, pdf
• XML ve Semantic Web
• Virus ve Spam Filtreleme
• P2P ve İstenmeyen Trafik
• Kriptoloji ve e-imza
• Kümeleme mimarileri
• Yazılım güvenliği
• Linux
• Mobil Yazılım Geliştirme
• Mashup
• Web 2.0, Web 3.0
• Ajax, SOA
• Açık Donanım
• Grid, Bulut ve Yüksek Başarım
• Sosyal Ağlar, Yeni Medya

• Konferans dili Türkçe’dir. Bununla birlikte, ayrı bir oturumda sunulmak üzere İngilizce bildiri başvuruları da
kabul edilecektir.
• Davetli Bildiri : Akademik Bilişim konusunda son gelişmeleri, eğilimleri özetleyecek dinleyicilerin ufkunu
açacak konuşmalar,
• Bildiri : Deneyimleri, kuramsal katkıları, yeni ve farklı uygulamaları anlatan kısa sunumlar
• Seminer : Yeni teknolojiler veya çok ihtiyaç duyulan konularda notlarla desteklenen tanıtıcı, pratik yönü olan
seminerler,
• Kurs : Konferans öncesi kurslar yoğun 4 günlük eğitimlerdir.
• Tartışma grubu/açık oturum onerisi ¨ : Karşılaşılan sorunlar, ortak ç özüm arayışları, tecrübe paylaşımına
yönelik, katılımcıların hazırlıklı olarak geldiği yapılandırılmış ortamlar.
• Tüm bildiriler ve sahiplerinin izni varsa eğitim seminerleri notları elektronik ortamda sunulacaktır. Seçilmiş
bildiriler konferans kitapçığında basılacaktır.

Tüm başvuruların openconf.ab.org.tr üzerinden yapılması gerekmektedir. Tüm başvuranların,
http://ab.org.tr/ab14/yazar.html
sayfasını okumalarını özellikle rica ediyoruz. Her başvurunun konular arasında AB-Bildiri, AB-Panel, AB-Çalıştay, AB-Seminer ve AB-Kurs seçeneklerinden birini de işaretlemesi gerekmektedir. Bildirilerin en azından hakem degerlendirmesine imkan verecek uzunlukta bir geniş özet içermesi, tercihan tam metin olmalıdır. İlk başvuruların pdf formatında, sunulan ve basılacak bildirilerin ise son halinin editlenen bir formatda konferans sonrasında yeniden openconf üzerinden yüklenmesi beklenmektedir. Son öneri gönderme Tarihi: 1 Aralık 2013

Sponsor olmak isteyenlerin http://ab2014.mersin.edu.tr/ üzerinden temas kurmasını bekliyoruz.
Şubat’da Mersin Üniversitesinde görüşmek üzere !

http://ab.org.tr/ab14/ http://openconf.ab.org.tr http://ab2014.mersin.edu.tr

AB’14 Yürütme Kurulu Adına
Mustafa Akgul [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin