15 yaş altı çocuklar için Hayalimdeki Araba Resim Yarışması

Resim Yarışması
Araba Resim Yarışması

Toyota’nın düzenlemiş olduğu “Hayalimdeki Araba Resim Yarışması” başlıyor! 15 yaşın altındaki tüm çocuklar hayallerindeki arabayı resmederek 13 Mart 2020 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Türkiye’deki değerlendirmelerde 3 ayrı kategoride (7 yaş ve altı, 8-11 yaş arası, 12-15 yaş arası) düzenlenen yarışmaya, bu sene engelli ve özel eğitim öğrencileri kategorileri de eklendi. Bu beş kategoride ilk üçe giren resimlerin sahipleri birbirinden değerli ödüller kazanacak. Yarışmanın sonuçları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açıklanacak.

Türkiye’de ikamet eden 15 yaş altındaki tüm çocuklar yarışmaya katılabilir.

Yaş Kategorileri
7 yaş ve altı
8-11 yaş arası
12-15 yaş arası
Özel eğitim kategorisi

Resim Çalışmasının Şartları
Yarışmaya katılacak eserlerin A3 kağıt boyutunda veya tabloid boyutta olması tavsiye edilir. A4 boyutundaki çalışmalar da kabul edilecektir. 400mm x 550mm boyutundan büyük ve A4 boyutundan küçük çalışmalar (Ör. A5 gibi kağıt boyutlarına çizilen eserler) değerlendirilmeyecektir. Paspartu kullanılmaması önemle tavsiye edilir. Eserlerin el çizimi ve bir arka plana sahip olması esastır. Eserler dijital olarak yaratılmış olmamalıdır. Bilgisayar kullanılarak oluşturulan çalışmalar değerlendirilmeyecektir. Eserler kolaj, dekupe veya ayrı resimleri birleştirme/yapıştırma çalışmaları olmamalıdır. Her türlü kağıt cinsine müsaade edilmektedir ve istenilen resim malzemesi (karakalem, sulu boya, renkli kalemler, pastel boya, vs. de dahil olmak üzere bütün boyalar) kullanılabilir.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ
ADI: TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması

KONUSU: Hayalimdeki Araba

TÜRÜ: Resim Yarışması

AMACI: Çocukların hayal dünyalarını öğrenmek ve hayallerindeki arabaları keşfetmek

HEDEF KİTLE: Türkiye genelinde Resmi ve Özel okul öğrencilerine yönelik (7 yaş ve altı, 8-11 ve 12-15 yaş gruplarındaki öğrenciler ile Özel Eğitim kategorisindeki öğrenciler)

ZAMANI:13 Mart 2020 Başvuru Bitiş

ÖDÜLLER:
• Türkiye Yarışması sonucunda her kategoride ilk 3 dereceye giren adaylara verilecek
ödüller aşağıdaki gibidir:

• 7 yaş ve altı: 1’inciye 1500 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki , 2’nciye 1250 TL değerinde
Teknosa Hediye Çeki, 3’üncüye 1000 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki

• 8-11 yaş arası: 1’inciye 2000 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki, 2’nciye 1500 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki, 3’üncüye 1250 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki

• 12-15 yaş arası: 1’inciye 2500 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki, 2’nciye 1750 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki, 3’üncüye 1500 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki

• Özel Eğitim kategorisi: 1’inciye 1500 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki , 2’nciye 1250 TL
değerinde Teknosa Hediye Çeki, 3’üncüye 1000 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki

• Türkiye Yarışması sonucunda dereceye giren katılımcıların ödülleri kendilerine gönderilecektir
veya teslim edilecektir.

KATILIM KOŞULLARI:
• Katılım/giriş ücreti yoktur. Herhangi bir satın alma işlemi gerekmemektedir.

• Katılımlar aşağıdaki şartlara uygunluk göstermeli ve çocuk katılımcıya ait (bundan sonra Aday diye anılacaktır) orijinal resim çalışması ile yapılmalıdır : (a) Adayın yaşı katılım formunda belirtilen kategori içerisinde yer almalıdır ve (b) Aday, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal olarak ikamet ediyor olmalıdır.

• Adaylar, daha önce yayınlanmış, başka yarışmalara gönderilmiş ve üçüncü şahısların
haklarını ihlal eden eserlerle yarışmaya katılamaz. Bu nitelikteki ve yarışmanın temasına
uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

• Kazanan adayın ve adayın veli, vasi (ebeveynler) veya yasal temsilcisinin bu eserle daha önce başka yarışmalara katılmadığını ve eserin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini
doğrulaması gerekmektedir.

• Bir aday yarışmaya istediği kadar eserle katılım gösterebilir; ancak her bir başvuru Toyota
Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’ ye (bundan sonra ‘Toyota Türkiye’ olarak anılacaktır) ayrı
bir zarfla ve formla gönderilmeli veya doğrudan Toyota Plazalar’ a teslim edilmelidir. Ödüller
her bir Aday için birer taneyle sınırlıdır.

• Yarışmaya katılacak eserlerin A3 kağıt boyutunda veya tabloid boyutta olması tavsiye edilir. A4 boyutundaki çalışmalar da kabul edilecektir.

• 400mmx550 mm boyutundan büyük ve A4 boyutundan küçük çalışmalar(Ör: A5 gibi kağıt
boyutlarına çizilen eserler) değerlendirilmeyecektir.

• Paspartu kullanılmaması önemle tavsiye edilir.

• Eserlerin el çizimi ve bir arka plana sahip olması esastır. Eserler dijital olarak yaratılmış
olmamalıdır. Bilgisayar kullanılarak oluşturulan çalışmalar değerlendirilmeyecektir.

• Eserler kolaj, dekupe veya ayrı resimleri birleştirme/yapıştırma çalışmaları olmamalıdır.

• Her türlü kağıt cinsine müsaade edilmektedir ve istenilen resim malzemesi (karakalem, sulu boya, renkli kalemler, pastel boya, vs. de dahil olmak üzere bütün boyalar) kullanılabilir.

• Başvuru formunun doldurulduğu tarihinde 16 yaşından gün almış adaylar değerlendirmeye tabi tutulmazlar.

• Doğru yaş kategorisinde yarışmaya katılmak için; https://hesaplamauzmani.com/yashesaplama.html adresinden katılımcılar yaşını tam olarak öğrenebilir.

• Başvuru formunda beyan edilen doğum yılı bilgisi ve kategori bilgisinin farklı olduğunun
tespiti halinde adayların başvuruları değerlendirmeye tabi tutulmazlar.

• Her bir başvuru için Toyota resmi web sitesinden indirilmiş olan katılım formu eksiksiz
doldurulmalı ve eserle birlikte(ya eserin arkasına yapıştırılarak ya da esere ataç ile iliştirilerek) teslim edilmelidir.

• Okullardan yapılan toplu gönderimlerde, Toyota Türkiye tarafından belirlenen, Toyota resmi web sitesindeki katılım formu haricinde okul özelinde hazırlanan ve doldurulan farklı formlar, öğrenci isim listeleri hazırlanarak gönderilen, eksik bilgi içeren, imzasız, yarışmanın resmi formu olmayan eserler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

• Katılım formu yarışmanın resmi web sitesinden (http://www.toyota.com.tr) indirilebilir.

• Katılım formunda doldurulması gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Anlaşmanın 11. Maddesi Aday ile birlikte adayın ebeveynleri ya da yasal temsilcisinin imzalarını gerektirmektedir. Öğretmenlerin imzası geçersizdir.

1. Yaş kategorisi,
2. Eserin başlığı,
3. Adayın çizdiği “Hayalimdeki Araba” Fikri,
4. Adayın adı,
5. Adayın yaşı ve doğum yılı,
6. Adayın cinsiyeti,
7. Adayın ebeveyn(lerin)in veya yasal temsilcisinin adı,
8. Kişinin açık rızası olmak kaydıyla, ebeveyn posta adresi,
9. Kişinin açık rızası olmak kaydıyla Telefon numarası (cep ve sabit),
10. Kişinin açık rızası olmak kaydıyla ebeveyn E-posta adresi (eğer varsa),
11. Adayın ve ebeveyn(lerin)in veya yasal temsilcisinin onayını gösteren imzaları.

• Her iki ebeveynin de ebeveynlik haklarına sahip olması durumunda her ikisinin de imzası
gereklidir. Eğer sadece biri bu hakka sahipse tek ebeveynin imzası yeterlidir. Ebeveynlerin
imzalayamadığı durumlarda yasal temsilcinin imzalaması gerekmektedir.(Not: Öğretmen imzası geçerli değildir, formları öğretmenlerin imzalamaması önemle tavsiye edilir.)

• Başvuru yapan Aday ve Adayın ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi, bu şartlara ve koşullara bağlı kalacaklarını ve Toyota tarafından belirlenmiş olan jürinin kararına itiraz etmeyeceklerini ya da buna karşı her hangi bir yasal, hukuki girişim ya da eylemde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

• Toyota Türkiye ve Toyota Plaza çalışanlarının çocukları da yarışmaya katılabilme hakkına
sahiptir.

• Yasalar tarafından engellenmediği sürece Toyota Türkiye ve iş ortakları ticari veya
ticari olmayan amaçlar doğrultusunda Adayın kimliğini açıklama veya herhangi bir
şekilde tazminat ödeme zorunluluğu olmadan başvuruları herhangi bir ülke veya yetki
alanında ve herhangi bir medya içeriğinde ilan etme, kullanma, uyarlama, düzenleme ve
revize etme hakkına sahip olacaklardır.

• Katılımcı eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eser sahiplerinden izin alınmadan basım,
yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.

• Postalama sırasında oluşabilecek kaybolmalardan, zararlardan veya gecikmelerden
dolayı ne Toyota Türkiye sorumlu tutulamaz.

• Kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

KATILIM VE SON KATILIM TARİHİ :
Katılımlar aşağıdaki belirtilen yöntemlerden biriyle ve 13 Mart 2020 tarihine kadar yapılmalıdır:
1. Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nı aşağıda belirtilen adresteki merkezi idare ofisine posta yoluyla:
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.
Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 11
Yakacık 34876 Kartal-İstanbul
2. Toyota Plazalar’a bizzat teslim yoluyla. Şehrinizdeki Toyota Plazaları öğrenmek için aşağıda belirtilen web sitesini ziyaret ediniz. http://www.toyota.com.tr

Posta yoluyla başvuru yapmak için :
Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.
Cumhuriyet Mah. D-100 Kuzey Yan Yol No:5
Yakacık 34876 Kartal – İstanbul

KATILIM VE SON KATILIM TARİHİ :
Katılımlar aşağıdaki belirtilen yöntemlerden biriyle ve 13 Mart 2020 tarihine kadar yapılmalıdır:
1. Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nı aşağıda belirtilen adresteki merkezi idare ofisine posta yoluyla:
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.
Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 11
Yakacık 34876 Kartal-İstanbul
2. Toyota Plazalar’a bizzat teslim yoluyla. Şehrinizdeki Toyota Plazaları öğrenmek için aşağıda belirtilen web sitesini ziyaret ediniz. http://www.toyota.com.tr

KAZANANLARIN AÇIKLANMASI :
• Yarışma’nın kazananları 23 Nisan 2020 tarihinde açıklanacaktır.
• Yarışma sonuçları yarışmanın resmi web sitesinde (http://www.toyota.com.tr)
yayınlanacaktır. Yarışma’nın kazananları Toyota Türkiye tarafından ayrıca bilgilendirilecektir.
• Toyota Türkiye her kazananın ve kazananın ebeveyn(lerinin)inin veya yasal temsilcisinin
uygunluk/erişilebilirlik ve tanıtım için kazananın yükümlülük/tanıtım haklarından
vazgeçme beyanı imzalamasını şart koşmaktadır. Eğer beyan imzalanmamışsa ödülden
feragat edinilmiş kabul edilerek ikinciye devredilecektir.
• Ödülün sahibi, ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi değil kazananın kendisi olması esastır.
• Kazananın ebeveyn(lerinin)inin veya yasal temsilcisinin yarışmaya dahil olması durumu,
herhangi bir sınırlama olmaksızın, ödül kazanma aşaması da dahil olmak üzere, bu kişilere
Toyota Türkiye’den herhangi bir şekilde talep hakkı kazandırmaz. Ödül
bilgilendirmesi veya ödülün kendisinin kazanana ulaşmaması veya iadesi durumunda,
ödülden feragat edinilmiş kabul edilerek ikinciye devredilecektir.
• Toyota Türkiye ratafından onaylanmadığı sürece ödüller üçüncü şahıslara
transfer edilemez ya da satılamaz.
• Kazananlar, herhangi bir sebeple, Toyota Türkiye tarafından verilen ödülün nakit dengini talep etme hakkına sahip değillerdir.
• Katılımcı, herhangi bir katılım koşulunu ihlal etmesi durumunda diskalifiye edilir ve
kazandığı ödülden feragat etmiş kabul edilir.
• Türkiye Yarışması sonuçlarına ilişkin yapılacak sorgulama taleplerini Toyota Türkiye kabul
etmez.

KİŞİSEL BİLGİLER:
• Adayın ve ebeveyn(ler)in veya yasal temsilcisinin bilgileri, kişinin açık rızası olmak kaydıyla, Toyota Türkiye tarafından alınarak yalnızca yarışma için idari amaçlı kullanılacaktır. Bu bilgiler yarışmayla da ilgili olarak veri işleme ve idari işlemler için Toyota bayilerine, Toyota Türkiye’ye, Toyota Türkiye iletişim ve reklam ajanslarına, danışmanlara, tanıtım ve pazarlama ajanslarına sunulabilir.
• Katılımcının ve ebeveyn(ler)in veya yasal temsilcisinin yarışmalara katılımları ve
yarışmalarla ilişkili etkinlikler süresince çekilen resimlerin ve video görüntülerinin
Toyota Türkiye tarafından web siteleri, sosyal medya, broşürler vb. mecralarda kullanılmasını kabul ederler.

ÖĞRENCİ GİDERLERİNİN (Ulaşım, Konaklama vb.) KARŞILANMASI:
Yarışmada dereceye giren adayların ve adayın bir ebeveyni/yasal temsilcisinin tüm ulaşım,
konaklama, vb. giderleri, *ulusal yarışma töreni yapılması durumunda, Toyota Türkiye
Pazarlama ve Satış A.Ş. tarafından karşılanacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Şehrinizdeki Toyota Plazalar
Bkz. www.toyota.com.tr
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.
Cumhuriyet Mah. E-5 Yan yol No:11
Yakacık 34876 Kartal – İstanbul
e-mail: umut.kir@toyota.com.tr
Toyota İletişim Merkezi: 0 212 354 0 354
Yarışma resmi web sitesi:

 

2019 TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması Katılım Formu