15. Uluslararası Korozyon Sempozyumu

Uluslararası Korozyon Sempozyumu (KORSEM) Türkiye’de korozyon konusunda gerçekleştirilen en önemli ve en saygın etkinliktir. 1988’den beri Korozyon Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen bu etkinlik çoğunlukla üniversitelerimizin desteği ile yaşama geçirilmiştir.

15. Uluslararası Korozyon Sempozyumu (KORSEM 2018) 26 –28 Eylül 2018’de Hatay’da yapılacaktır. Etkinliği ev sahibi olarak destekleyecek Mustafa Kemal Üniversitesi’nin tüm olanaklarını seferber ederek bilimsel çalışma ve tartışmalar için verimli bir ortamın oluşmasına katkıda bulunacağına içten inanıyoruz. Sempozyumun temel amacı korozyon konusunda bilimsel çalışma yapan akademisyen ve araştırmacılarla korozyonu izleme ve önlemekle görevli mühendis ve teknik elemanları aynı çatı altında buluşturarak bulgu ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir platform oluşturmaktır. Sempozyuma sunulan bildirilerin okunup tartışılacağı oturumlara ek olarak tarihi eserlerin korozyon sorunlarının tartışılıp değerlendirileceği ek bir oturum düzenlenecektir. Sempozyuma katılım ücretsizdir. Sempozyum öncesinde basımı tamamlanacak bildiriler kitabı kayıt sırasında katılımcılara verilecektir. Bildiri sunarak, ayrıca sorunlarınızla birlikte bulgu ve deneyimlerinizi tartışmaya açarak KORSEM 2018’e katkıda bulunmanızı bekliyor ve başarılar diliyoruz.

KORSEM 2018 Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM KAPSAMI
Atmosferik korozyon
Katodik ve anodik koruma
Kaplamalar, yüzey koruma ve analitik teknikler
Korozyon mühendisliği
Gelişmiş malzemelerde korozyon
Biyomalzemelerde korozyon
Çelik ve beton yapılarda korozyon
Enerji sistemlerinde korozyon
Tarihi eserlerde korozyon
Endüstriyel ortamlarda korozyon
Hafif metal ve alaşımlarda korozyon
Petrol/gaz/boru hatlarında korozyon
Paslanmaz çeliklerde korozyon
Korozyon inhibitörleri
Korozyon ölçme, izleme ve modelleme teknikleri
İş sağlığı ve güvenliğinde korozyon
Nükleer endüstride korozyon sorunları ve koruma yöntemleri
Elektrokimyasal test yöntemleri
Isıl işlem ve korozyon
Korozyona maruz parçalar için ömür tahmini / kırılma mekaniği yaklaşımı
Yerel korozyon
Deniz ve denizel atmosferde korozyon
Korozyona karşı malzeme seçimi ve tasarım
Mikrobiyolojik korozyon
Pasif filmler
Gerilme korozyonu kırılması ve hidrojen gevrekliği
Yüzey işlemleri
Atık/kirli sularda su arıtma ve korozyon

TAKVİM
Özet Gönderme Son Gün: 25 Haziran 2018 13 Temmuz 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
Kabul Bildirimi: 20 Temmuz 2018
Tam Metin Gönderme Başlangıç: 20 Temmuz 2018
Tam Metin Gönderme Son Gün: 31 Ağustos 2018 10 Eylül 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
Sempozyum Tarihi: 26 – 28 Eylül 2018

http://korsem18.mku.edu.tr/tr