15. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Değerli Araştırmacılar ve Meslektaşlarım,

15. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Muğla İlinin Bodrum İlçesindeki Pina Yarımadasında bulunan Amara Island Bodrum Elite Hotel’de gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde 1994 yılından bu yana farklı üniversitelerin eğitim fakülteleri tarafından 14 kez ev sahipliği yapılan, bilimsel niteliği ve mesleki değeri yönüyle önemli bir saygınlığa ulaşan bu Sempozyumun 15.sini 11-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Muğla’da yapmaktan onur duymaktayız.

Sempozyumun amacı, Sınıf Öğretmenliği ve ilkokul eğitimine yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, bu alanda çalışan akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, aralarında işbirliği ve eşgüdüm sağlamak, yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturmaktır.

Sempozyumun bilimsel niteliğini arttırmak için yurt dışından ve yurt içinden alandaki en iyi bilim insanlarının sempozyuma katılımını sağlamaya çalışacağız. Ayrıca sınıf öğretmenliğinin güncel sorunlarını ayrıntılı olarak tartışmak ve değerlendirmek ve gerekli bilimsel ortamları oluşturmak için gayret göstereceğiz. Bu kapsamda sempozyumda, davetli bildiriler, konferanslar, paneller, poster sunumları ve atölye çalışmalarına yer verilecektir. Kısacası bilimsel ve sosyal etkileşimi zengin bir sempozyum hazırlığı içindeyiz.

Bildiri özet kitapları sempozyum kitiyle birlikte Sempozyumda katılımcılara verilecektir. Bildiri tam metinlerinin ise ulusal ve uluslararası indekslerde taranmakta olan dergilerde özel sayı olarak yayınlanması hususunda çalışmaktayız. Bu konuda sempozyuma destek veren dergilerin isimleri özet metin kabulünden sonra sempozyum sayfasında bildirilecektir.

Sizleri 11-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yapılacak olan 15. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN
Eğitim Fakültesi Dekanı

SEMPOZYUMUN AMACI

15. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunun amacı,
Sınıf Öğretmenliği eğitimine yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak,
Sınıf Öğretmenliği alanında görev yapan akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirmek
bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak,
Sınıf Öğretmenliği alanında yeni bakış açıları ve çalışma alanları ortaya koymaktır.

SEMPOZYUM KONULARI

15. Uluslararası Katılımlı Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu konu alanları aşağıda yer almaktadır.

Türkçe Öğretimi
Hayat Bilgisi Öğretimi
Matematik Öğretimi
Sosyal Bilgiler Öğretimi
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
İlkokuma ve Yazma Öğretimi
Fen ve Teknoloji Öğretimi
Yabancı Diller Öğretimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi
Değerler Eğitimi
Sınıf Yönetimi
Egitim Yonetimi
Ölçme ve Değerlendirme
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Okul Öncesi Eğitim ve Okula Hazırlık
Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam
Eğitim ve Öğretim Sorunları
Lisansüstü Eğitim
Güzel Sanatlar Eğitimi

Önemli Tarihler

15. Uluslararası Katılımlı Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu önemli tarihleri aşağıda yer almaktadır.

Etkinlik Tarih
Bildiri Özetlerinin Gönderimi: 24.05.2015 (Başladı)
Bildiri Özetlerinin Gönderimi Son Tarih: 31.01.2016
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 28.02.2016
Katılım Ücreti Erken Kayıt: 15.02.2016 – 20.03.2016
Katılım Ücreti Geç Kayıt: 21.03.2016 – 15.04.2016
Sempozyumun Gerçekleştirilmesi: 11.05.2016 – 14.05.2016

http://usos2016.com/