15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi

Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler,

Sizleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak 28-29 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi’ne davet ediyoruz.

Kongrenin ana teması “Hemşirelik ve Teknoloji” başlığı altında hemşirelikte teknolojiden yararlanma ve bunu bakıma katma noktasında nerede olduğumuzu sorgulamaktır. Yaşam diyalektiği içinde “yarar” kavramı “zarar” kavramını çağrıştırır. İkisi arasındaki “dengeyi” kurabilmek için iş birliği, dil birliği ve el birliğine ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaçların karşılanmasında öğrencilerin bir araya getirilmesi, mesleki bilinç geliştirmede önemli bir faktördür. Bu nedenle kongremize öğrenci katılımını sağlamanız ve bizleri desteklemenizden onur duyacağız.

Ülkemizden ve yurt dışından alanında yetkin birçok konuşmacının bulunacağı kongre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezinde yapılacaktır. Her türlü soru ve önerileriniz için kongre sekreteryası ile iletişime geçebilirsiniz.

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu

Değerli Hocalarım ve Öğrenci Arkadaşlarım,

Bu yıl 15.sini düzenleyeceğimiz Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’ni 28-29 Nisan tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ev sahipliğinde yapacak olmanın onur ve heyecanı içerisindeyiz.

Temamızın “Hemşirelik ve Teknoloji” olduğu kongremizin mesleki bilgi, beceri ve uygulamalarımıza teknolojiyi yansıtarak bakım kalitesini arttırmanıza katkıda bulunmasını diliyorum.

Kongreyle ilgilenen tüm öğrenci hemşirelerin, klinisyenlerin ve akademisyenlerin katılımını diler, sizleri aramızda görmekten mutluluk ve kıvanç duyarım.

Kongre Öğrenci Başkanı
Yağmur KEFLİ

Ana Tema

Hemşirelik ve Teknoloji

Alt Temalar

Sağlıkta Teknoloji Kullanımı
Teknolojinin Hemşirelik Sürecine Yansımaları
Teknolojinin Hemşirelik Eğitimindeki Yeri: Simülasyon Laboratuarları
Sağlığı Korumada Teknoloji ve Hemşirelik
Hemşirelikte İnovasyon ve Patent Sahibi Olmak
Nanoteknoloji ve Hemşirelik
Hemşirelikte Bilişim
Örgütlenmede Sosyal Medya Kullanımı

Önemli Tarihler
Erken Kayıt Bitiş Tarihi: 15 Ocak 2016, 23:59
Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarih: 15 Mart 2016, 17:00
Kongre Tarihi: 28 – 29 Nisan 2016

Şiir Yarışması

Yarışma hemşirelik alanında lisans düzeyinde eğitim almakta olan tüm öğrencilere açıktır. 
Yarışma 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Düzenleme Kurulu tarafından düzenlenmektedir. 
İlk 3′ e giren katılımcılara ödül verilecektir.

Yürütücüler

Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu
Doç. Dr. Özlem Örsal
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Özkaraman
Arş. Gör. Berrak Mızrak Şahin

Yarışma Kuralları

Yarışmaya katılacak kişilerin lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi alıyor olması gerekmektedir.
Gönderilecek şiirler Microsoft© Word© formatında 12 Punto büyüklükte Arial yazıtipi ile yazılacaktır.
Şiir içeriği serbesttir.
Yarışmaya katılan herkes şiirlerinin her tür ortamda yayınlanmasını kabul etmiş sayılır.
Yarışma için şiir gönderen kişi veya kişiler şiirin kendisine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.
Başvurular on line olarak alınacaktır. Yarışmaya katılım için eserler yarisma@uhok2016.org adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. E-posta dışındaki gönderiler kabul edilmeyecektir.
Bir kişi en fazla bir şiir ile yarışmaya katılabilir.
Son başvuru tarihi 1 Nisan 2016′ dır.
Jüri değerlendirmesinin ardından sonuçlar kongre web sayfasında ilan edilecektir.
Ödül töreni 29 Nisan 2016 tarihinde yapılacaktır.
Bilgi ve iletişim için www.uhok2016.org web sayfası kullanılacaktır.


Ütopyanızı Yaratın Fikir Yarışması

Yarışma hemşirelik alanında lisans düzeyinde eğitim almakta olan tüm öğrencilere açıktır.
 Yarışma 15.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Düzenleme Kurulu tarafından düzenlenmektedir. 
İlk 3′ e giren katılımcılara ödül verilecektir.

Yürütücüler

Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu
Doç. Dr. Özlem Örsal
Doç. Dr. Elif Gürsoy
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Özkaraman
Arş. Gör. Berrak Mızrak Şahin


Yarışma Kuralları

Yarışmaya katılacak kişilerin lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi alıyor olması gerekmektedir.
Gönderilecek fikirler Microsoft© Word© formatında 12 Punto büyüklükte Arial yazıtipi ile yazılacaktır.
Yarışmanın konusu “Hemşirelik ve Teknoloji” ile ilgili ütopik fikirler oluşturmaktır.
Ütopik fikirler en fazla iki sayfa olacak şekilde yazılmalıdır.
Yarışmaya katılan herkes fikirlerinin yayınlanmasını kabul etmiş sayılır.
Yarışma için fikir gönderen kişi veya kişiler fikrin kendisine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.
Başvurular on line olarak alınacaktır. Yarışmaya katılım için eserler yarisma@uhok2016.org adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. E-posta dışındaki gönderiler kabul edilmeyecektir.
Son başvuru tarihi 1 Nisan 2016′ dır.
Jüri değerlendirmesinin ardından sonuçlar kongre web sayfasında ilan edilecektir.
Ödül töreni 29 Nisan 2016 tarihinde yapılacaktır.
Bilgi ve iletişim için www.uhok2016.org web sayfası kullanılacaktır.

28 – 29 Nisan 2016, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Eskişehir
E-posta: kongre@uhok2016.org