15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Değerli katılımcılar,
15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK) 25-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında Kars Kafkas Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği iş birliği ile Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü organizasyonu ile gerçekleştirilecektir.

Kongremizin ana teması “21. yüzyıl Fen Bilimleri ve Matematik Eğitiminde Dijitalleşme ve Öğretmen Yetiştirme” olarak belirlenmiştir. Bu kongrede; panel, sözlü bildiri, poster, çalıştay, atölye gibi çalışmalar ile siz değerli akademisyen, öğretmen, öğrenci ve tüm eğitimcileri bilgi, deneyim ve uzmanlıklarını paylaşmak üzere yüz yüze kongremize bekliyoruz.

Serhat Şehri Kars ili, 90 bin şehidi ile Çanakkale, Eb’ul Hasan Harakani Hazretleri ile Mevlana, kristal kar kalitesi ile Alpler, Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya’ya açılan kapısı olan Kafkas Üniversitesi ile özdeşleşmiştir. Kısacası, Kars Türkiye’dir.

20 yılı aşkın süredir öğretmen yetiştiren Dede Korkut Eğitim Fakültesi Cumhuriyetin 100. yılında değerli bilim insanlarını buluşturmanın onurunu yaşayacaktır. Sosyal etkinlikleri ve bilimsel potansiyeli ile önemli olan bu kongrede, doğa turizminin başkenti Kars ilinde sizleri ağırlamaktan duyacağımız memnuniyeti ifade etmek isteriz.

Saygılarımla…

Prof. Dr. Muzaffer ALKAN
Kongre Başkanı