15. Tudem Edebiyat Ödülleri

15. Tudem Edebiyat Ödülleri
ROMAN YARIŞMASI

ŞARTNAME

A. YARIŞMANIN AMACI

2003 yılından bu yana çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Tudem Edebiyat Ödülleri, 15. yılında ilk kez yetişkin edebiyatı alanında ve roman dalında verilecek. Türkçe edebiyatın gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışma, eserlerini yayımlatma imkânı arayan yazarlara fırsat sunuyor. Yarışmada ödül alan eserlerin yayın grubumuzun yetişkin markası Delidolu
tarafından yayıma hazırlanması planlanıyor.

B. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
2. Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
3. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

C. YARIŞMAYA KATILACAK YAPITLARIN NİTELİKLERİ
1. Yarışma dili Türkçedir.
2. Yarışma yetişkinlere yönelik roman dalında açılmıştır.
3. Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak
üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.
4. Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya bulundurmayacaktır.
5. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
6. Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen yapıtların yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
7. Ödül almadığı halde yayımlanan bir yapıtın özgün olmadığı belirlenirse yazarı, Tudem’in uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
8. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a- Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
b-Yapıt, Times New Roman yazı fontu, 11 (on bir) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
c- Yapıt, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca CD’ye kaydedilecektir.
d- Yazar, yarışmaya gönderdiği yapıtın her kopyasına ve bir adet CD kaydına, belirlediği bir rumuz verecektir. Rumuz anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden, 5 (beş) karakterden oluşacak şekilde belirlenebilir.

D. YAPITLARIN TESLİMİ
1. Yapıtın kopyalarında, CD kaydında ve zarfların üzerinde, yazarın kimliğine ilişkin C bölümü 8. madde d bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır.
Yazarın ismi kesinlikle yapıtın kopyalarında yer almayacaktır.
2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, CD kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerine, sadece rumuz ve yapıtın adı yazılacaktır.
3. Yarışmaya gönderilen yapıtın birden fazla yazarı varsa; her yazar, D bölümü 2. maddede belirtilen kimlik formu
ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.
4. Yapıt, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet CD kaydı ve D bölümü 2. maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir.
5. Yapıt, 15 Aralık 2017 saat 17:00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A. Ş. 1476/1 Sk. No:10/51 AlsancakKonak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle
kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek yapıt değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6. İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

E. YAPITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul tarafından kontrol edilir. Yapıt kopyalarının ya da zarfların üzerinde yazarın kimliği ile ilgili herhangi bir bilgi
olursa, yapıt değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda uygun görülen yapıtlar seçici kurula gönderilir.
2. Seçici kurul, incelemelerini 15 Mart 2018 tarihine kadar tamamlar.
3. Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır.
Gizli olarak verilen puanlar, Mart 2018’ın son haftası içinde yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere görüşülür. Eşit puan almış eserler yeniden değerlendirilip bir sıralama yapılır.
4. Seçici kurul, ödüle değer yapıt bulamazsa, ödül verilmez.
5. Değerlendirme işlemleri 1 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

F. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
1. Yarışma sonuçları Nisan 2018 başında duyurulacaktır.
2. Ödül töreni TÜYAP 23. İzmir Kitap Fuarı sırasında yapılacaktır.
3. 15. Tudem Edebiyat Ödülleri ve tutarları ile seçici kurul aşağıdaki gibidir.

ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 10.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 7.500 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 5.000 TL

SEÇİCİ KURUL
Feyza Hepçilingirler
Özcan Karabulut
Faruk Duman
Kemal Varol
Hakan Bıçakcı


G. YAPITLARIN YAYIMLANMASI

1. Yarışmaya katılan tüm yapıtların yayın hakkı, yarışma tarihinden itibaren bir yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ye ait olacaktır. Bu süre içinde yapıtını başka bir yayınevinde yayımlatmak isteyen yapıt sahiplerine Tudem Yayınları, yazılı bir feragat belgesi verecektir.
2. Ödül kazanan yapıtların yayın hakkı ise 5 (beş) yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ye devredilmiş olup eserin yayımlanmasına karar verilmesi halinde, taraflar arasında yayımcının ve yazarın hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir telif hakkı devri sözleşmesi imzalanacaktır.
3. Tudem Yayın Grubu’nun yetişkin markası Delidolu, ödül alan dosyaları yayımlamak zorunda olmadığı gibi, ödül almayan dosyaların arasından bazılarını yayınlamak isteyebilir. Bu durum, yayınevi ile yazar arasında görüşülecek. Jürinin bu konuda herhangi bir sorumluluğu yok. Jürinin kararı, yayınevinden bağımsızdır.

Şartname ve Başvuru Formu için Tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.