15 Temmuz Ruhu Resim ve Heykel Yarışması

Türkiye geneli resmî/özel tüm ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, 15 Temmuz Ruhu isimli “Resim ve Heykel Yarışması”

YARIŞMANIN AMACI
Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğiyle düzenlenecek olan “15 TEMMUZ RUHU RESİM-HEYKELYARIŞMASI’nın amacı; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ideolojik kimliklerini bir tarafa bırakarak, ellerine sadece milletimizin özgürlük ve bağımsızlık sembolü olan, şanlı Türk bayrağını alarak sokaklara çıkıp ülkesini işgal etmeye kalkan asker maskeli hain işgal güçlerinin amaçlarına ulaşmasına engel olduğu ve esir alınmak istenen devletini kurtardığı, kahramanlık destanını resim ve heykel sanatıyla somutlaştırarak gelecek nesillere aktarabilmektir.

YARIŞMANIN KONUSU
15 Temmuz 2016 darbe girişimi esnasında ve sonrasında yaşanan olaylar ve yansımaları.

YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışma; ulusal düzeyde olup plastik sanatların Resim ve Heykel alanlarını kapsamaktadır.

Yarışma katılımcıları dört grupta değerlendirilecektir:
1. Grup: Ortaokul öğrencileri (5,6,7 ve 8.sınıflar)
2. Grup: Lise öğrencileri (9,10,ll ve l2.sınıflar)
3. Grup: Üniversite öğrencileri (Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri)
4. Grup: Profesyoneller (Öğrenci olmayan T.C. vatandaşları)

15 TEMMUZ RUHU RESİM-HEYKEL YARIŞMASI ÖDÜL MİKTARLARI ANTALYA-2019
l.Grup: Ortaokul öğrencileri

(5,6,7ve8.sınıflar)

Birincilik 1500 Türk Lirası
İkincilik 1000 Türk Lirası
Üçüncülük 750 Türk Lirası
Mansiyon (5 adet) 500 Türk Lirası
2.Grup: Lise öğrencileri

(9,10,llvel2.sınıflar)

Birincilik 2000 Türk Lirası
İkincilik 1500 Türk Lirası
Üçüncülük 1000 Türk Lirası
Mansiyon (5 adet) 750 Türk Lirası
3.Grup: Üniversite öğrencileri

(Önlisans,lisans, yüksek lisans ve doktoraöğrencileri)

Birincilik 5000 Türk Lirası
İkincilik 2000 Türk Lirası
Üçüncülük 1500 Türk Lirası
Mansiyon (5 adet) 1000 Türk Lirası
4.Grup: Profesyoneller

(ÖğrenciolmayanT.C.vatandaşları)

Birincilik 10000 Türk Lirası
İkincilik 5000 Türk Lirası
Üçüncülük 3000 Türk Lirası
Mansiyon (5 adet) 1500 Türk Lirası

 

GRUP RESİM HEYKEL
l.Grup: Ortaokul öğrencileri

(5,6,7ve8.sınıflar)

Resim kâğıdı veya tuvalin kısa kenarı 35 cm’den az olmamalıdır. Ortaokul öğrencileri heykel alanında yarışmaya katılmayacaktır.
2.Grup: Lise öğrencileri

(9,10,llve 12.sınıflar)

Tuvalin kısa kenarı 50 cm’den az olmamalıdır. Lise öğrencileri heykel alanında yarışmaya katılmayacaktır.
3.Grup: Üniversite öğrencileri

(Önlîsans,lisans,yüksek lisans ve doktora öğrencileri)

Tuvalin kısa kenarı 70 cm’den az olmamalıdır. Yüksekliği 50 cm’den kısa olmamalıdır.
4.Grup: Profesyoneller

(ÖğrenciolmayanT.C.vatandaşları)

Tuvalin kısa kenarı 80 cm’den az olmamalıdır. Yüksekliği 70 cm’den kısa olmamalıdır.

 

KATILIM ŞARTLARI

 • Yarışmaya gönderilecek eserlerde konuya bağlı kalmak kaydıyla her türlü üretim tekniği ve malzemesi kullanılabilir.
 • Katılımcılar yarışmaya istedikleri kadar eserle katılabilirler.
 • Yarışmaya gönderilen eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve sergilenmemiş olmalıdır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği çalışmanın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği çalışma kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve jüriyi yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılacak ve gerekirse yarışma düzenleme kurulu tarafından yasal işlem başlatılacaktır.
 • Yarışmaya katılan ortaokul ve lise öğrencilerinin çalışmalarının arkasına adını, soyadını, okul adresini, e- mail adresini, okul telefon numarasını ve görsel sanatlar öğretmenin adını soyadını silinmeyecek şekilde yazması yeterlidir. Katılım Formu doldurmaya ve rumuz kullanmaya gerek yoktur.
 • Üniversite öğrencileri ve Profesyoneller ise ekte verilmiş olan KATILIM FORMU’nu her bir eser için ayrı ayrı doldurarak zarfa koymalı ve zarfın ağzını kapatarak üzerine bir RUMUZ yazıp eserin arkasına iliştirmelidirler. Aynı rumuzun eserin arka kısmına silinmeyecek şekilde yazılması gerekmektedir.
 • Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı çalışmanın eser sahibi olduğunu ve bu eser(ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfından oluşan 15 Temmuz Ruhu Resim-Fleykel Yarışması proje ortaklarına lisans verdiğini, proje ortaklarının söz konusu eser(ler)i sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmiş sayılır.
 • Katılımcının yarışmaya katılacağı eser(ler)in ödül veya mansiyon alması halinde, katılımcı derece veya mansiyon alan eser(ler)in sahibi olduğunu ve yarışmaya gönderdiği asıl eserin mülkiyetini proje ortaklarına devrettiğini, eser üzerinde haiz olduğu 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.,25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın münhasıran proje ortaklarına devir ettiğini, proje ortaklarının söz konusu eser(ler)i sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile ilgili olarak 3. kişilerle işlem yapmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir. Ödül ve mansiyon alan eserlerin her türlü kullanımı ve telif hakları proje ortaklarına devredileceği için Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı bu eserleri etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog, broşür gibi her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma, yazılı ve görsel medyada yayınlama haklarına sahip olacaktır ve bu işlemler için katılımcıya ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
 • Katılımcı, yarışmaya katılırken vermiş olduğu kişisel bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında proje ortaklarının “15 Temmuz Ruhu Resim-Fleykel Yarışması” çerçevesinde iletişim ve yarışmaya katılım amaçlarıyla işleneceğini, aktarılacağını ve başvurunun başarısız olması halinde dahi kişisel verilerin mevzuatın öngördüğü süre boyunca proje ortakları tarafından saklanacağını, ayrıca yarışmaya katılım ile ilgili bilgilerin jüri, basın ve yayın organları ve diğer ilgili kişiler ile paylaşılacağını, ödül alınması veya eserinin yayınlanması durumunda eser sahibi olarak bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu konuda kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmiş sayılır.
 • Yarışmada dereceye giren ve mansiyon alan eserler proje ortaklarının malı olacaktır. Bunların dışında kalan çalışmalar yarışma sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde Kepez Belediyesinden geri alınmalıdır veya masrafları katılımcıya ait olmak şartıyla kargoyla adresine gönderilmesi talep edilmelidir. Belirtilen bu süre içerisinde geri alınmayan çalışmalar yarışmayı düzenleyen proje ortaklarına bırakılmış kabul edilecektir.
 • Telif hakları ile ilgili 7. 8. 9. ve 10. Maddeler Milli Eğitim Bakanlığının 22.08.2017 tarih ve 2017/25 nolu genelgesi gereği bakanlığa bağlı okullardan katılan öğrenciler için geçerli değildir.
 • Jüri, dereceye girmeye layık eser bulamaz ise 1. ,2., ve 3. seçmeyebilir.
 • Yarışmacının yarışmaya gönderdiği eser ödül almış veya mansiyon kazanmışsa yarışmacı eserini kesinlikle yarışmadan geri çekme hakkına sahip değildir.
 • Çalışmalar elden teslim edilebilir veya kargo ile gönderilebilir. Kargo masrafları katılımcıya ait olup kargoda oluşabilecek sorun ve hasarlar için düzenleme kurulu sorumlu sayılamaz. Kırılma, yırtılma, kaybolma vb. sebeplerden ötürü düzenleme kurulundan herhangi bir hak talep edilemez.
 • Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm şartları ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılır.

 

Yarışmaya Son Katılım Tarihi 14 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar
Sonuçların İlan Edilmesi 28 Haziran 2019
Ödül Töreni 15 Temmuz 2019
Çalışmaların Gönderileceği Adres Kepez Belediyesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı No:233 07060 KEPEZ/ANTALYA
İletişim Mesude ÇELEN
Telefon (0242) 325 60 60 – (0242) 325 73 74 – (0242) 325 75 25
Fax (0242) 326 21 47
Web www.kepez-bld.gov.tr
www.kepezkultur.com

e-posta kultur@kepezkultur.com

Çalışmalar elden teslim edilebilir veya kargo ile gönderilebilir. Kargo masrafları katılımcıya ait olup kargoda oluşabilecek sorun ve hasarlar için düzenleme kurulu sorumlu sayılamaz.