15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması

15 Temmuz
15 Temmuz

15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması

KEPEZ BELEDİYESİ – AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
KEPEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ – TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA)
15 TEMMUZ RUHU GÖRSEL SANATLAR YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI:
Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğiyle düzenlenecek olan “15 TEMMUZ RUHU GÖRSEL SANATLAR YARIŞMASI”nın amacı; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ideolojik kimliklerini bir tarafa bırakarak, ellerine sadece milletimizin özgürlük ve bağımsızlık sembolü olan, şanlı Türk bayrağını alarak sokaklara çıkıp ülkesini işgal
etmeye kalkan asker maskeli hain işgal güçlerinin amaçlarına ulaşmasına engel olduğu ve esir alınmak istenen devletini kurtardığı kahramanlık destanını görsel ve plastik sanatlarla somutlaştırarak gelecek nesillere aktarabilmektir.

YARIŞMANIN KONUSU:
15 Temmuz 2017 darbe girişimi esnasında ve sonrasında yaşanan olaylar ve yansımaları.

YARIŞMANIN KAPSAMI:
Yarışma; ulusal düzeyde olup görsel sanatlar alanında iki kategoride yapılacaktır.
1. Kategori: Grafik Tasarım, Fotoğraf ve Karikatür çalışmalarını,
2. Kategori: Resim ve Heykel çalışmalarını kapsamaktadır.
Haksız rekabeti önlemek amacıyla yarışma katılımcıları dört grupta değerlendirilecektir.
1. Grup: Ortaokul öğrencileri (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)
2. Grup: Lise öğrencileri (9, 10, 11 ve 12. sınıflar)
3. Grup: Üniversite öğrencileri (Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri)
4. Grup: Profesyoneller (Öğrenci olmayan T.C. vatandaşları)

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmaya Son Katılım Tarihi 18 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar
Sonuçların İlan Edilmesi 30 Haziran 2018 Cuma günü
Ödül Töreni 13 Temmuz 2018 Cuma günü

KATILIM ŞARTLARI

1- Yarışmaya gönderilecek eserlerde konuya bağlı kalmak kaydıyla her türlü üretim tekniği ve malzemesi kullanılabilir.

2- Katılımcılar yarışmaya herhangi bir kategoriden en fazla üç eserle katılabilir. Çalışmaların hepsi tek kategoriden olabileceği gibi farklı kategorilerden de olabilir.

3- Yarışmaya gönderilen eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmammış ve sergilenmemiş olmalıdır.

4- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği çalışmanın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği çalışma kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve jüriyi yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılacak ve gerekirse proje ortakları tarafından yasal işlem başlatılacaktır.

5- Yarışmaya katılan ortaokul ve lise öğrencilerinin çalışmalarının arkasına adını, soyadını, okul adresini, email adresini, okul telefon numarasını ve görsel sanatlar öğretmenin adını soyadını silinmeyecek şeklde yazması yeterlidir. Katılım Formu doldurmaya ve rumuz kullanmaya gerek yoktur.

6- Üniversite öğrencileri ve Profesyoneller ise ekte verilmiş olan KATILIM FORMU’nu her bir eser için ayrı ayrı doldurarak bir zarfa koymalı ve zarfın ağzını kapatarak üzerine bir RUMUZ yazarak eserin arkasına iliştirmelidirler. Aynı rumuzun eserin arka kısmına silinmeyecek şekilde yazılması gerekmektedir.

7- Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı çalışmanın eser sahibi olduğunu ve bu eser(ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfından oluşan 15 Temmuz
Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması proje ortaklarına lisans verdiğini, proje ortaklarının söz konusu eser(ler)i sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmiş sayılır.

8- Katılımcının yarışmaya katılacağı eser(ler)in ödül veya mansiyon alması halinde, katılımcı derece veya mansiyon alan eser(ler)in sahibi olduğunu ve yarışmaya gönderdiği asıl eserin mülkiyetini proje ortaklarına devrettiğini, eser üzerinde haiz olduğu 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.- 25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın münhasıran proje ortaklarına devir ettiğini, proje ortaklarının söz konusu eser(ler)i sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her
şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile ilgili olarak 3. kişilerle işlem yapmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir. Ödül ve mansiyon alan eserlerin her türlü kullanımı ve telif hakları proje ortaklarına devredileceği için Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı bu eserleri etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog,
broşür gibi her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma, yazılı ve görsel medyada yayınlama haklarına sahip olacaktır ve bu işlemler için katılımcıya ayrıca bir bedel ödemeyecektir.

9- Katılımcı, yarışmaya katılırken vermiş olduğu kişisel bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında proje ortaklarının “15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması” çerçevesinde iletişim ve yarışmaya katılım amaçlarıyla işleneceğini, aktarılacağını ve başvurunun başarısız olması halinde dahi kişisel verilerin mevzuatın öngördüğü süre boyunca proje ortakları tarafından saklanacağını, ayrıca yarışmaya katılım ile ilgili bilgilerin jüri, basın ve yayın organları ve diğer ilgili kişiler ile paylaşılacağını, ödül alınması veya eserinin yayınlanması durumunda eser sahibi olarak bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu konuda kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan
etmiş sayılır.

10- Yarışmada dereceye giren ve mansiyon alan eserler proje ortaklarının malı olacaktır. Bunların dışında kalan çalışmalar yarışma sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde Kepez Belediyesi’nden geri alınmalıdır veya masrafları katılımcıya ait olmak şartıyla kargoyla adresine gönderilmesi talep edilmelidir. Belirtilen bu süre içerisinde geri alınmayan çalışmalar yarışmayı düzenleyen proje ortaklarına bırakılmış kabul edilecektir.
*Telif hakları ile ilgili 7. 8 . 9. ve 10. Maddeler Milli Eğitim Bakanlığının 22.08.2017 tarih ve 2017/25 nolu genelgesi gereği bakanlığa bağlı okullardan katılan öğrenciler için geçerli değildir.

11- Yarışmaya gönderilen dijital çalışmaların orijinal dosyaları katılımcıdan talep edilebilir. Katılımcılar kendisinden istenirse orijinal dosyaları vermeyi kabul ve beyan etmiş sayılır.

12- Yarışmaya orijinal karikatürle katılmak gerekmektedir. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imzalı) olması gerekmektedir. Fotoğraf, fotokopi vs. kabul edilmeyecektir.

13- Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar Renkli veya Siyah-Beyaz olabilir. Işık, kontrast, renk, gren gibi fotoğrafın karakterini bozmayacak fotoğrafik müdahaleler dışında, uygulanacak salt grafik nitelikli bazı Photoshop veya benzeri yazılım efektlerinin (örneğin suluboya filtresi vb) kullanıldığı fotoğraflar, birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi ile elde edilen fotoğraflar, dijital manipülasyonların gerçekleştirdiği fotoğraflar elenecektir. Bu konuda jürinin takdiri esastır.

14- Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm şartları ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılır.

Şartname ve Başvuru Formu için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

three + 10 =