15 Temmuz Ödüllü Ulusal Şiir Yazma Yarışması

‘‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Konulu Ödüllü Ulusal Şiir Yazma
Yarışması Şartnamesi

Yarışmanın Adı: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Yarışmanın Amacı:
1. 15 Temmuz Milli İrade şuurunu ve birlik ruhunu canlı tutmak.

2. Darbe girişiminin; toplumun, ruh ve düşünce dünyasında nasıl bir algı
oluşturduğunu anlamak.

3. İnsanların darbe karşısında yaşadıklarını ve hissettiklerini sanatsal bir biçimde ifade
etmelerini sağlamak.

4. Darbelere karşı demokrasi bilincini ve hissiyatını geliştirmek.
Yarışmanın Konusu: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Tür: Şiir

Katılımcı Kitle: Yarışma (kategorisine uygun olarak) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olan herkese açıktır.

Yarışma Şartları:
1. Yarışmaya katılacak şiirler, konusuna ve amacına uygun olmalıdır.
2. Yarışmaya, Muş Alparslan Üniversitesi idari ve akademik kadroyla birlikte Muş
Alparslan Üniversitesi öğrencileri katılabilir.
3. Katılımcılar, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış ya da herhangi bir yerde
yayınlanmış şiirleriyle yarışmaya katılamaz.
4. Yarışmacı, yarışmaya en fazla bir (1) şiirle katılacaktır.
5. Yarışmada tarz, ekol ve teknik sınırlaması yoktur.
6. Şiirlerin uzunluğu 100 mısrayı geçmemelidir. Daha uzun şiirler değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
7. Şiirler bilgisayarda Word formatında A4 boyutundaki kâğıda, Times New Roman
yazı karakterinde 12 punto, tek satır aralığında olacak şekilde yazılacaktır.
8. Yarışmaya katılan şiirler iade edilmeyecektir.
9. Şiirleri yayımlanan ve ödül alan yarışmacılara katılım/başarı belgesi verilecektir.
10. Şiirlerin, alıntı, kopya ya da başka bir yerde yayınlanmış olduğu tespit edildiği
takdirde, ödül kazanmış olsa dahi, ödülü iptal edilecek ve şiir sahibi hiçbir hak
talebinde bulunamayacaktır.
11. Seçici kurul, herhangi bir sıralamaya uygun şiir bulamazsa, yerine başka bir şiir
seçmez.
12. Yarışmalara katılan şiirlerin her türlü yayın hakkı Muş Alparslan Üniversitesi’ne
aittir.
13. Yayımlanan şiirlere herhangi bir telif ücreti ödenmez.
14. Yarışmaya katılacak şiirler, belirtilen süre içerisinde elden veya posta ile
şartnamede yer alan iletişim adresine teslim edilecektir.
15. Posta ile yapılan müracaatlarda gecikme olması halinde şiir değerlendirmeye
alınmayacaktır. Bu durumdan üniversitemiz sorumlu değildir.
16. Şiirlerin kargo bedelleri katılımcılara aittir.
17. Yarışmaya gönderilecek şiirin arka sağ tarafında rumuz olacaktır.
18. Değerlendirmeler rumuz üzerinden yapılacaktır.
19. Yarışmaya katılacak olanlar adını, soyadını, telefon numarasını, ev ya da iş
adresini, il ve ilçe bilgilerini içeren bilgi notunu ve eserindeki kodlanmış rumuzu
kapalı zarf içinde, şiiri ile başvuru formunu ( hem çıktı hem CD olarak) doldurarak
göndermek zorundadır.
20. Müracaat formu ve yarışma şartnamesi www.alparslan.edu.tr adresinden temin
edilebilecektir.
21. Dereceye giren, il dışından ödül törenine katılacak olan yarışmacılar ulaşım ve
konaklama giderlerini kendileri karşılayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Duyuruların Yapılması : 1 Temmuz 2020
Son Müracaat : 13 Temmuz 2020
Jüri Değerlendirmesi : 14-15 Temmuz 2020
Sonuçların Açıklanması : 16 Temmuz 2020
Ödül Töreni : 16 Temmuz 2020 Perşembe Saat:13.00
Yer: T.C. Muş Alparslan Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi