15 TEMMUZ İNGİLİZCE MAKALE YARIŞMASI

ZEYTİBURNU BELEDİYESİ
15 TEMMUZ İNGİLİZCE MAKALE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

GENEL BİLGİLER

Yarışmanın Amacı: Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanmış olan işgalci terörist darbe girişimini tüm yönleriyle, en doğru ve en sade biçimde dünyaya anlatacak metinler oluşmasını sağlamak. Bu metinleri, çok sayıda dil ile dünyadaki yazar, sanatçı, akademisyen, devlet adamı, siyasetçi, diplomatlar ile Zeytinburnu Belediyesinin kardeş şehir yöneticilerine ulaştırmak. İstanbul ve Zeytinburnu’na ziyarete gelen misafirlere bu metinleri ve oluşacak kitabı takdim etmek.

Yarışmanın Konusu: Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanmış olan işgalci terörist darbe girişimi.

Ödüller: Her kategorinin ilk 3’ne ödül verilecektir.
Ödül Töreni: Ödül töreni tarihi yarışmanın bitiminden sonraki hafta ilan edilecektir. Ödül törenine ulaşım masrafları katılımcıya-yazara aittir.

Yarışmanın Yürütülmesi ve Kararlar: Yarışmanın kurallarının belirlenmesi, uygulanması, jüri üyelerinin belirlenmesi, ödül tarihi ve miktarlarının belirlenmesi gibi yarışma sürecine ilişkin alınması gereken her türlü karar Zeytinburnu Belediyesi’ne aittir. Bu şartnamede eksik olduğu sonradan anlaşılan hususlar olursa aynı şekilde karara bağlanarak ilan edilir.

Ödüller: 8 kategoride toplam 24 ödül verilecektir. Birincilere 5’er bin TL, ikincilere 3’er bin TL, üçüncülere 2’şer bin TL.

KATILIMCI ŞARTLARI

Yarışmaya Katılım Şartları: Türkiye’de ikamet şartı olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı halde Türkiye’de yaşayan veya darbe girişimi günlerinde Türkiye’de olmanın yanı sıra şu vasıflardan herhangi birine sahip olmak: Yüksek lisans öğrencisi, Doktora öğrencisi, Akademisyen (Doktor, Doçent, Profesör), Ulusal-uluslararası medya kuruluşlarında yönetici, yazar, editör veya muhabir, emekli asker veya emekli diplomat, Araştırma, ar-ge, bilim, kültür, kamuoyu araştırma kuruluşlarında yönetici veya çalışan.
Katılamayacaklar: Zeytinburnu Belediyesi meclis üyeleri, çalışanları, yöneticileri; başkan ve yardımcılarının birinci dereceden akrabaları; jüri üyeleri ve birinci dereceden akrabaları ile asistan-sekreter gibi yanında çalışanları katılamazlar.

Ücret: Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.
Yazar ve makale sınırlaması: Yarışmaya her yarışmacı sadece bir makale ile katılabilir. Bir makalede ancak bir yazar kabul edilir.

İhraç ve iade: Yarışmaya katılmak için gerekli şartları haiz olmadığı başta veya sonradan tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir veya ödülü geri alınır.

Baştan kabul: Katılımcılar, şartnamedeki hükümleri tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.

MAKALE İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Yarışmanın Dili: Metinler İngilizce olarak yarışmaya gönderilecektir. Ancak katılımcının İngilizce bilme zorunluluğu yoktur.

Tarih: Makaleler 28 Şubat 2017 Saat 17.00’ye kadar gönderilebilir.

Sözcük: 1200 kelimeyi aşmamalıdır.

Yazım Kuraları: Makalelerin yazı dilinin İngilizce olması, akademik yazım ve etik kuralları ile dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olmalıdır.

Yazım Programı: Makalelerin “Microsoft Office Word” programında .doc veya .docx uzantılı olarak; ana metnin Times New Roman yazı tipinde, 11 punto büyüklükte ve 1 satır aralığında iki yana yaslı biçimde, dipnotlarının sayfa altında, Times New Roman yazı tipinde, 10 punto büyüklükte ve 1 satır aralığında iki yana yaslı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Sayfa Yapısı: Alt: 2 cm, sağ:2 cm, üst:2,5 cm, sol:3 cm kenar boşluğu ile oluşturulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Makalenin başında özet yer almayacak, sadece başlığın altında 5 (beş) adet anahtar kelime (keywords) eklenmelidir.

Yayınlanmama şartı: Yarışmaya gönderilen makaleler daha önce başka bir yarışmada, dergide, gazetede, kitapta vb. yerlerde kullanılmamış, yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Konu seçimi: Makale “Ödül Kategorileri” başlığında yer alan bir konuyu işlemelidir. Yazı başlığı kategorilerde yer alan başlıkla aynı olmak zorunda değildir. Ancak yazar, hangi konuyu-kategoriyi seçtiğini belirtmelidir.
Yarışmacı Bilgileri: Yarışmacının adı, makale başlığının altında ad ve soyadı şeklinde yazılmalıdır. Makalenin sonunda ise eğitim, iş, unvan, yaş, eserler, ikamet, telefon, mail vb. bilgiler içeren 200-250 kelimelik bir biyografi yer almalıdır.

Yayın hakkı: Makale sahibi, yarışmaya katıldığı an, dereceye giren makalesinin, bu amaçla belediyece hazırlanacak veya hazırlattırılacak ortak kitapta, web sitesinde, broşürlerde, prodüksiyonlarda birden çok dilde, tam veya parça olarak, kullanılmasına ve yayınlanmasına izin verdiğini, bunun için ödül dışında başka telif talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışmacı, makalesini kendi kitabında, sitesinde veya başka bir yerde yayınlama hakkına sahiptir.

Makalelerin Ulaştırılması: İlan edilen web sitesi üzerinden başvuru formu ile gönderilecektir.
Gecikme veya ulaşamama: Gecikmeden veya dijital sorunlardan kaynaklı makalenin ulaştırılmamasından dolayı yarışma organizasyonu sorumluluk kabul etmez. Yarışma süresi uzatılırsa, bununla ilgili duyuru web sitesinde ilan edilecektir.

KONULAR (ÖDÜL KATEGORİLERİ)

29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanından 15 Temmuz 2016 işgalcive terörist FETÖ darbe girişimine kadar Türkiye’nin demokrasi yolculuğu ve darbe karşıtlığının gelişimi.
15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin Türkiye ve dünya tarihindeki darbelerden farkları ve benzerlikleri (İşgal, terör, iç savaş riski vb.)
15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimindeki iç-dış aktörler ve işgal, kaos ve iş savaş riski
15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi karşısında BM, NATO, AB gibi kuruluşlar ile ABD- Rusya ve diğer ülkelerin duruşları
15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin önlenmesinde camiler ile medya ve dijital platformların payı.
15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin önlenmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, TBMM, CHP, MHP ve diğer siyasilerin payları
15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin asıl önleyicisi halkın direniş örnekleri ve direnişin dini, sosyal, siyasi analizleri ve direnişin dünyaya örnekliği
15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrası tüm yurtta 27 gece tutulan demokrasi nöbetleri ve darbe karşısında toplumsal dayanışma/ortaklaşma.

http://tr.turkiyede15temmuz.com/