15 Temmuz Hikâye Yarışması

                                         T.C.

                              NİĞDE VALİLİĞİ

      Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi Müdürlüğü

                                                               TÜRKİYE GENELİ

“15 TEMMUZ RUHU GENÇLERİN KALEMİYLE HİKÂYELERDE YAŞATILIYOR” TEMALI HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konu: 15 Temmuz

            15 Temmuz Kahramanları

            15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir

            15 Temmuzun Hatıralarımızda Bıraktığı Derin İzler

            Demokrasi kavramı

            15 Temmuz ve Demokrasi

15 Temmuz Hikâye Yarışmasına katılabilecek kişiler:

Resmi/Özel Liselerde okuyan öğrenciler katılabilir.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1-Yarışma, Türkiye’de ve başka ülkelerde yaşayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

2- Kitaplarıyla hikâyeci olarak kabul edilmiş yazarlar yarışmaya katılamaz.

3- Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

4- Yarışmacılar, hikâye yarışmasına en fazla bir hikâyeyle katılabilirler. Yarışmaya katılacak okullar birden fazla eserle katılabilecekleri için kendi okullarında bir eleme yapılmasına ayrıca gerek yoktur. Ayrıca bir danışman öğretmen birden fazla öğrenciye danışman öğretmen olabilir.

5- Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır.

6- Yarışmacı; adı ve soyadını, okulun iletişim bilgileri (açık adres, telefon, e-mail) ile danışman öğretmenin adı,soyadı ve iletişim bilgilerini (telefon no ve e-mail adresi) yazarak bir zarfa koyup üzerine de sadece rumuzunu ekleyerek  hikâyesinin yer aldığı büyük bir zarfın içine koyacaktır.

7- Hikâye, bilgisayarda Times New Roman karakteri ile 12 punto büyüklüğünde, bir buçuk satır aralığında yazılmalı, A4 boyutundaki ölçülerle en az 5 en fazla da 10 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

8 – Hikâyeler, daha sonra kitap şeklinde basılacağı için, hikâyenin konduğu zarfın içine Word formatında hazırlanmış iki çıktısıyla birlikte, CD veya USB belleğe yüklenmiş olarak gönderilmelidir.

9 – Yarışmaya katılacaklar hikâyelerini 20-31 Mart 2017 tarihleri arasında okulumuza elden verebilecekleri gibi, bu tarihler arasında, teslim adresine kargo yoluyla da gönderebilirler.

10 – Yarışmaya katılmak üzere okulumuza teslim edilen hikâye metinleri, geri verilmeyecek ve metin sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir. Ayrıca eser ile ilgili tüm yasal sorumluluğun yazarın kendisine ait olacağını, eserle ilgili tüm tasarruf hakkını Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi ve Finansörüne devrettiğini de kabul etmiş sayılır. Bu maddeyi kabul etmediğini bildiren, şerh düşen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.

  1. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dil bilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir.

12 – Yarışmaya hikâye gönderen yazarlar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. Dereceye giren eserin yukarıda belirtilen şartlara uygun olmadığı sonradan anlaşılırsa ödül geri talep edilir. Ödülü iptal olan eser sahibinin yerine bir diğer ödül sahibi geçirilemez.

13 – Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakları, Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesine ait olacaktır. Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen hikâyeler, kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

14-Yarışma ikili eleme sistemine göre sonuçlanacak olup 1. aşamada ilk 50 eser; 2. aşamada da dereceye girecek eserler belirlenecektir.

15-Danışman Öğretmen ile beraber dereceye giren yarışmacının 1 günlük konaklama giderleri ile sabah kahvaltısı finansörümüz tarafından karşılanacaktır.

16 – Yarışma sonuçları, 19 Nisan 2017 tarihinde açıklanacak, ödüller, 24 Nisan 2017 tarihinde Niğde’de verilecektir.

17- Yarışma sonuçları, Ödül töreni yeri ve zamanı, yarışma şartnamesinde yapılacak herhangi bir değişiklik okulumuz web sitesinde ( http://nigde15temmuzsehitlerispl.meb.k12.tr/ ), yayınlanacak Facebook ve Twitter adreslerinde açıklanacaktır.

18-Yarışma detayları ile ilgili bilgi almak için iletişim telefonları;

Yakup EVLİCE (Okul Müdürü): 05054882835

Okul Telefonu: 03882250346

ADRES: BOR YOLU 5. KM ÜZERİ. NİĞDE / MERKEZ (POSTA KODU:51100)

YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK ESERLER

İntihal (aşırma) yapılan yazılar,

15 Temmuz’da tecelli eden milli irade ruhuyla örtüşmeyen yazılar,

İçerisinde küfür, hakaret içeren estetik olmayan yazılar,

Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan ya da herhangi bir yerde yayımlanmış yazılar,

Başvuru tarihinden sonra gönderilen yazılar,

ÖDÜLLER:

  1. Birincilik Ödülü:     5000 TL   +   Danışman Öğretmen: 1000 TL
  2. İkincilik Ödülü:       3000 TL   +   Danışman Öğretmen: 750  TL
  3. Üçüncülük Ödülü:   2000 TL   +   Danışman Öğretmen:500  TL
  4. Mansiyon( Özendirme ) :  500 TL

Ayrıca hikâye kitabına alınacak her esere de 100 TL ödül verilecektir.

 

Yakup EVLİCE

Okul Müdürü