15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kompozisyon Yarışması

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ “TÜRKİYE GEÇİLMEZ!” KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Yarışmanın konusu
Madde-1 Kompozisyon konusu “Türkiye Geçilmez!” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın amacı
Madde-2 Bu yarışma; Uşak Üniversitesi öğrencilerinin “15 Temmuz” ruhunu canlı tutmak, öğrencilerin “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konusundaki farkındalıklarını artırmak, milli iradeye sahip çıkma ve kararlılık anlayışını geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Şartnamenin kapsamı
Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmaya katılacaklar
Madde-4 Kompozisyon yarışmasına tüm öğrenciler katılabilecektir.

Aranacak şartlar
Madde-5 Yarışmaya katılacak öğrencilerin hazırladığı kompozisyonlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
a) Özgün olarak hazırlanmalı, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
b) Kompozisyon; bilgisayar ortamında MS Office Word formatında, A4 boyutundaki (21 cm x 29,7 cm) kâğıda, sayfa kenarlarında 2,5 cm boşluk kalacak şekilde, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto karakter büyüklüğü ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır.
c) Kompozisyon A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki kâğıtta; en az 5 sayfa, en fazla 10 sayfa olacaktır.
d) Her öğrenci yarışmaya sadece bir kompozisyonla katılabilecektir.
e) Öğrenciler yarışmaya, ekte yer alan “Başvuru Formu”nu doldurarak katılabilecektir.
f) Hazırlanan kompozisyonlar “Başvuru Formu” ile birlikte [email protected] posta adresine gönderilecektir.

Değerlendirme
Madde-6 Yarışmaya gönderilen kompozisyonlar, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri arasından oluşturulmuş komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Ödüllendirme
Madde-7 Yarışmada birinciye 1.000 TL, ikinciye 750 TL ve üçüncüye 500 TL para ödülü verilecek, 4. – 10. olan katılımcılara Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” kitabı hediye edilecektir. Kurum ödül kazanacak yeterlilikte eser olmaması durumunda ödül vermek zorunda değildir. Dereceye girenler üniversitemizin kurumsal web sayfasında www.usak.edu.tr) ilan edilecektir.

Yarışma takvimi
Madde-8 Yarışma aşağıdaki tarihlere göre yürütülecektir.
Eserlerin Üniversiteye gönderilmesi: 10 Mayıs – 20 Haziran 2021
Eserlerin Değerlendirilmesi: 22 Haziran – 8 Temmuz 2021
Kazanan Eserlerin ilan Edilmesi: 13 Temmuz 2021

Diğer Hususlar
Madde-9 Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
Eserin hukuki sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır.
Eserlerin kitap ortamında yayımlanmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir.
Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
Yazar sahiplerine yarışmaya gönderdikleri kompozisyonlar için herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.

Başvuru Formu
T.C. Kimlik No
Adı-Soyadı
MYO/YO/Fakülte/Enstitü
Öğrenci No
Telefon No
E-posta Adresi
Yazışma Adresi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin