15.Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması

Salih Zeki
Salih Zeki

15. Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması, Türkiye’deki lise öğrencilerinin matematik alanındaki yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmak, onları bilimsel araştırma yapmaya özendirmek ve öğrencilerin birbirleriyle iletişim ve paylaşımda bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen bir yarışmadır. Yarışmaya, Türkiye’deki tüm liselerin (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri katılabilir.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

15.Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması

15.Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması Genel Katılım Şartları

1. Yarışmaya 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında ortaöğrenimini sürdürmekte olan öğrenciler katılabilirler.

2. Matematik projeleri bilimsel araştırma ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olmalı ve özgün katkılar içermelidir.

3. Matematik projeleri formdaki proje rehberine göre hazırlanacaktır.

4. Matematik projeleri 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde hazırlanmış olmalıdır.

5. Yarışmaya bir öğrenci yalnız 1 proje ile katılabilir.

6. Her proje en çok üç öğrenci ve bir proje danışman öğretmeni ile hazırlanabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

7. Bir öğretmen birden fazla projede danışmanlık yapabilir.

9. Ön elemeyi geçmeyi başarmış ve final sergisine davet edilen yarışmacı öğrenciler ve danışman öğretmenler İstanbul’a ulaşım ve İstanbul’da konaklama masraflarını kendileri karşılayacaktır.

10. Yarışmacı öğrenciler ve danışman rehber öğretmenlere final sergisi süresince öğle yemekleri ve ara ikramlar okulumuz tarafından sağlanacaktır.

11. Katılım formunda doldurulan tüm bilgilerin 18 yaşını doldurmuş kişiler için kendi açık rızasıyla, doldurmamış olanların ise velisinin açık rızasıyla verildiği kabul edilecektir.

Eserlerin, Nereye ve Nasıl Gönderileceği?
Öğrencilerin, proje özet ve raporlarını, Darüşşafaka Eğitim Kurumları web sayfasında yayınlanan
online başvuru formundaki ilgili kısımlara eklemeleri gerekmektedir.
(Proje raporları ve özetleri yüklenirken @gmail.com.tr uzantılı mail adresi kullanılmalıdır.)

Başvuru Başlama Tarihi • 19.01.2024
Başvuru Bitiş Tarihi • 15.03.2024
Sonuçların Açıklanacağı Tarih 19.04.2024

Ödül Verilecek Kişiler ve Ödül Miktarı ile Özellikleri
Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran ödül verilmeyecektir. Yarışma kapsamında katılımcılara verilecek başarı belgeleri ve ödül töreni masrafları Darüşşafaka Lisesi tarafından
karşılanacaktır. Yarışma masrafları için öngörülen bütçe 8000TL’dir.
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: Başarı Belgesi
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: Başarı Belgesi
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: Başarı Belgesi
TEŞVİK ÖDÜLÜ: Başarı Belgesi
Ödül töreni yarışmanın bittiği gün yapılacaktır.

15.Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması Yarışma Şartları

1.Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın
adresli web sayfasındaki 15. Salih Zeki Araştırma Projeleri Yarışması’na ait Katılım Formunu doldurulup, formdaki ilgili kısımlara Proje Özeti Word dosyası ve Proje
Raporu PDF dosyası olarak eklenecektir.

2. Proje özeti ve proje raporu dosyalarının isimleri büyük harflerle proje adı
kullanılarak yazılmalıdır.

3. Proje özetinizi projeniz hakkında doğru bir fikir verecek şekilde
hazırlamalısınız. Proje özeti 250 kelimeyi aşmamalıdır. Proje Raporu ve
Proje Özeti – Calibri yazı tipiyle – 11 punto – 1,5 satır aralığı ile
yazılmalıdır.

4. Proje özet ve raporunda kesinlikle öğrenci, öğretmen, okul adı, okul
logosu bulunmamalıdır.

Değerlendirme Kriterleri
1.AŞAMA (Ön eleme):
A – PROJENİN YAZILI SUNUM KRİTERLERİ
– Problemin açık ifadesi
– Problemin motivasyonu
– Uygulanan metot
– Problemin çözümü
– Sonuç ve öneriler
– Referanslar (Kaynak Çalışması)
B – PROJENİN ÖZGÜNLÜĞÜ
C – PROJENİN MATEMATİKSEL DERİNLİĞİ
2.AŞAMA (Final):
D – PROJENİN SÖZEL SUNUM KRİTERLERİ
– Öğrencinin projeye hakimiyeti
– Öğrencinin kendinin harcamış olduğu emek
– Öğrencinin matematiğe ilgisi
Görsel sunum (poster)

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ
MATEMATİK ARAŞTIRMASI NASIL YAPILMALI?
Matematik araştırması yaparken öncelikle bir problem bulunmalıdır. Bulunan problemin neden ilginç olduğuna ilişkin verilerin olması, bu verilerin araştırmayı yapan öğrenciler tarafından iyi kavranmış olması projeyi anlamlı kılacaktır. Matematik projesi bir problemi çözemese de o probleme odaklanmalı, problemin anlaşılmasına veya çözülmesine yönelik yöntemler, en azından hesaplar sunabilmelidir. Yeni yöntem sunabilmek bir projeyi standartların oldukça ötesine taşıyacaktır, ancak var olan bir yöntemin probleme uygulanması ve yeni bir hesap yapılması da projeyi derinleştirecektir. Özellikle, bambaşka bir amaç için üretilmiş bir yöntemin eldeki somut problem ile ilgili bir hesapta kullanılması fikri ve bu tür hesapların yapılması projeyi iyileştirecektir.

Sürecin başında problemin tamamına ilişkin bir şeyler söylemek genelde zordur. Bunun yerine problemi durumlara ayırmak ve bu durumların birinde veya birkaçında problemi çözmeye çalışmak, hesaplar yapmak ilk uygulanması gereken stratejidir. Örneğin, herhangi bir üçgen için ortaya atılan bir iddianın öncelikle ikizkenar veya eşkenar üçgenlerde kanıtlanmasına çalışılması öğretici olabilir.

Belirli sayıda örnek yapılıp, bu örneklerden bir genellemeye varıldığında, bu genellemenin kanıtlanması ihmal edilmemelidir. Örnekleriniz ne kadar çok olsa da iddianızı matematiksel olarak kanıtlamadığınız müddetçe, bu örnekler ortaya atılan iddiaya destek olmaktan öteye gitmez.

Bilinen bir matematiksel gerçeği başka bir yöntemle kanıtlamak veya çözümü bilinen bir problemi yeni bir yöntemle çözmek her zaman ilginç değildir. Yeni kanıt veya çözüm daha basit ve daha kolay anlaşılır olmalıdır. Çok karmaşık yöntemler kullanarak elde ettiğiniz bir sonuç, bilinen basit bir matematiksel gerçekten kolaylıkla çıkarılabiliyor ise kullandığınız karmaşık yöntemler ve teorinin bir anlamı olmayacaktır.

Projeniz birden fazla küçük probleme çözüm sunan bir çalışma ise, ancak bütün bu problemlere yönelik ortak bir çözüm yöntemi öneriyorsa anlamlı olacaktır.

Projede neyi ne kadar yaptığınızı açıkça ifade etmek, yaptığınızdan daha fazlasının doğruluğunu iddia etmemek önemlidir. Problem ile ilgili çözülememiş, ama üzerinde uğraşılmış noktalar da projenin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Probleme ilişkin literatür eksiksiz sunulmalıdır. Neyin literatürde olduğu, hangi katkının projeyi yapan öğrenciler tarafından yapıldığı açık bir biçimde ifade edilmelidir.

Matematik Projelerinin hazırlanabileceği bazı konu başlıkları:
1. Sayılar Teorisi: asal sayılar ve özellikleri, bölünebilme, modüler aritmetik, kriptoloji
2. Fonksiyon Teorisi
3. Geometri ve Trigonometri: Doğru, Üçgen, Dörtgen, Çember ve aralarındaki geometrik
bağıntılar, Düzlem ve Uzay geometrisi, Altın oran, Fraktallar
4. Eşitsizlikler5. Matematiksel modelleme ve matematiğin gerçek yaşamdaki uygulamaları, değişim oranları, matematiksel tıp, matematiksel biyoloji, finans matematiği
6. Olasılık ve kombinatorik, saymanın temel prensibi, çizge kuramı, Pascal Üçgeni

PROJE RAPORU
Hazırlayacağınız matematik proje raporu aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:
1. Projenin Adı
Projenin adı projeniz hakkında fikir verir nitelikte olmalıdır.
2. Giriş ve Projenin Amacı
Giriş bölümünde seçtiğiniz konuyu veya problemi tanıtabilir, konunuzu seçerken sizi nelerin
motive ettiğini açıklayabilir ve projeniz ile varmak istediğiniz hedefi özetleyebilirsiniz.
3. Ana Bölüm
Projenizin tüm gelişimi bu bölümde yer almalıdır. Yazdıklarınızın matematiksel olarak tutarlı ve kolay takip edilir olmasına dikkat ediniz.
4. Sonuçlar ve Tartışma
Bu bölümde proje çalışmanız ile vardığınız sonuçları özetlemeli, hedefledikleriniz ile sonuçları karşılaştırmalısınız. Son olarak, eksik kalan noktalara dikkat çekebilir veya bir başka araştırmanın konusu olabilecek yeni sorular ortaya atabilirsiniz.
5. Yararlanılan Kaynaklar
Her bilimsel çalışmada olduğu gibi bu bölümde projenizi hazırlarken kullandığınız kaynakları
eksiksiz olarak belirtmelisiniz.

PROJE ÖZETİ
Proje özetinizi projeniz hakkında doğru bir fikir verecek şekilde hazırlamalısınız. Proje özeti 250 kelimeyi aşmamalıdır. Proje Raporu ve Proje Özeti – Calibri- yazı tipiyle -11 punto-1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

SERGİ
Matematik projeleri, üniversitelerin matematik bölümü öğretim üyeleri ile oluşturulacak seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve ön elemeden geçirilecektir. Ön elemeyi geçen projeler sergilenmek üzere okulumuza davet edilecektir. İki gün sürecek sergi ve projelerin sunulması sonucunda seçici kurul tarafından dereceye giren projeler belirlenecektir.
Sergilenmeye değer bulunan projeler için okulumuzda 130cm x 180cm boyutunda panolar ayrılacaktır.

Öğrencilerin sergi sırasında proje raporunu da yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Sunum aşamasında ihtiyaç duyulan teknik destek verilecek olup yarışmacılar gerekli sunum gereçlerini beraberinde getireceklerdir.

Yarışmanın şartnamesi ve başvuru formu, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın web sitesinden temin edilebilir.