15 NİSAN DÜNYA SANAT GÜNÜ – ULUSAL RESİM YARIŞMASI – 2014

YARIŞMA ŞARTNAMESİ
15 NİSAN DÜNYA SANAT GÜNÜ – ULUSAL RESİM YARIŞMASI – 2014
1 – Yarışmanın Adı:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
“15 NİSAN DÜNYA SANAT GÜNÜ RESİM YARIŞMASI”
2 – Yarışmanın Konusu:
Konu serbesttir.
(Her sanatçı kendi tarzına uygun olarak üretmiş olduğu en fazla iki (2) çalışması ile yarışmaya iştirak edebilir.)
3 – Yarışmaya Katılım Şartları:
a- Yarışmamız, seçici kurul ve onların birinci derece yakınları katılamazlar.
1. BÖLÜM GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE ACIKTIR.
2. BÖLÜM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ, SANAT ve TASARIM FAKÜLTELERİ ve GÜZEL SANAT EĞİTİM BÖLÜMLERİNE ACIKTIR.
b – Her genç sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş 2 (iki) eseriyle katılabilir.
c- Yarışmaya katılacak olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun tuval üzerine her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
d – Yarışmaya verilecek olan eserler 1. Bölüm deki lise öğrencilerinin çalışmaların uzun kenarı 120 cm’den fazla olmamalıdır.
Yarışmaya verilecek olan eserler 2. Bölüm deki üniversite öğrencilerinin çalışmaların uzun kenarı ise 150 cm’den fazla olmamalıdır.
e – Çalışmalar sergilenmeye hazır bir biçimde elden ya da kargo ile teslim edilmelidir. (Kargo ve posta ile gönderilenler eserlerin hasar görmesi ve belirtilen tarihlerden sonra ilgili adrese ulaşması kurumumuzun sorumluluğunda değildir.)
f – Yarışma için teslim edilecek en fazla 2(iki) eser ile katılım formu A5 boyutundaki zarfın içine koyularak gönderimlerde esere eklenmelidir.
g – Yarışma başvurusu için teslim edilen belge, ve benzeri materyaller geriye iade edilmez.
4 – Yarışma Takvimi:
a – Çalışmalar en geç 01 Nisan-22 Nisan 2014 tarihleri arasında, her gün saat 17.00’ye kadar, aşağıda belirtilen toplama merkezine teslim edilecektir.
b – Jüri toplanma tarihi, 24,25,26 Nisan 2014
c – Sonuçların ilan edilmesi, 28 Nisan 2014
d – Ödül töreni ve sergi, 5 Mayıs 2014
5 – Yarışma Başvuru Adresi:
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü
Atatürk Eğitim Fakültesi – Atatürk Sanat Merkezi
Kadıköy/İSTANBUL
0543 714 35 99

6 – Jüri Üyeleri:
15 Nisan dünya sanat günü Resim Yarışması -2014 Seçici Kurulu aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur;
PROF. DR. DİNCER ERİMEZ
YRD. DOÇ. DR. PESENT DOĞAN
YRD. DOÇ. DR. VESİLE AYKAÇ (GÜSEK Danışmanı)
FEYYAZ İNANÇ
GÜL YASA ASLIHAN
GÜLAY ALPAY
NEBAHAT KARYAĞDI (UNESCO Temsilcisi)
7 – Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul Üyesi bulunmaması halinde yedek üye çağırılabilir.
8 – Yarışma Değerlendirmesi:
Marmara Üniversitesi’nde toplanarak, toplama merkezine verilen eserleri birlikte değerlendirerek sergiyi oluşturur.
Sergilenmeye değer bulunan eserler ve ödüle değer bulunanları belirler.

9 – Ödüller:
15 Nisan Dünya Sanat Günü Resim Yarışması’nda;
1.BÖLÜM YARIŞMA ÖDÜLLERİ
1. UNESCO PLAKETİ + BAŞARI BELGESİ
2. UNESCO PLAKETİ + BAŞARI BELGESİ
3. UNESCO PLAKETİ + BAŞARI BELGESİ
4. MANSİYON + BAŞARI BELGESİ
5. MANSİYON + BAŞARI BELGESİ
NOT: Dereceğe giren eserlere sponsorlar tarafından farklı hediyeler ile ödüllendirecektir.

2.BÖLÜM YARIŞMA ÖDÜLLERİ
1. UNESCO PLAKETİ + BAŞARI BELGESİ
2. UNESCO PLAKETİ + BAŞARI BELGESİ
3. UNESCO PLAKETİ + BAŞARI BELGESİ
4. MANSİYON + BAŞARI BELGESİ
5. MANSİYON + BAŞARI BELGESİ
NOT: Dereceğe giren eserlere sponsorlar tarafından farklı hediyeler ile ödüllendirecektir.
10 – Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
11 – Yarışmada ödüle değer bulunan eserler, mansiyonlarda dâhil olmak üzere tüm haklarıyla
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Kulübünün Koleksiyonuna ait olacaktır. (Bunlar için ayrıca herhangi bir ücret ödenmeyecektir.)
12 – Sergileme ve Ödül Töreni: 5 Mayıs 2014 Marmara Üniversitesi
a- “15 Nisan Dünya Sanat Günü Resim Yarışması Sergisi ” 5 Mayıs 2014 Marmara Üniversitesi
b- Ulusal yas, doğal felaketler gibi olağandışı gelişmelerde ödül töreni, sergileme ve katalog yapılıp yapılmama konusunda karar verme hakkı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Kulübüne ’ne aittir
c- Ödül kazanan resimlerle birlikte jüri kararına göre sergilenmesine karar verilen otuz beş-kırk (35-40 arası) adet çalışma sergilenecektir.
d- Marmara Üniversitesi güzel sanatlar eğitim kulübü ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan çalışmaları sergileme, afiş, katalog, broşür v.b. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.
e- Yarışmaya katılan bütün sanatçılar, bu hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
13- Yarışma sonucuna göre çalışmaların iadesi:
a- Yarışmaya teslim edilen işlerin iadesi ödül kazanan ve sergilenecek olanların belirlenmesinden sonra yapılacaktır. Sonuçlar açıklanmadan kesinlikle iade yapılmayacak, aksi takdirde yarışma dışında kalacaktır.
b- Jüri değerlendirmesine göre sergilenmesine karar verilen çalışmalar sergi bitiminde teslim edilecektir.
c- İade işlemlerinin başlama tarihi sonuçların ilan edilmesi ile başlayacaktır.
d- İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, teslim edildikleri toplama merkezinden adreslere geri gönderilmeye başlanacaktır. Eserleri alınmayan eserlerin kaybı veya uğrayabileceği hasardan
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Kulübü sorumlu tutulamaz.
e- Kargo ile gönderilen çalışmalar yine kargo ile iade edilecektir. Buna ilişkin kargo gideri sanatçı tarafından karşılanacaktır.
14 – Başvuru Formu:

a- Yarışma Afişi ve Şartnamesi ve başvuru formu, http://sks.marmara.edu.tr/, www.marmaragusek.com adresinden de alınabilir.

b- Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim kulübü Başkanlığı’nın alacağı kararları geçerlidir.

PROJE KOORDİNATÖRÜ
AHMET ÖZDEMİR

Bilgi için: 0543 714 35 99
Marmaragusek@ hotmail.com