15. Geleneksel Resim Yarışması

Ümraniye Belediyesi Geleneksel Resim Yarışması ’nda bu sene konumuz “Yaşlılarımız”… Toplumumuzun temel değerlerinin koruyucusu ve aktarıcısı “Yaşlılarımız”… Hayatın resmini yüzlerindeki çizgilerde taşıyan ihtiyarlarımız…

Yaşam bilgesi nenelerimiz ve dedelerimizin hikâyelerini fırçalarınızdan tuvale aktarmaya hazır mısınız?

KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve geçmiş yıllarda Ümraniye Belediyesinin yaptığı resim
yarışmalarında 1.lik ödülü alan sanatçılar katılamazlar.

2. Resimler tuval üzerine “yağlı boya ve/veya akrilik” ile yapılmış olacaktır.

3. Resimlerin tuvallerinin kısa kenarı 80 cm’den küçük, uzun kenarı 120 cm’den büyük olmayacaktır.

4. Her sanatçı yarışmaya en çok 2 (iki) çalışması ile katılabilir.

5. Resimler daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olacaktır.

6. Resimlerin arkasına sanatçının adı ve soyadı, resmin tekniği, boyutları ve fiyatını içeren10x10cm ebadında bir kağıt yapıştırılacaktır.

7. Resimlerin üzerinde sanatçının imzasının bulunması zorunludur.

8. Resimle birlikte bir özgeçmiş, açık adres ve telefon numarası ve e-mail adresini içeren bilgiler bir zarf içinde teslim edilecektir.

9. Resimlerin alımı aşağıda belirtilen adreste, makbuz karşılığında olacaktır.

10. Resimler kargodan veya elden kabul edilecektir. Kargodan gönderilen resimlerde gönderimden
kaynaklanan hasar ve olumsuzluklardan idaremiz sorumlu değildir.

11. Derece almayan ve sergiye katılmayan resimlerin iadesi, 26 Şubat 2019 tarihinden itibaren “Alındı Makbuzu” karşılığında belirtilen yerde elden yapılacaktır. Kargo iadeleri kurumumuz tarafından yapılmayacaktır.

12. Derece alan ve sergilenmeye uygun görülen eserler, idarece belirlenen yerlerde sergilenecektir.

13. Dereceye giren ve mansiyon alan eserler her türlü haklarıyla birlikte Ümraniye Belediye
Başkanlığına ait olacaktır.

14. Sergi programlarından sonra 1 ay içinde geri alınmayan eserlerden Ümraniye Belediye Başkanlığı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. 1 yıl içerisinde alınmayan resimler ise gerekli
görüldüğünde idaremizce kamu yararına değerlendirilecektir.

15. Yarışmaya katılan sanatçılar yarışma şartları ve Seçici Kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

16. Yarışma sonuçları 25 Şubat 2019 tarihinde açıklanacaktır.

17. Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir.

ÖDÜLLER
BİRİNCİYE : 12.000 TL
İKİNCİYE : 10.000 TL
ÜÇÜNCÜYE : 8.000 TL
MANSİYONLAR : 2.500 TL

Son Başvuru Tarihi:
22 Şubat 2019 Cuma (Mesai bitimine kadar)

Bilgi ve Başvuru İçin:
Ümraniye Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü
Tel: 0216 4435600 / 1184-1137
Web: www.umraniye.bel.tr
E-mail: kultur@umraniye.bel.tr