15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması

15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nın hedefleri arasında tasarım eğitimi alan Türk
öğrencilerin ambalaj tasarımı alanında proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi, tasarımcılar ve tasarımcı
adayları arasında ambalaj sektörüne ilginin arttırılması, endüstri ile tasarımcılar arasında bir ara yüz
temelinin oluşturulması, üniversite-sanayi işbirliği, tam zamanlı istihdam, hatta donanım bağışları,
araştırma fonu sağlanması ve deneyim paylaşımı ile sonuçlanacak programların geliştirilmesine
duyarlılıklarının arttırılması bulunmaktadır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışma, üniversitelerin Güzel Sanatlar ve Mimarlık fakültelerinin Grafik ve Grafik Tasarım, Endüstri
Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Bölümleri ve bu bölümlere eşdeğer lisans veya yüksek lisans
düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır. Diğer bölümlerde okuyan öğrenciler yarışmaya
bireysel olarak katılamazlar; ancak, Grafik ve Grafik Tasarım ile Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel
Tasarım Bölümleri’nde eğitim gören öğrencilerle birlikte grup oluşturarak katılabilirler.
2018 yılı içinde mezun olanlar da öğrenci kabul edileceklerdir.
Bir öğrenci yarışmaya en fazla üç defa katılabilir.

Öğrenciler yarışmaya iki şekilde katılabilir:
• Bireysel olarak
• Grup olarak*
*Grup olarak katılımlarda tüm grup üyelerinin öğrenci olması şarttır.

Ödüller
Endüstriyel tasarımın desteklenmesi amacıyla dereceye giren öğrencilerimize öğrenim yaşamları süresince,
“ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu” ismiyle yılda oniki ay burs sağlanacaktır. Burs almak için başarılı olma
(sınıf geçme) ve yarışmaya başvurduğu yıl mezun olmama şartı aranacaktır. Her öğrenciye sadece bir kere
burs alma hakkı tanınacaktır. Öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca her yıl Ekim ayında transcript (karne)
istenecektir.
Dereceye giren öğrencilere verilecek tüm ödüller:

1.lik Ödülü 5.000 TL ve öğrenim yaşamı süresince burs
2.lik Ödülü 3.000 TL ve öğrenim yaşamı süresince burs
3.lük Ödülü 2.000 TL ve öğrenim yaşamı süresince burs
ve 3 adet Mansiyon ( 1.000 TL)

Bu yarışma WPO – World Packaging Organisation (Dünya Ambalaj Örgütü) ve APF – Asian Packaging
Federation (Asya Ambalaj Federasyonu) tarafından tanınmış olup; teşvik edilmektedir. Yarışmada
(mansiyonlar dahil) ödüle layık bulunan projelerin sahipleri dilerlerse WPO ve APF tarafından düzenlenecek
WorldStar Student ve AsiaStar Student Yarışmalarına katılabileceklerdir. Bu tür yarışmalara katılım
masrafları ise yarışma organizatörleri tarafından karşılanacaktır.

Yarışmada dereceye giren projelerin sahipleri, ASD ve Reed TÜYAP aracılığı ile medyada etkin bir şekilde
tanıtılacaktır.

Şartname ve Başvuru Formu için Tıklayınız