14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Sempozyum Hakkında

1993 yılından itibaren önceleri iki yılda bir, daha sonra da her yıl aralıksız olarak gerçekleştirilen EYİ sempozyumlarının ondördüncüsü bu yıl Dumlupınar Üniversitesi Ekonometri Bölümü tarafından düzenlenecektir. Sempozyum Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik alanında en önemli ulusal etkinlik olup, 2009 yılından itibaren uluslararası bir nitelik kazanmaya başlamıştır.

Sempozyumun en önemli amacı Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik alanlarında teorik ve ampirik çalışmaları teşvik etmek ve bu alanlarda çalışma yapan bilim insanlarını biraraya getirerek bilgi paylaşımını arttırmaktır. Sempozyum ekonometrik modellerin alternatif iktisat politikalarına duyarlılığı ile uluslararası iktisat, makroiktisat, mikroiktisat, endüstriyel iktisat ve bölgesel iktisat alanlarındaki ekonometrik çalışmaları kapsamasının yanısıra yöneylem araştırmasında ve istatistikte kullanılan farklı analiz yöntemlerinin sosyal bilimler alanındaki tüm uygulamalarına da açıktır.

Sempozyum 24-28 Mayıs 2013 tarihleri arasında ilk defa yurt dışında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenecektir.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir.

 

Sempozyuma kayıt için son tarih
(Konaklamasız Katılımı tercih eden katılımcılar için) : 1 Nisan 2013
Sempozyum günleri : 24-28 Mayıs 2013
Sempozyum gezi programı : 27 Mayıs 2013
Konaklamalı Katılımcılar için Dönüş : 28 Mayıs 2013

Sempozyum Onursal Başkanı

Ahmet Karaaslan (Rektör) Dumlupınar Üniversitesi
Koordinasyon Kurulu

İsmail Kocayusufoğlu (Rektör Yardımcısı) Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
Yavuz Bozkurt Dumlupınar Üniversitesi
Ahmet Gökçen İstanbul Üniversitesi
Danışma Kurulu

AD SOYAD ÜNİVERSİTE AD SOYAD ÜNİVERSİTE
Galip Altınay Balıkesir Ahmet Şengönül Cumhuriyet
Mehmet Balcılar Doğu Akdeniz Levent Şenyay Dokuz Eylül
Altan Çabuk Çukurova Erkan Oktay Atatürk
Hakan Demirgil S.Demirel Ahmet Öztürk Uludağ
İbrahim Doğan Marmara Latif Öztürk Kırıkkale
Bülent Güloğlu Pamukkale Aydın Ünsal Gazi
Şakir Görmüş Sakarya Nilgün Ç.Yavuz İstanbul
Mehmet Güngör İnönü Rahmi Yamak Karadeniz Teknik
Murat Karaöz Akdeniz Nazmi Yağan Onsekiz Mart
Nurcan Metin Trakya Mahmut Zortuk Dumlupınar
Düzenleme Kurulu

AD SOYAD ÜNİVERSİTE
Mahmut Zortuk (Başkan) Dumlupınar
Mehmet Asutay Durham
Sema Behdioğlu Dumlupınar
Metin Baş Dumlupınar
Eylem Koç Dumlupınar
Noyan Aydın Dumlupınar
Nevin Uzgören Dumlupınar
Gülnur Keçek Dumlupınar
Seyhat Bayrak Dumlupınar
Halime Gürdal Dumlupınar
Hasan Arda Burhan Dumlupınar
Sinan Çeken Dumlupınar
Semih Karacan Dumlupınar
Neslihan Çilesiz Dumlupınar
Esra Yıldırım Dumlupınar
Musa Köse Uluslararası Saraybosna
Bilim Kurulu

AD SOYAD ÜNİVERSİTE
Fatma Acar Uludağ
Embiya Ağaoğlu Anadolu
Yusuf Akan Atatürk
Fikri Akdeniz Çukurova
Yılmaz Akdi Ankara
Işıl Akgül Marmara
Faruk Alparslan Ondokuz Mayıs
Galip Altınay Balıkesir
Sumru Altuğ Koç
Ayşe Apaydın Ankara
Murat Atan Gazi
M.Mustafa Aytaç Uludağ
İbrahim Bakırtaş Aksaray
Erdal Balaban İstanbul
Mehmet Balcılar Doğu Akdeniz
Ercan Baldemir Muğla
Nuran Bayram Uludağ
İsmihan Bayramoğlu İzmir Ekonomi
Ersan Bocutoğlu Karadeniz Teknik
Selahattin Bekmez Gaziantep
M.Kemal Beşer Osmangazi
Nihat Bozdağ Gazi
Şahamet Bülbül Marmara
A.Hakan Büyüklü Yıldız Teknik
M.Ali Cengiz Ondokuz Mayıs
H.Altan Çabuk Çukurova
Fatih Çelebioğlu Dumlupınar
C.Cengiz Çelikoğlu Dokuz Eylül
Eyüp Çetin İstanbul
A.Mete Çilingirtürk Marmara
İbrahim Doğan Marmara
Durmuş Dündar İstanbul Kültür
Süleyman Dündar Afyon Kocatepe
Şenol Erdoğmuş Osmangazi
Haluk Erlat Orta Doğu Teknik
Ebru Ertaş Uludağ
Sacit Ertaş Uludağ
Alpay Filiztekin Sabancı
M.Faysal Gökalp Uşak
Ahmet M.Gökçen İstanbul
Ali Göksu Burch
Bülent Güloğlu Pamukkale
Fazıl Güler Kırklareli
Gülüzar Kurt Gümüş Dokuz Eylül
Süleyman Günay Hacettepe
Mustafa Güneş İzmir Gediz
İbrahim Güngör Akdeniz
Selahattin Güriş Marmara
Burak Güriş İstanbul
Necmi Gürsakal Uludağ
Erkan Işığıçok Uludağ
Aysu İnsel Marmara
Selahattin Kaçıranlar Çukurova
Murat Karagöz Fatih
Murat Karaöz Akdeniz
Gülay Kıroğlu Mimar Sinan
İpek Deveci Kocakoç Dokuz Eylül
İlker Koç Dumlupınar
Selçuk Koç Kocaeli
Cüneyt Koyuncu Bilecik
Nezir Köse Gazi
Mustafa Köseoğlu Karadeniz Teknik
Ayşe Kuruüzüm Akdeniz
Suat Küçükçifçi İstanbul Teknik
Nilgün Moralı Yaşar
Nurcan Metin Trakya
Elif Nuroğlu Uluslarararası Saraybosna
Ayşe Oğuzlar Uludağ
Erkan Oktay Atatürk
Mehmet Orhan Fatih
Jülide Öcal Gazi
Nadir Öcal Orta Doğu Teknik
Özlem Önder Ege
Zeynel A.Özdemir Gazi
Hüseyin Özer Atatürk
Ahmet Özmen Anadolu
Ahmet Öztürk Uludağ
Latif Öztürk Kırıkkale
Vedat Pazarlıoğlu Dokuz Eylül
Bedriye Saraçoğlu Gazi
Ramazan Sarı Orta Doğu Teknik
Mustafa Sevüktekin Uludağ
H.Kemal Sezen Uludağ
Ahmet Şengönül Cumhuriyet
Şanslı Şenol Ege
Levent Şenyay Dokuz Eylül
Emel Şıklar Anadolu
K.Kutluk Sümer İstanbul
Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik
Recep Tarı Kocaeli
Hüseyin Tatlıdil Hacettepe
Ferda Y.Tatoğlu İstanbul
Münevver Turanlı İstanbul Ticaret
Vahap Tecim Dokuz Eylül
Mustafa Tekin İstanbul
M.Sinan Temurlenk Atatürk
Necati Türedi Karadeniz Teknik
Meltem Ş. Ucal Kadir Has
Ercan Uygur Ekonomi Kurumu
Şenay Üçdoğruk Dokuz Eylül
Aydın Ünsal Gazi
Rahmi Yamak Karadeniz Teknik
Halit Yanıkkaya Gebze Yüksek Teknoloji
Kaan Yaralıoğlu Dokuz Eylül
Nilgün Çil Yavuz İstanbul
Handan Yolsal İstanbul
Zeki Yıldız Osman Gazi
Özlem Yılmaz Orta Doğu Teknik
Veysel Yılmaz Osman Gazi
Hilmi Zengin Karadeniz Teknik

İletişim Bilgileri

Telefonlar:
+90 274 265 2193 Dahili: 2020 / 2207
+90 532 462 5251
Faks:
+90 274 265 2197

E-Posta:
[email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.