14.Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi

Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili Okul Öncesi Öğretmen Adayları,

Şimdiye kadar 13 farklı Üniversitemiz tarafından düzenlenen, Nisan 2019 da 14.cüsü düzenlenecek Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci kongresinin organizasyonunu, bu kez Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı olarak üstlenmiş bulunuyoruz.

Okul öncesi eğitimi; tanıtmak, yaygınlaştırmak ve farklı Üniversitelerdeki öğretim elemanları ile öğrenciler arasında yapılan çalışmaların paylaşılması amacı ile düzenlenen bu kongreler, alanda giderek kabul görmüş ve her yıl Üniversiteler, bu kongreye aday olabilmek için yarışır hale gelmişlerdir.

Bu yıl kongrenin organizasyonunu başarı ile gerçekleştirebilmemiz için hepinizin desteğine ve katılımına ihtiyacımız olduğunu ifade etmek ve sizleri burada ağırlamaktan çok mutlu olacağımızı belirtmek isterim.

Kongremizin temasını “Çocuğun Ekolojik Dünyası” olarak belirledik. Bu temayı seçmedeki en önemli amacımız; çocuğu yaşadığı doğal ve sosyal çevre içinde bütünsel olarak ele almak, çevrenin çocuk üzerindeki etkisini vurgulayarak, çocukların sağlıklı gelişmelerine imkân tanıyan ortamların oluşturulmasına ve bunu sağlayacak eğitim yaklaşımlarının yaygınlaştırılmasına dikkati çekmektir. 25-26-27 Nisan 2019 da Maltepe Üniversitesinde gerçekleşecek olan bu kongreye hepinizin katılımınızı özlemle bekliyoruz.

Sevgilerimle
Prof. Dr. Ayla Oktay
Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü Başkanı

Kongre Tarihi: 25-27 Nisan 2019

Kongre Yeri: Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi Mimar H. Vedat Çakırca Konferans Salonu. İSTANBUL

Kongre Web Sayfası:
https://www.maltepe.edu.tr/ooe2019