14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ ÖYKÜLEŞTİRİLMİŞ ANI YARIŞMASI

Yarışma hemşirelik alanında lisans düzeyinde eğitim almakta olan tüm öğrencilere açıktır.
Yarışma 14.ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi düzenleme kurulu tarafından düzenlenmektedir.
ÖDÜL: Bir adet çeyrek altın
YÜRÜTÜCÜLER:
Hemşirelik Öğrencisi Zeynep TURGUT, Hemşirelik Öğrencisi Yeşim SERPER
YARIŞMA KURALLARI

Yarışmaya katılacak kişilerin lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi alıyor olması gerekmektedir
Gönderilecek anılar word dosyasına ‘’12’’ büyüklükte ‘’Arial’’ karakter ile yazılacaktır. Öykü en fazla 2 sayfa olacaktır
Öyküleştirilmiş anı e-posta ile gönderilecektir. Posta ile gönderiler kabul edilmeyecektir.
İçeriğinde ‘’hemşirelik’’ olmalıdır.
Yarışmaya katılan herkes anılarının yayınlanmasını kabul etmiş sayılır.
Yarışma için öykü gönderen kişi veya kişiler öykünün kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.
Öykünün her sayfası sağ alt köşesinde yazan kişinin ıslak imzası olmalı (kongrede ödül kazandığında öyküsünü ıslak imzalı olarak kongre başkanına beyan ederek ödülünü almalıdır)
Yarışmaya katılan yazarlar adresindeki katılım formu ve anılarının yazılı olduğu belgelerini uhokyarisma@meliksah.edu.tr e-posta adresine ileteceklerdir.
Bir kişi en fazla 2 anı ile yarışmaya katılabilir.
Yarışma için öyküleştirilmiş anı gönderen kişi veya kişiler metinin kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.
Jüri değerlendirmesinin ardından sonuçlar kongre web sayfasında ilan edilecektir.
Ödül töreni 25 Nisan 2015’te yapılacaktır.
Bilgi ve iletişim adresi: Öğr.Gör. Aslı Nemli uhokyarisma@meliksah.edu.tr