14. STEM Öğretmeni Sertifika Programı

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi STEM Öğretmeni yetiştirmek için bir program hazırladı. STEM Öğretmeni Sertifika Programı ile öğretmenlerimize STEM eğitimi vererek onlara STEM becerileri kazandırmayı ve bu alanda yetkinlik edindirmek istiyoruz. Programı tamamlayanlara STEM Öğretmeni Sertifikası verilecektir.

Dünya eğitim gündemi incelendiğinde, bütün dünyada üzerinde en çok durulan kavramlardan birisinin STEM olduğu görülmektedir. STEM; Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesi anlamına gelmektedir. STEM eğitimi ile ilgili özellikle ABD’de önemli kaynaklar ayrılmakta, öğrenci ve öğretmen eğitimleri için programlar ve projeler düzenlenmektedir. Üreten, dünya ile rekabet edebilen ve yaratıcı bir toplum olmanın anahtarı fen ve matematik eğitiminin teknoloji ve mühendislik ile entegre edilmesidir.

Bu kapsamda Türkiye’nin ilk STEM Öğretmeni Sertifika Programı ile öğretmenlere yenilenen Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak okullarında STEM eğitimini uygulama konusunda yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır. Öğretmenlere STEM eğitiminde Türkiye’de ilklere imza atmış ve lider olan İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından resmi STEM Öğretmeni sertifikası verilecektir. Bu sertifika uluslararası geçerliliğe sahiptir. Özel okul öğretmenleri için referans kabul edilmektedir.

​Programda yönergeli ve yönergesiz STEM aktiviteleri gerçekleştirilecektir. Yapılan aktiviteler okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede, özellikle Fen Bilimleri ve Matematik derslerinde kullanılabilecektir. Yeni Fen Bilimleri müfredatında bütün ünitelerde, bilim ve mühendislik uygulamalarında kullanılabilecektir. Okul öncesi için farklı teknikler belirtilecektir. Programda pedagojik olarak teknikler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca katılımcılara yüzlerce aktivite örneğini bulabilecekleri yerler gösterilecektir. Program basit ve atık malzemelerin aktivitelerde kullanımı üzerine kuruludur. Böylece katılımcılarımız okullarında ek maliyetlere gerek kalmadan STEM eğitimini doğru tekniklerle uygulayabilecektir.

STEM Öğretmeni Sertifika Programı 2006-2015 yılları arasında Proje Tabanlı Eğitim, Proje Hazırlama Teknikleri, Bilimsel Proje Yönetimi, Proje Hazırlama ve Yönetme başlıkları altında 5 gün 30 ar saatlik 27 seminerde 1060 öğretmene eğitim veren ve aynı zamanda STEM Okulu’nu kuran Yrd. Doç. Dr. Devrim Akgündüz tarafından hazırlanmıştır. Programda Proje Tabanlı Öğrenme, Problem Tabanlı Öğrenme, STEM Aktiviteleri, Tasarım ve İnovasyon Aktiviteleri, Takım Çalışması, Yaratıcılık ve Yaratıcı Drama, Maker ve STEM ders planı hazırlama atölyeleri bulunmaktadır.

Program tamamen inovatif bir şekilde hazırlanmış olup öğretmenlerin profesyonel gelişimine destek olacaktır. Okullarını STEM Okulu yapmak isteyen okulların öğretmenlerinin mutlaka bu eğitimi alması gerekmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından verilecek olan STEM Öğretmeni sertifikasının özellikle özel okullar tarafından referans kabul edileceğine inanıyoruz.

Eğitimin Süresi:
40 Saat
Eğitimin Tarihleri:
20-21-22-23 Haziran 2018​
Program Sonunda Verilen Belgeler:
İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından hazırlanan Resmi STEM Öğretmeni Sertifikası

3 kişi ve üzeri gruplarda % 10 indirim yapılacaktır.

https://stemokulu.weebly.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.