14. İzocam Yalıtım Yarışması

Yarışmanın içeriği

Kyoto Protokolü gereğince, 140’dan fazla sanayileşmiş devlet CO2 salımını önemli ölçüde
düşürmek konusunda bir taahhütte bulunmuş ve doğal kaynaklarımızı korumak için enerji
tasarrufu sağlayan teknolojileri kullanmanın en önemli öncelik olduğu konusunda karar
kılmıştır.

Giderek kentleşmenin artması ve şehirlerin büyüyerek nüfusun çoğalmasıyla enerji
tüketiminin yanı sıra CO2 salımı da artmaktadır. Yapı sektörü, yapılan her proje ile Dünya
genelinde toplam enerji tüketiminin ve CO2 salımının %40’ından sorumludur.

Bu durumun neticesinde daha fazla yerel otorite, enerji verimliliği açısından çok önemli
şartları yerine getiren, aynı zamanda bölge sakinleri için olabilecek en yüksek konfor düzeyini
sağlayan yeni imar projelerine ihtiyaç duymaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için de
durum bunu göstermektedir. Sürdürülebilirlik açısından şehir halkının hayat kalitesini
artırmayı ve Gaziantep’i sürdürülebilirlik ilkeleri konusunda ülke çapında öncü yapmayı
hedefleyen Belediye, Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı’nı yürürlüğe koymaya karar
vermiştir.

Bu ilkeleri takip ederek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 200.000 kişinin ikamet
edeceği EKOKent Projesi’ni geliştirmeye başlamıştır. Şehir yönetimi bu projenin gelecekteki
kullanıcılarına mümkün olan en düşük düzeyde enerji tüketen binalar sunmanın yanısıra en
yüksek konforun sağlanmasını da planlamaktadır.

Eylem Planının ve EkoKent Projesinin en temel konularından birisi ise geleceğin sahibi
çocuklar ve onların eğitimlerine verilen önemdir.

Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2014’e katılan yarışmacılardan mevcut durumu göz
önüne alarak klasik okul elemanlarını modern öğrenme imkanlarıyla birleştiren bir okul
tasarlamaları beklenmektedir. Okul 6 ila 10 yaş arasındaki çocuklara yönelik olup, 400 – 600
öğrenci kapasitesine sahip olacaktır.

1.2 Kimler katılabilir

Yarışmaya, üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım, makina mühendisliği ve
inşaat mühendisliği lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.

Her grupta en az bir mimarlık öğrencisi olması şarttır. Yarışmaya 01/01/1983 ve sonrası
doğumlu, halen üniversitede öğrenimi devam eden öğrenciler katılabilir.

Katılım bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekipler halinde olabilir. Katılımcı
sadece tek bir proje grubunda yer alabilir.

1.3 Ödül verecek kuruluş

Ödüllendirmeyi yapacak kuruluş, ulusal yarışmada İzocam, uluslararası yarışmada Saint-Gobain Insulation’dır.

Yarışmanın detaylarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

www.yalitiyarismasi.com

Yarısmanın biçimi ve organizasyonu

Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması iki aşamada gerçekleşecektir.

Birinci aşama, Türkiye ve KKTC’de yer alan üniversite öğrencilerine açık olup en iyi üç
projenin seçileceği ulusal aşamadır. Projeler son teslim tarihine kadar Yapı-Endüstri
Merkezi’ne gönderilecektir. (Bakınız 3.1)

İkinci aşamada, her ülkeden en iyi üç proje uluslararası finale katılacaktır. Final, 2014 Mayıs
ayı içersinde proje sahibi öğrencilerin ve danışman hocalarının davet edildiği gala
etkinliğinde gerçekleşecektir. Uluslararası finalin yeri ve tam tarihi web sitesinden
duyurulacaktır.

Bu etkinlik sırasında yarışmaya katılan projeler incelenip üzerinde tartışılmak üzere fuaye
alanında sergilenecektir. Proje sahipleri beş dakikalık bir sunumla projelerinin temel fikrini
jüriye ve diğer katılımcılara anlatma olanağı bulacaklardır. Bütün sunumlar www.isover-students.com adresinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Sunumlardan sonra jürinin karar toplantısı ve ardından da kazananlar için ödül töreni
yapılacaktır. Uluslararası jüri, yarışmayı kazanan üç uluslararası adayı belirleyecektir. Buna
ek olarak jüri, katılımcıların sağladığı farklı fikirlere özel ödüller verebilir.

1.5 Para ödülü

Yarışmanın her iki aşamasında da dereceye giren projelere para ödülü verilmektedir. Buna
ek olarak, özel ödüller de verilebilir.

1. Aşama – ulusal yarışma :

Birincilik ödülü : 7.000 TL
İkincilik ödülü : 5.000 TL
Üçüncülük ödülü : 3.000 TL

Yukarıdaki ödüllerin yanısıra dereceye giren projeler uluslararası finale katılma hakkı elde
edecektir. Jüri uygun gördüğü durumlarda özel ödül verebilir. Özel ödül, ulusal aşamayla
sınırlıdır, uluslararası finale katılmaya hak kazandırmaz.

2. Aşama – uluslararası yarışma :

Birincilik ödülü : 1,500 €
İkincilik ödülü : 1,000 €
Üçüncülük ödülü : 750 €
Özel ödül : 500 €

Ödül tutarı gruptaki kişi sayısına eşit bölünerek grup üyelerine ayrı ayrı verilir.

Yarışma takvimi

Yarışmanın duyurusu : Kasım 2013

Projenin son teslim tarihi : 7 Nisan 2014

Sonuçların açıklanması : 19 Nisan 2014

Uluslararası aşama için dosyaların teslimi : 10 Mayıs 2014

Uluslararası final günü ve ödül töreni: 15-30 Mayıs 2014 arasında olup tam tarih ve yer web
sitesinden duyurulacaktır.

Detaylı bilgi için www.yalitimyarismasi.com sitesinden yararlanabilir, YEM ve İzocam’a
danışabilirsiniz.

İnternet üzerinden eğitim : Kasım 2013’den Mart 2014’e kadar internet üzerinden çeşitli
eğitimler yürütülecektir. Kesin tarihler yarışmanın resmi sitesi üzerinden kayıt olmuş bütün
katılımcılara bildirilecektir.

1.7 Ulusal jüri

Ulusal yarışmada dereceye girecek projeler, ses yalıtımı, yangın güvenliği, ekolojik binalar ve
yapı fiziği konusunda yetkin öğretim görevlileri ile uzman mimarlardan oluşan ulusal jüri
tarafından belirlenecektir. Ulusal jüride değişiklik olması durumunda web sitesinden duyurum
yapılacaktır.

Jüri üyeleri:

• Prof. Dr. Mehmet Çalışkan
• Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç
• Yrd. Doç Dr. Gülten Manioğlu
• Şevki Pekin
• Erkan Şahmalı

Ulusal aşamada değerlendirme yapılırken aşağıdaki kriterlere dikkat edilecektir.
A. Yarışma dışı bırakma kriterleri
• Madde 2.5.1’de belirtilen asgari gerekli kısımların bulunmadığı projeler göz
önüne alınmayacaktır.

B. Değerlendirme kriterleri
• Mimarlık : % 40
• Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilirlik yaklaşımının yanı sıra
tasarım ve işlev anlayışı
• Multi Konfor kriterleri: %30
• Isı, ses, yangın ve gün ışığı hedefleri açısından Multi Konfor kriterleriyle
uyumlu konstrüksiyonlar
• Konstrüksiyon detayları: %30
• Önerilen konstrüksiyon detaylarının yapı fiziği (ısı köprüleri ve akustik
köprüler, hava sızdırmazlık ve nem yönetimi) açısından kalitesi ve tutarlılığı
ve projede ISOVER, Certain Teed, MAG ya da İzocam ürünleri ve
çözümlerinden söz edilmesi ve doğru bir şekilde kullanılması.

Uluslararası jüri

Uluslararası jüride pasif ev, sürdürülebilir şehir planlaması, mimarlık ve ISOVER uzmanları
yer alacaktır. Organizatör uluslararası jürinin sayısında ve içeriğinde değişiklik yapabilir. Jüri
üyeleri Uluslararası aşamada duyurulacaktır.

Ulaşım ve seyahat masrafları

Yarışmaya katılım ücretsizdir. Her katılımcı yarışma için gerçekleştirdiği çalışma ve
masraflardan kendisi sorumludur.

Uluslararası final galasında yer alacak, proje ekibi tarafından dijital formatta hazırlanan rolup posterin basımı, katılımcıların uluslararası gala etkinliğine katılmak için yapacağı seyahat
ve konaklama masrafları İzocam tarafından karşılanacaktır. Kişisel harcamalar katılımcılara
ait olacaktır.

Hukuki şartlar

Katılımcılar; öğrenci projeleri, yarışmada çekilen katılımcı fotoğrafları ve/veya yarışma için
kuruluşa verilen fotoğraflar ile birlikte fotoğraf kullanım ve çoğaltma haklarının devredilmesi
gerektiğini göz önünde bulundurmalıdırlar.

Konu ile ilgili, katılımcılar projeleri üzerinde sınırsız çoğaltma hakkına sahiptir.

Teslim edilen belgeler yarışmayı düzenleyen kuruluşun (Saint-Gobain ISOVER, CertainTeed
ve İzocam) mülkiyetinde olacaktır.

Yarışmayı düzenleyen kuruluş, buna ek olarak, projelerin tüm kullanım hakkına sahiptir ve
tüm katılımcılar projelerinin yayımlanmasını zımnen kabul etmektedir.

Katılımcılar yarışma kuruluşuna (Saint-Gobain ISOVER, CertainTeed ve İzocam)
katılımcının mevcut fotoğraf ve film gibi görsellerini (katılımcının yarışmada çekilen
fotoğrafları ve/veya katılımcı tarafından yarışma için yarışma kuruluşuna verilen fotoğrafları)
sınırsız bir süreyle ve medyada yayımlanmak üzere bedelsiz olarak kullanma ve yayımlama
yetkisi tanımaktadır. Bunların yayımlanması halinde, katılımcılar yarışma kuruluşundan veya
üçüncü bir şahıstan herhangi bir talepte bulunamaz.

Jürinin kararı nihaidir. Tüm katılımcılar, jürinin kararlarının itiraz edilemez ve kesin nitelikte
olduğunu kabul etmelidirler.

Öğrenciler bu yarışmaya katılarak, bu şartnamede yer alan koşulları teslim ve kabul
etmektedir.

1.11.Katılımcılarla Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin olası işbirliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin temsilcilerinin Uluslararası Aşama’ya katılacakları
katılımcılara bildirilmektedir.

Gaziantep Büyükşehir Belediye yönetiminin ortaya atılan fikirlerle ilgilenmesi durumunda
şehir yönetimi ile proje sahipleri arasında konuya dair işbirliği gerçekleşebilecektir.

Yarışma Şartnamesini Pdf formatında indirmek için tıklayınız…