13. ÜNİVERSİTELER ARASI LOJİSTİK VAKA YARIŞMASI

13. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması 2016, tüm üniversite öğrencilerine, takım halinde yarışarak, yaratıcı lojistik çözümleriyle, ödüller kazanma fırsatı sunuyor…
Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2016

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Alanında Kariyer Fırsatını Kaçırmayın

 

Ülkemiz taşımacılık, depolama, dağıtım, gümrükleme, paketleme ve katma değerli hizmetler, sigorta ve ilgili faaliyetlerin bütünleşik bir şekilde gerçekleştirildiği “Lojistik” kavramına hızlı bir geçiş süreci içindedir. Bu geçişin Tedarik Zinciri bakış açısıyla gerçekleştirilmesi, uluslararası rekabet açısından ülkemize önemli üstünlükler sağlayacaktır. Martin Christopher’ın dediği gibi bundan sonra rekabet şirketler arasında değil şirketlerin içinde yer aldığı tedarik zincirleri arasında olacaktır. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi açısından gereken bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri çok farklıdır. Bu açı planlama ve proje yönetimi, stok yönetimi, süreç yönetimi, sistem analizi, simülasyon, istatistik, modelleme, optimizasyon, bilişim ve iletişim teknolojileri vb konularında çok daha kapsamlı bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Söz konusu bilgi ve becerilerin yanı sıra analitik düşünme, iletişim, takım çalışması, gibi yetkinlikler de gerekmektedir. Bu bilgi, beceri ve yetkinlikler düzeyi genelde yüksek öğrenim mezunlarının sahip olabilecekleri bir düzeydir.

 

Dolayısıyla taşımacılıktan lojistiğe, lojistikten tedarik zinciri yönetimine geçiş aşamasında olan sektörün, hele önümüzdeki yıllarda lojistik ve tedarik zinciri konularında bilgili ve yetenekli yüksek öğrenim mezunlarına gereksinimi çok daha fazla olacaktır.

 

Yarışmanın amacı:

 • Araştırmacı, meraklı ve yaratıcı gençlere fikirlerini aktaracağı bir ortam oluşturmak,
 • Sektörün sorumlarını üniversite öğrencilerimize aktarmak,
 • Üniversite öğrencilerimizin vaka çözümleme becerilerini geliştirmektir.

 

Kariyerimizi planladığımız üniversite yıllarımızda, her zaman hangi alanda başarılı ve mutlu olacağımızı merak ederiz. Bu kapsamda okuyarak ve danışarak bilgi edinmeye çalışırız. Lojistik Vaka Yarışması, sizlere lojistik ve tedarik zinciri yönetimini tanıtan, üzerinde proje ve takım çalışması yapabileceğiniz ve sonrasında kariyer planlarınızı yeniden değerlendireceğiniz tatlı ve öğretici bir rekabet ortamı sunmaktadır. Bunun yanı sıra sahip olduğunuz tüm teorik bilgilerle gerçek lojistik ve tedarik zinciri problemlerine çözümler bulma fırsatı elde edeceksiniz. Çözümlerinizin doğruluğu ve hassasiyeti kadar emeğinizi nasıl sunduğunuz da ön plana çıkacak ve değerlendirilecektir. Önceki lojistik vaka yarışmalarını katılan ve dereceye giren arkadaşlarımızın önemli bir kısmı artık lojistik sektöründe çalışmaktadır.

 

Romalıların dediği gibi “Yalınlık gerçekliğin belirtisidir”. Birikimlerinizi kendiniz için faydaya çevirmek adına hepinizi bekliyoruz…

 

Katılım Koşulları

 • Yarışma aşağıda belirtilen üç kategoride düzenlenmektedir:

 

Kategori 1: Program Adında Lojistik Kelimesi Olan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul Öğrencileri

 

Kategori 2: Program Adında Lojistik Kelimesi Olmayan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul Öğrencileri

 

Kategori 3: Program Adında Lojistik Kelimesi Olan 2 Yıllık Meslek Yüksek Okul Öğrencileri

 

 • Yarışmaya takım olarak katılım söz konusudur. Takımlar 3 kişiden oluşur. Her takımda en fazla bir lisansüstü (doktora veya yüksek lisans) öğrencisi bulunabilir. Bir öğrenci sadece bir takımda yer alabilir. Takım üyelerinin çoğunluğunun başvurdukları kategorideki tanıma uyması gerekmektedir. Başvuru tarihinde mezun durumda olanlar yarışmaya katılamaz. Başvuru tarihinden sonra takım üyelerinde değişiklikler onay alınarak yapılabilir. Takım üyelerinin üniversite ve bölümleri veya programlarının çoğunluğunun olduğu üniversite bölümü/programı, takım üniversitesi bölümü/programı olarak adlandırılır. Bu sağlanmazsa ilk sıradaki takım üyesinin üniversite ve bölümü veya programı dikkate alınır.

 

 • Her kategoriden final aşamasına en yüksek puanlı en fazla iki takım çağırılır. En yüksek puanlı takımın aynı üniversite bölüm veya programından olması halinde takip eden en yüksek puanlı farklı üniversite bölüm veya programından olan takım finale çağırılır.

 

 • Katılım ücretsizdir.

 

 • Tüm başvurular en geç 31.Ocak.2016 tarihi mesai bitimine kadar loder.org.tr ve www.marslogistics.com adresinden yapılacaktır. Başvurularda web üzerindeki ilgili başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.

 

 • Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk Vaka, takımların e-posta adreslerine 8.Şubat.2016 tarihine kadar gönderilecek ve LODER web sayfasında ilan edilecektir.

 

 • Takımlar yanıtlarını 11.Nisan.2016 mesai bitimine kadar info@loder.org.tr e-posta adresine göndereceklerdir.

 

 • Finalistler 09.Mayıs.2015 tarihinde web üzerinden duyurulacak, ayrıca sonuçlar tüm katılımcıların e-posta adreslerine gönderilecektir.

 

 • Final tarihi Mayıs veya Haziran 2016 ayı içerisinde olacak şekilde finale kalan finalistler ile birlikte karar verilecektir. Final aşamasında finalist takımlara yeni vakalar eşzamanlı olarak verilecek, hazırladıkları sunumları jüri önünde sunmaları istenecektir. Sunum sırası kura ile belirlenir. Takımlar sadece kendisinden sonraki takımların sunumlarını izleyebilirler. Finalist takımlar, final aşamasına kendi bilgisayarları ve kaynakları ile katılabilirler. Takımlara ödülleri final günü akşamı düzenlenecek bir törenle verilecektir.

 

 • Finale kalan öğrencilerin şehirlerarası ulaşım (otobüs veya tren) ve konaklama masrafları MARS LOGISTICS tarafından organize edilecek ve karşılanacaktır.

 

Ödüller:

Tüm Kategorilerde Takımlara verilecek ödüller aşağıda belirtilmiştir;

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 3.000 TL (Her kategori için)

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2016

 

Jüri Üyeleri
Prof.Dr. Ömer Baybars TEK Yaşar Üniversitesi
Prof.Dr. Tunçdan BALTACIOĞLU İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof.Dr. Mehmet Şakir ERSOY Beykoz Lojistik MYO
Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ Maltepe Üniversitesi
Prof.Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN Galatasaray Üniversitesi
Prof.Dr. Okan TUNA Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. Birdoğan BAKİ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç.Dr. Umut TUZKAYA Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç.Dr. Elif KONGAR University of Bridgeport
Doç.Dr. Zafer ACAR Piri Reis Üniversitesi
Doç.Dr. Köksal HAZIR Toros Üniversitesi