13. Uluslararası Yanma Sempozyumu

13. Uluslararası Yanma Sempozyumu

Ülkemizin en uzun soluklu ve prestijli mühendislik sempozyum serilerinden biri olan Yanma Sempozyumları, Yanma Enstitüsü’nün (The Combustion Institute) Türkiye Şubesi’nin periyodik faaliyetlerindendir. 1983 yılından beri 12 defa düzenlenmiş ve 2015 yılında 13. sü planlanmakta olan bu sempozyumlar serisi her iki yılda bir yapılacak şekilde düşünülmüş ve her defasında olmamakla birlikte çoğunlukla iki yıl ara ile gerçekleştirilmişlerdir. İlk 5 sempozyum Bursa’da organize edildikten sonra, etkinlik alanını artırmak için başka üniversitelerin de organizasyon taleplerine açık olmuş ve bu güne kadarki 12 sempozyum, Uludağ Üniversitesi (5), İ.T.Ü. (1), Gazi Üniversitesi (1), Marmara Üniversitesi (1), Kırıkkale Üniversitesi (1) ve Sakarya Üniversitesi’nde (1), Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS)(1) ve Kocaeli Üniversitesi’nde (1) düzenlenmişlerdir.

Yanma, yakıtların ısı enerjisi veya mekanik enerjiye dönüştürülmesi olduğundan evlerimizin mutfağından kara vasıtaları motorlarına, ısı kazanlarından demir çelik fırınları ve enerji santralleri kadar sayısız uygulamada yer bulmaktadır. Dolayısıyla bu dönüşümün teknikleri ve verimliliği hayati derecede önemlidir. Özellikle enerjinin global stratejik bir silah halinde geldiği günümüzde enerji kaynakları yanı sıra bu kaynakların nasıl daha etkin kullanılacakları, dolayısıyla yakıtlar ve yanma konuları da araştırmacıların en önde gelen çalışma konularından biri haline gelmiştir. Ülkemiz gibi fosil enerji kaynakları kısıtlı bir ülkede konunun önemi katlanarak artmaktadır.

Yanma Sempozyumları organizasyonu ağırlıklı olarak ülkemizden olmak üzere farklı ülkelerden bu konuda uzman akademisyen ve araştırmacıları, çalışma ve birikimlerini ortak bir platformda paylaşmak üzere buluşturan bir organizasyondur. 1993 yılındaki Üçüncü Yanma Sempozyumu’ndan sonra uluslararası katılımlara da açık tutulmuştur. Yanma Sempozyumlarının 11.si Saraybosna’da Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin de organizasyon ortaklığı ile yapılmış ve bu organizasyon Türkiye ve Bosna-Hersek arasında sosyal ve bilimsel entegrasyonun sağlanması yanı sıra, katılımcılara Bosna-Hersek’in tabiat harikası güzelliklerini görme fırsatı verme bakımından önemli bir görevi de ifa etmiştir.

Organizasyonun amacı doğrultusunda bilimsel veya sponsor olarak katkıda bulunmak arzusunda olanları aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.

Sempozyumun organizasyonu Burkon Turizm Tarafından yapılmaktadır. Sponsorluk ve katılım konusundaki karar ve görüşlerinizi Burkon Turizme iletmeniz yeterli olacaktır.

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Ali Sürmen
Sempozyum Sekreterleri

Prof. Dr. M. İhsan Karamangil
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fak.
Mühendislik Fak.
Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Hakan Serhad Soyhan
Sakarya Üniversitesi
Mühendislik Fak.
Makine Mühendisliği Bölümü