13. Uluslararası Kısa Film Festivali Kültürler Arası Diyalog

JCI İSTANBUL CROSSROADS
13. Uluslararası Kısa Film Festivali 2018
“Kültürler Arası Diyalog”

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Genel Şartlar
  1. Başvuran filmin temsil, gösterim gibi fikri ve mali haklarına haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
  2. Uzunluğu en fazla 25 dakika olan filmler yarışmaya katılabilir.
  3. Filmlerin, festival teması olan “Kültürler arası diyalog veya göç” konusuna değinmesi gerekmektedir.
  4. Filmlerin görüntü kalitesi, izleyici açısından yeterli düzeyde olmalıdır. Örneğin cep telefonu ile çekilen düşük çözünürlüklü filmler kabul edilmeyecektir.
  5. Filmde kullanılan başka filmlere ait görüntüler, özgün müzik, görsel efekt ve animasyonlar gibi ilgili eserin sahibinin iznini gerektiren durumlarda bu izinlerin alınmış olması ve başvuru formuna eklenerek beraber gönderilmesi gerekmektedir.
  6. Yarışmaya Kurmaca ve Belgesel türündeki filmler katılabilir. Başvuran tüm filmler toplu olarak değerlendirilecektir.
  7. Yarışmaya birden fazla film ile başvuru yapılabilir.
  8. Ön elemeden sonra gerek duyulursa filmin İngilizce alt yazılı versiyonu talep edilebilir ve film sahibi İngilizce alt yazılı versiyonu temin etmekle yükümlüdür.

 

 • Başvuru
  1. Festivale başvuru ücretli değildir.
  2. Başvuru formu filmin yasal temsilcisi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
  3. Başvuru formu ve Filmin HD veya DV-PAL formatındaki dijital kopyası aşağıdaki başvuru adresine kapalı zarf içinde elden veya posta yoluyla teslim edilmelidir.
  4. Birden fazla filmle başvuru yapanlar her bir film için ayrı başvuru formu doldurmalı ve imzalamalıdırlar.
  5. Başvuru Adresi: PHX MEDYA, 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi Sümer Sokak SÜMKO Sitesi G4 Daire 1 34736 Kadiköy \ İSTANBUL. Detaylı tarif için http://www.phxmedya.com
  6. Son Başvuru Tarihi 12 KASIM 2018’

 

 • Değerlendirme Kriterleri
  1. Festival direktörlüğü başvuran filmleri jürinin değerlendirmesine sunmadan önce ön elemeden geçireceklerdir. Ön elemede başvuru koşullarına tam uygunluk aranacaktır. Koşullardan herhangi birisine uymayan filmler yarışma dışı kalacaklardır. Ancak festival komitesi, dilerse bu filmleri gösterim programına dahil edebilecektir.
  2. Jüri değerlendirmesinde puanlama metodu uygulanacaktır.
  3. Jüri değerlendirmesine göre en yüksek puanı alan en az 10 film Festival Finalisti olarak adlandırılacaktır.
 • Ödüller

15.09.2018 tarihine kadar festivalin resmi internet sitesi http://jciistanbulcrossroads.com adresinden ve JCI İstanbul sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

 

 • Haklar ve yükümlülükler
  1. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri filmlerin hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Telif ile ilgili üçüncü şahıslar arasında doğabilecek hukuki anlaşmazlıklarda sorumluluk başvuru sahibine aittir.
  2. Yarışmaya gönderilen filmler, JCI İstanbul Şubesi ve PHX Medya tarafından düzenlenen veya sponsor olarak destek verilen etkinliklerde gösterilebilecektir.
  3. Başvuru sahipleri tüm bu şartları kabul etmiş sayılırlar.
  4. İhtilaf durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

 JCI ISTANBUL CROSSROADS

13th International Short Film Festival 2018

“Intercultural Dialogue “

 

APPLYING CONDITIONS

 1. General Conditions
  1. Applicant has accepted, declared and pledged that s/he has the film’s literary and financial rights such as presentation and screening.
  2. To be able to enter, films should be no more than 25 minutes in length.
  3. Films should touch upon the festival theme “Intercultural dialogue”.
  4. Films should have a sufficient enough image quality for screening.
  5. If images from other films, original music, visual effects and animations are used in the film, these permissions should be obtained from the owner of the work and attached to the application form.
  6. Fiction and Documentary categories may enter the festival. All the entries will be evaluated collectively.
  7. One may enter the competition with more than one film.

 

 1. Application
  1. Application to the festival is honorary
  2. Application form must be signed.
  3. Application form and electronic copy (in HD or DV-PAL) of film should be delivered sealed to the application address.
  4. If the applicant’s applying with more than one film, application form must be filled out and signed for each film separately.
  5. Application Address: PHX MEDYA, 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi Sümer Sokak SÜMKO Sitesi G4 Daire 1 34736 Kadiköy\İSANBUL http://www.phxmedya.com
  6. Application deadline is November 12nd 2018.

 

 1. Evaluation Criteria
  1. Festival directory will pass the films through a pre-elimination before presenting the applying films to the jury’s evaluation. Pre-elimination will seek conformation to the application conditions. Films that don’t conform any of the rules will be eliminated. However, festival committee will be able to include these films to the screening program.
  2. Films will be evaluated according to the grading methods.
  3. 10 films that get the highest grade will be named Festival Finalist.

 

 1. Awards

Awards will be announced at the official website http://jciistanbulcrossroads.com and JCI İstanbul social media accounts until 15.09.2018.

 1. Rights and Obligations
  1. Competitors accept and declare that the films they are sending are legally theirs. Applicant has the responsibility of any disputes that may rise about the copyright with any third party.
  2. Films sent to the competition will be able to be screened at the events organized or sponsored by JCI Istanbul Branch and PHX Medya.
  3. All the applicants are considered to have accepted these conditions.
  4. If any disagreement occurs Istanbul Courts are authorized.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.