13. Uluslararası Genç Mimarlar Buluşması

13. Uluslararası Genç Mimarlar Buluşması

Amacı ve Kapsamı

“Bilinmeyen”, tarihsel süreçte insanoğlunun öğrenme arzusunu harekete geçiren ve bilimin gelişmesini sağlayan bir kavramdır. Bilimsel araştırma bilinmeyeni aramayı ve yeni bilgiler üretmeyi amaçlarken bilineni yeniden yorumlar ve yeni bilinmeyenler ortaya atarak onları sorgular. Bu çerçevede, mimarlık disiplininin de gelişimi var olan bilgiler ışığında yeni bilinmeyenleri araştırmak ve aydınlatmak ile mümkün olabilmektedir. Mimarlık, tarihsel gelişimi çağlar boyunca takip edilebilen ve halen yeni problemler ile yüzleşerek ve çözüm potansiyelleri barındırarak gelişen ve dönüşen bir disiplindir. Herhangi bir sebep ile yeryüzünden koparak dünya dışı bir bağlamlarda mekânlar tasarlamak tarihsel gelişimi boyunca yeryüzüne bağlı kalmış olan mimarlık için en etkileyici “bilinmeyenlerden” biridir. Günümüzde uzay boşluğunda veya başka gezegenlerde yaşam olanakları gündeme getirilmekte ve bu konu üzerine bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Bu gelişmeler mimarlık açısından aşağıdaki soruları gündeme getirmektedir:

Dünya dışı bir bağlam mimarlık açısından hangi problemleri ve çözüm olanaklarını üretmektedir? Dünya üzerindekine alternatif olanbir yaşam nasıl mekânsallaşabilir? Uzaydaki veya farklı gezegenlerdeki çevresel faktörler mimari tasarımı nasıl etkileyebilir? Dünya’ya geri dönüşü olmayan bir yolculuk sonrası bu alternatif bağlamlarda sürdürülebilir bir yaşam tasarlanabilir mi?

Buluşma ile birlikte üretilecek fikir projelerinde katılımcılar tarafından seçilen bir dünya dışı bağlamda tasarlanacak “yaşam kapsülleri” konusunda fikirlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Yukarıda ifade edilen sorulara cevap aranırken mimarlıkta “bilinmeyen” konusunda eleştirel fikirlerin üretilmesi, geleceğin mimarlığının evren ölçeğinde sorgulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca dünya dışı yaşam alternatiflerinin mimari açıdan yorumlanması hedeflenmektedir. Projede “bilinmeyen” kavramı uzaydaki veya farklı gezegenlerdeki çevresel faktörler çerçevesindeele alınmalıdır. Bu kapsamda, yaşamın sınırlarınıdünya ölçeğinin ötesinde birevren ölçeğine taşıyan; mimarlıkta bilinmeyeni araştıran, bilinmeyen kavramını tüm bileşenleriyle sorgulayan ve aydınlatan, “dünya dışı yaşam kapsülleri” fikirlerinin tartışılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Katılım Koşulları

a) Katılımcıların 1978 yılı ve sonrası doğumlu ve mimar olmaları,
b) Yurt içi katılımcıların Türkiye Mimarlar Odasına kayıtlı mimar olmaları,
c) Yurt dışı katılımcıların kendi ülkelerinde Mimarlık örgütüne kayıtlı mimar olmaları gerekmektedir.
d) Ekip ile katılım mümkündür. Ekip halinde katılınması DURUMUNDA, ekip üyelerinden her birinin a,b ve c maddelerindeki şartları taşımaları GEREKMEKTEDİR.
e) Etkinliğe katılım ücretsizdir.
f) Jüri veya Teknik komite üyelerinin yakınları olan kişiler katılamazlar.

Etkinlik Takvimi
Soru sorma için son gün: 08 Ocak 2018
Soru-Cevapların yayınlanması için son gün: 12 Ocak 2018
Yollanan projelerin teslim alınması için son gün: 09 Mart 2018
Sonuçların ilanı: 23 Mart 2018
Projelerin sergilenmesi: 22 Nisan 2018
Ödül Töreni: 22 Nisan 2018

Ödüller
1.lik Ödülü : 2500 euro
2.lik Ödülü : 1500 euro
3.lük Ödülü : 1000 euro
Sonuçlar açıklandıktan en geç 3 ay içerisinde kazananların ödülleri teslim edilecektir.

http://gencmimarlarbulusmasi.mo.org.tr/ana.cfm?PgID=105