13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak EYED-DER ile birlikte düzenlemekte olduğumuz 13. Kongremize sizleri davet etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Eğitim yönetimi her geçen gün daha önemli ve vazgeçilmez bir çalışma ve uygulama alanı olarak gelişimini sürdürmektedir.

Tüm toplumsal kesimlerin okul üzerindeki beklentilerinin de bir temsilcisi olan eğitim yöneticileri ve eğitim yönetimi, küreselleşme olgusuyla birlikte sosyal, politik, ekonomik ve teknolojik açıdan sorunlar, süreçler ve reformlardan da yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Eğitim sistemlerinin geliştirilmesinde ve yeni politikalar belirlenmesinde temel bir role sahip olan eğitim yönetimi kuram ve uygulamacılarının ortaya yeni yönelimler ve perspektifler koyması beklenmektedir. Bu durum, hem yerel hem de evrensel bağlamda sahadaki eğitim yöneticileri ve alandaki araştırmacıları ikilemlerle, değişimin yarattığı zorluklar ve beklentileri anlamak, çözümlemek ve gerekli önlemleri almakla karşı karşıya bırakmaktadır. Uluslararası kuruluşların eğitim ve eğitim yönetimi alanı ile olan ilişkileri de küreselleşme süreci ile birlikte yoğunlaşmış ve süreçler üzerinde politikalar, eğilimler, paradigmatik dönüşümler ve dinamikler farklı tartışmaları beraberinde getirmektedir. Eğitim yönetimi alanının karmaşık doğası içinde, politikaların belirlenmesindeki etkisi ve işlevselliği, yerel bağlamda korunması gereken değerlerle evrensel düzeyde dünyadaki değişimleri yakalama çabasının birlikte ele alınması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle, yıllardır başarıyla ulusal düzeyde gerçekleştirilen Eğitim Yönetimi kongresinin ikinci kez uluslararası düzeyde düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYED-DER)’nin işbirliği ile 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Eğitimde Değişim ve Model Arayışları teması kapsamında “Devlet ve Eğitim Reformu”, “Eğitim Politikaları”, “İdeolojik Varsayımlar”, “Eğitimde Değişimi Yönetmek”, “Kademeler Arası Geçiş Sistemi”, “Okul Teorisi”, “Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Nitelikleri” konularında tartışmaların yer alması beklentisiyle alana katkıda bulunacak ilişkili konular da değerlendirilecektir. Ayrıca, genç akademisyenlere bilimsel destek sağlamak amacıyla “Lisansüstü Öğrencileri Çalıştayı” adlı bir oturum gerçekleştirilecektir. Kongrenin düzenlenmesinde başta Üniversitemiz üst yönetimi olmak üzere, TÜBİTAK MEB ve YÖK’ten gelen katılımcılara, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerine, EYED-DER yönetim kuruluna, Bilim Kurulu üyelerine ve sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunar; alanda çalışan tüm bilim insanlarını ve uygulamacıları katkı ve katılımlarıyla aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Celal Teyyar UĞURLU

TEMALAR VE KONULAR
Kongre Teması:

EĞİTİMDE DEĞİŞİM VE MODEL ARAYIŞLARI

Alt Başlıklar:

Devlet ve Eğitim Reformu
Eğitim Politikaları
İdeolojik Varsayımlar
Eğitimde Değişimi Yönetmek
Kademeler Arası Geçiş Sistemi
Okul Teorisi
Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Nitelikleri
(*) Kongreye kabul edilecek bildiriler bu başlıklarla sınırlı olmayıp, EYD alanı ile ilgili tüm çalışmalara açıktır.

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 31 Mart 2018
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi 11 Nisan 2018
Erken Kayıt Dönemi 3 Nisan 2018 – 28 Nisan 2018
Geç Kayıt Dönemi 29 Nisan 2018 – 05 Mayıs 2018
Kongre Programının İlan Tarihi 04 Mayıs 2018
Kongre Tarihi 10 – 13 Mayıs 2018

http://eyk13.eyedder.org.tr/tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.