13. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu

Değerli Katılımcılar,
Daha önce farklı ülkelerde düzenlenen ve son üç tanesi Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu’nun 13.’sü 06-08 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Bilim insanlarının sunumlarına ve sempozyumların programlarına önceki etkinliklerimiz bölümünden ulaşılabilir.
13. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumunda Türkçe, Arapça veya İngilizce dillerinde sunum yapmak mümkündür. Türkçe dışında yapılan sunumları eş zamanlı (simultane) çeviri aracılığıyla takip edilebilecektir.
13. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, daha önceki Sempozyumlarda elde edilen birikimin geliştirilmesi ve bilginin daha geniş çevrelere ulaştırılması için 06-08 Kasım 2020 tarihlerinde Antalya’da Porto Bello SPA Hotel’de gerçekleştirilecektir.
Covid-19 salgınının önemleri göz önünde bulundurularak gerekli hazırlıklar tanımlanmıştır. Sempozyum, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek icra edilecektir.
Dileyen bilim insanları, sunumlarını Zoom programı aracılığıyla gerçekleştirebilirler.
Sempozyuma, 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı çağrılmıştır.
Bildiri özet ve tam metinleri hakem sürecinden geçirildikten sonra ISBN’li olarak elektronik kitapta yayımlanacaktır. Özet metinler 30 Ekim 2020’de yayımlanacaktır.
Bilim insanları, 13. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumuna sadece sözel bildiri veya özel konulu çalıştay ile iştirak edebilirler.
Sempozyuma başvuracak bilim insanları, 250-400 kelimelik özet metinler (konu, amaç, yöntem, sonuç gibi bölümleri içerecek şekilde) hazırlamalıdır. Bu özetler, sunum diline ek olarak İngilizce çevirileriyle gönderilmelidir.
Sempozyumda sunumlar; eğitim bilimleri ile ilgili bir içeriğe sahip olmalıdır.
Sempozyumda sunumlar; Arapça, İngilizce veya Türkçe yapılabilir.
Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen tüm eserler hakem sürecinden geçirildikten sonra kabul veya ret edilecektir. Kabul veya ret kararları bilim ve danışma kurullarına aittir.
Sempozyumun yabancı katılımcıları da göz önünde bulundurulacağından kabul edilen bildiriler, 20 Ekim 2020 tarihinde liste biçiminde açıklanacaktır. Bu tarihten önce herhangi bir bildirim gerçekleştirilmeyecektir.
Sempozyumdan sonra bildirilerini tam metin kitabında yayımlatmak isteyen bilim insanları, yazım kurallarına dikkat ederek hazırladıkları metinlerini 1 Aralık 2020 tarihine kadar sempozyumun iletişim kısmında belirtilen mail adresine göndermelidir. Gönderilen tüm metinler intihal programından ve hakem sürecinden geçirildikten sonra tam metin kitabında yayımlanacaktır.

Sempozyumda farklı yayınların üretilmesi, paylaşılması, yeni işbirliklerinin ortaya çıkması, bilim insanlarının uluslararası ilişkiler kurması en büyük dileğimizdir. Bunun için sizleri bu bilgi şöleninde görmeyi umuyor, araştırmalarınızı, bilgilerinizi dinlemeyi arzuluyoruz.

Saygılarımızla…

education-community.org