13. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu

13. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (25-27 Eylül 2013)

13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu

İşletmelerdeki üretim fonksiyonu, küreselleşen dünyada giderek büyük önem kazanmıştır. Ülkemizdeki işletmeler de, ürünlerinin tüm dünya pazarlarında bulunabilirliğini sağlamak için yeniden yapılanma sürecine girmişlerdir. Artık “üretim”, işletmenin operasyonel bir fonksiyonu olmayıp üst yönetimin stratejik karar alanına girmiştir. Üretimin bu yeni konumu gözönüne alınarak, sempozyumun amacı, bu alanda çalışan akademisyenler ile endüstride araştırma yapan uygulamacıları biraraya getirerek taraflar arasında bilgi alışverişini sağlamak olarak belirlenmiştir.

Marmara Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin İşbirliğiyle…

Üretim Araştırmaları Derneği

Üretim ve hizmet sistemleri ile ilgili konuların tartışılacağı 13. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Marmara Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümleri ve Üretim Araştırmaları Derneği işbirliğiyle 25-27 Eylül 2013 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü’nde düzenlenecektir. Bütün araştırmacıları, akademisyenleri, işletme profesyonellerini ve öğrencileri bildiri, başarı hikayesi, vaka çalışması ve projelerini sunmak üzere davet ediyoruz.

DAVET

Değerli Hocam, Meslektaşım ve İş Dünyasının Temsilcileri,

Marmara Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin işbirliği ile Üretim Araştırmaları Derneği’nin öncülüğünde düzenleyeceğimiz “Sürdürülebilir Yenilikçi Üretim ve Hizmet Stratejileri” temalı “13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu (ÜAS 2013)” 25-27 Eylül 2013 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Günümüze kadar 12 üniversitenin ev sahipliğinde yapılan sempozyumlarda ürün ve hizmet üretimi ile ilgili araştırma konularında çalışmalar yapan akademisyenler ve önde gelen kuruluşlar bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşıp, yeni eğilimler ve gelişmeler konusunda ortak görüşler oluşturmuşlardır.

13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu’nu daha önce düzenlenenlerden ayıran üç temel özellikten birincisi, belirlenen ana tema doğrultusunda üretim ve hizmet stratejilerinin sektörel düzeyde ele alınacağı bir platform oluşturmaktır. Bu amaçla ülkemizde üretilen katma değerin en yüksek olduğu Marmara Bölgesinde öne çıkan; otomotiv, makine, seramik, gıda ve kimya üretim endüstrileri ile lojistik-taşımacılık, iletişim ve bankacılık hizmet sektörleri özelinde tartışma ve değerlendirmeler yapılacak olmasıdır. İkinci olarak Türkiye’de ekonomi ve istihdamın bel kemiği olan KOBİ’lerin ekonomik ve bölgesel kalkınma çerçevesinde üretim ve hizmet faaliyetlerini yönetmesi ve operasyonel hale getirmesi ve sürdürülebilir kılabilmesi hususlarında öne çıkan yöntem ve teknikler üzerinde durulacaktır. Ve son olarak, sempozyum ana teması doğrultusunda yapılacak tüm tartışma ve değerlendirmeler başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Araştırma Kurumları ve Enstitüleri, Meslek Odaları ile Üretim ve Hizmet alanlarında Türkiye’ye yön veren kuruluşların, holdinglerin ve KOBİ’lerin katılımları ile gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda sunulmuş olan tam metin bildiriler değerlendirilerek aşağıdaki dergilerin özel sayılarında yayınlanmak üzere seçilecektir:

– Journal of Economic and Social Research (Index Econ-Lit)
– Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online)
– Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
– Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi (GYİD)

13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu ülkemizin son yıllarda büyük gelişme gösterdiği üretim ve hizmet sektör temsilcilerinin, akademisyenlerin ve araştırmacıların bir araya gelmeleri, geleceğe yön vermeleri açısından önemli bir fırsat sunacaktır. Bu önemli Sempozyuma çok değerli katılımlarınız sempozyumun başarısına başarı katacaktır. Bu kapsamda sizleri, çevrenizdeki meslektaşlarınızı ve öğrencilerinizi “Oturumlara, Panellere, Öğrenci Oturumuna” yönlendirerek ve katılımlarını teşvik ederek Sempozyumun daha verimli ve başarılı geçmesine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

ÜAS 2013’de sizleri misafir etmekten mutluluk duyacağımızı bildirir saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Seniye Ümit Oktay Fırat Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Güneş Gençyılmaz Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Orhan Torkul Sempozyum Eş Başkanı
Prof. Dr. Harun Taşkın Org. Komitesi Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Kubat Org. Komitesi Üyesi

 

Sempozyum Konuları

•Afet ve Risk Yönetimi
•Bankacılık Sektöründe Hizmet ve Ürün Yönetimi
•Benzetim ve Modelleme
•Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim
•Bilgi Sistemleri ve Yönetimi
•Çevik İmalat
•Değer Mühendisliği ve Yönetimi
•Eğitim Kurumlarında Hizmet Yönetimi
•E-İş ve E-Üretim
•Enerji ve Çevre
•Esnek İmalat
•Eşzamanlı Mühendislik
•Finans Mühendisliği
•Girişimcilik
•Grup Teknolojisi ve Hücresel Üretim
•Hizmet Sistemleri Yönetimi
•İnovasyon (Yenilikçilik) ve Yönetimi
•İnsan Kaynakları Yönetimi
•İş Etüdü, Ergonomi ve İş Güvenliği
•İş Zekası
•Kalite Mühendisliği ve Yönetimi
•Karar Verme Teknikleri ve Uygulamaları
•Kobilerde Ürün ve Hizmet Yönetimi
•Kurumsal Kaynak Planlama
•Kümelenme
•Maliyet Yönetimi
•Müşteri İlişkileri Yönetimi
•Pazarlama Yönetimi
•Performans Yönetimi
•Proje Yönetimi
•Rekabet Stratejileri
•Sağlık Sistemleri Yönetimi
•Sezgisel Algoritmalar ve Uygulamaları
•Stokastik Sistemler
•Stratejik Yönetim
•Sürdürülebilirlik ve Bölgesel Kalkınma
•Sürdürülebilir Ürün ve Süreç Yönetimi
•Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
•Teknoloji Yönetimi
•Tepkisel İmalat
•Tersine Mühendislik
•Tesis ve Kapasite Yönetimi
•Toplam Üretken Bakım
•Üretim ve Hizmet Stratejileri
•Üretim Planlama ve Kontrolü
•Üretim Sistemlerinde Yeni Eğilimler
•Üretim Yönetimi Teknikleri ve Araçları
•Üretim Yönetimi Eğitimi
•Veri Madenciliği ve Uygulamaları
•Verimlilik Araştırmaları
•Yalın Üretim ve Yalın Yönetim
•Yatırım Analizleri
•Yerel Hizmetler Yönetimi
•Yeşil Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
•Yeşil İmalat
•Yöneylem Araştırması Modelleri ve Uygulamaları
•Zeki Sistemler ve Uygulamaları

Seminer ve Eğitimler

Konu: Ürün Servis Sistemleri – İmalat Sanayinde Yeni İş Modeline Doğru
Konuşmacı: Doç. Dr. Fatih Camcı
Özet: Değişen müşteri beklentileri ve sanayideki zorlu rekabet imalat sanayinde kullanılan iş modellerinde değişimlere neden olmaktadır. Özellikle uçak, helikopter, tren, tır gibi yüksek değerli ürün üreticileri artık yalın ürün satış bazlı iş modelinden ürün-servis kombinasyonu satışına doğru kaymaktadır. Ürün-Servis Sistemi (ÜSS – Product Service System) olarak adlandırılan bu yeni modelde sadece fiziksel bir ürünün tasarım, üretim, ve satışından ziyade fiziksel ürünle birlikte çeşitli servisleri ve bu servisleri verebilecek altyapıyı içeren sistemin tasarım, üretim ve satışı ön plana çıkmaktadır. Bu yeni iş modelinde üreticilerin ‘sat ve unut’ mantığından ‘sat-izle-uyar’ mantığına geçmesi gerekmektedir. Böyle bir sistemde satılan ürün kullanım sırasında ürün üzerinde bulunan sensörler aracılığıyla üretici tarafından izlenerek ürün ile ilgili sağlık, arıza, kullanım profili gibi bilgiler kullanıcı ile paylaşılır. Bu hem müşterinin ihtiyaçlarını karşılarken hem de üreticinin karlılığını arttırmaktadır. Araçların sağlık ve arıza durumlarının izlenebilmesi ÜSS’nin etkin şekilde uygulanabilmesi için oldukça kritiktir. Son yıllarda ÜSS uygulamaları görülmeye başlamıştır. Uçak motoru üreticisi Roll-Royce, tır üreticisi MAN, ağır iş makinesi üreticisi Caterpillar, ve tren üreticisi Alstom bunlardan sadece birkaçıdır. Bu sunumda ürün servis sistemleri hakkında bilgi verilecek ve çeşitli uygulama örnekleri tartışılacaktır. Ayrıca yüksek değerli ürünlerin üreticisinden ziyade kullanıcısı durumunda olan ülkemiz açısından ÜSS’nin getireceği fırsat ve zorluklar tartışılacaktır.

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi : 01 Nisan 2013
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması : 30 Nisan 2013
Tam Metin Son Gönderme Tarihi : 01 Temmuz 2013
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması 01 Ağustos 2013
Erken Kayıt İçin Son Tarih : 16 Ağustos 2013
Kayıt İçin Son Tarih : 20 Ağustos 2013
Sempozyum Oturumları : 25-27 Eylül 2013
Teknik Gezi : 26 Eylül 2013 (Öğleden sonra)
Sosyal Geziler : 27 Eylül 2013 (Öğleden sonra)

İletişim Bilgileri
Marmara Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Ayçim SELAM
(0216 348 02 92 – Dahili: 224)
Öğr. Gör. Semih ÖZEL
(0216 348 02 92 – Dahili: 230)

Sorularınız için: (0216 348 02 92 – Dahili: 232)
Faks: 0 216 550 52 13