13. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi

13. ULUSAL SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİ KONGRESİ

Dünya’da oluşan toplumsal ve siyasal değişimler sürekli olarak devletlerin kamu yönetimi anlayışlarını etkilemektedir. Bu değişimlerin akademik zeminlerde, bilimsel yöntemlerle ve genç bir bakış açısıyla yeteri kadar incelenememekte ve çözüm üretilememektedir.

27-29 Nisan 2016 tarihinde Akdeniz Üniversitesinde gerçekleşecek olan kongrede, bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla “21. Yüzyılda Sınırlar ve Sorunlar” temasıyla Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimi, Kentleşme ve Çevre Sorunları ve Uluslararası İlişkiler alanlarında 50 bildirinin sunumu gerçekleşecek. Son gün, 2017 yılında kongreye ev sahipliği yapacak üniversitenin belirlenmesinin ardından katılımcılara katılım belgeleri verilecek ve kongre Antalya gezisi ile son bulacak.

Türkiye’de bulunan üniversitelerin ilgili bölüm öğrencilerinin ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için kolektif bir çalışma ortamının kurulmasının yanı sıra Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında çalışan akademisyenlerin, mülki amirlerin, yerel yöneticilerin ve öğrencilerin buluşacağı bir platform olacak olan bu kongrede, siz yarının akademisyenlerini ve siyasetçilerini ağırlayacak olmaktan onur duyacağız. 27-28-29 Nisan 2016’da Antalya’da Akdeniz Üniversitesinde buluşmak dileğiyle.

Esenlikler…

Mustafa KOÇYEGİT
13. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi

Düzenleme Kurulu Başkanı

ÖNEMLİ TARİHLER
1 Şubat 2016; Özet Son Gönderim Tarihi
20 Şubat 2016; Kabul Edilen Özetlerin Açıklanması
25 Mart 2016; Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi
10 Nisan 2016; Kabul Edilen Metinlerin Açıklanması

Düzenleme Kurulu

Mustafa KOÇYEGİT
Abdulkadir BOZDUMAN
Denge YILDIRIM
Gamze Sinem ÖZER
Faruk YILMAZER
Pakize USUL
Mustafa YILMAZ
Burcu BOSTANCI
Aziz DEMİRTAŞ
Ahmet Emre ATALAY
Oğuzhan KIRTILI
Mehmet Fırat GÖNCÜ
Miray Duygu YÜKSEL
Fatmana SIRMA
Yeşim MERCAN
Tuğçe Nur KAY
Utku ATAŞ
Ömer Faruk ASABİ
Buse KOÇOĞLU

Konu Başlıkları

XIII. ULUSAL SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİ KONGRESİ
SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER
21. Yüzyılda Milliyetçilik ve Ulus Devlet
21. Yüzyılda Kimlik Siyaseti ve Ayrımcılık Sorunu
Siyasi Partiler ve Parti İçi Demokrasi
Sivil Toplum ve Demokratikleşme
Medya ve Demokrasi
21. Yüzyılda Demokratikleşme Sorunları
Kamusal Alan, Yurttaşlık ve Kadın
İnsan Hakları ve Azınlıklar
21. Yüzyılda Siyasal Kültür ve Otoriterizm Sorunu
Siyaset Felsefesine Yeni Yaklaşımlar
21. Yüzyılda Demokrasi Yaklaşımları
Anayasa ve Temel Özgürlükler Sorunu
Hükümet Sistemleri Sorunu
YÖNETİM BİLİMİ
Kamu Yönetimde Kalkınma Sorunları
21. Yüzyılda Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Mülki İdarenin Sorunları
İdari Yapı ve Göç
Kamu Yönetimi ve Etik
21. Yüzyılda Kamu Yönetiminde Teknoloji Kullanımları ve Uygulamaları
Merkezi Yönetim – Yerel Yönetimler İlişkisi
Kamu Yönetiminde Demokratikleşme
AB ve Kamu Yönetiminde Demokratikleşme
Yeni Büyükşehir Sistemi
Yönetişim ve Düzenleyici Devlet
Kamu Yönetiminde Denetim ve Kamu Denetçiliği Mekanizması
Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi
KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI KONU BAŞLIKLARI
Sınır Aşan Çevre Sorunları
Kentteki Sınırlılıkları Birlikte Aşmak (Kent Kadın, Kent Çocuk, Kent Engelli, Kent Yaşlılar)
İklim Değişikliği ve Sınır Aşan Etkileri –
Kentsel Dönüşüm
21. Yüzyılda Kentsel Eşitsizlik ve Etkileri
Sınır Aşan Enerji Sorunları
AB ve Çevre Politikaları
Sınır Aşan Su Politikaları – Sorunlar, Çatışma Potansiyeli
Sınır Tanımayan Kentler (Megapol Kent, Küresel Kent, Marka Kent vs.)
Yerel Katılımda Sınırlar ve Sorunlar
Kent ve Kentli Hakları
21. Yüzyılda Göç ve Kentlere Etkisi
Kentlerin Sürdürülebilirliği
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONU BAŞLIKLARI
21. Yüzyılda Uluslararası Güvenlik Sorunu
Küresel Sermaye ve Ulus Ötesi Şirketler
Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar
21. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler Teorilerinin Seyri
Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye
Ortadoğu’da Toplumsal Hareketler
Yeni Dünya Düzeninde Balkanlar
Yeni Yüzyılda Putin Rusyası
Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunu
Psikopolitik, Teostrateji/Teopolitik, Ekonomi-Politik

İLETİŞİM
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
+90 242 2274400
+90 242 227 44 45
usbkykongresi@gmail.com
iletisim@usbkykongresi.com