13. Ulusal Kültürteknik Kongresi

12-15 Nisan 2016 / WOW Topkapı Palace Antalya

Saygıdeğer Bilim İnsanları,

Sizleri, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nün ev sahipliğinde 12-15 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi’ne davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Ülkemizde 1984 yılından beri düzenlenen Kültürteknik Kongreleri, tarımsal yapılar ve sulama konularında elde edilen gelişme ve yeniliklerin dile getirildiği, bilgi alışverişinin paylaşıldığı, tarımsal mühendislikle ilgili sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin getirildiği en geniş bilimsel faaliyetlerden birisidir. Kongrenin amacı, Ülkemiz toprak ve su kaynaklarını, bitkisel ve hayvansal üretim yapılarını sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda daha verimli ve modern konuma taşıyacak bilgi ve deneyimleri paylaşmak, tartışmak ve değerlendirmektir.

Bu bağlamda, siz saygın bilim insanlarını, öğrencileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerini, Yüce Önder Atatürk’ün “Hiç şüphesiz Antalya Dünya’nın en güzel yeridir” ifadeleriyle övdüğü kentimizde düzenleyeceğimiz 13. Ulusal Kültürteknik Kongresine katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımla
Prof. Dr. Ruhi BAŞTUĞ
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı


Ana Konular

Atık Suların Sulamada Kullanımı
Drenaj ve Arazi Islahı
Hidroloji ve Havza Modellemesi
İklim Değişikliği ve Tarımsal Sulamaya Etkisi
Sulama Suyu Kalitesi, Tuzluluk ve Çevre Kirliliği
Sulama Yönetimi ve Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi
Tarımsal Meteoroloji
Tarımsal Sulama
Bitkisel Üretim Yapılarının Planlanması
Hayvansal Üretim Yapılarının Planlanması ve Çevre Denetimi
Toprak ve Su Yapılarının Planlanması
Arazi Toplulaştırması ve Kırsal Alan Planlaması
Su Kaynaklarının Planlanması
Sulama ve Tarımsal Yapılarda Otomasyon
UA ve CBS nin Tarımsal Yapılar ve Sulamada Uygulamaları

İleitşim:
e-mail: kulturteknik2016@akdeniz.edu.tr
e-mail: kulturteknik2016@gmail.com