13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

Değerli Meslektaşım,

UKMK, kimya mühendisliği alanında bilimsel araştırmaların ve endüstriyel gelişmelerin paylaşıldığı, tüm akademisyen, araştırmacı ve sanayicileri kucaklayan yapısından dolayı ülkemizde bu alandaki en önemli etkinlik özelliğine sahiptir.

13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-13), 3-6 Eylül 2018 tarihlerinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.

UKMK 13’te, hammaddenin bulunduğu kaynaktan alındıktan sonra, farklı fiziksel ve kimyasal işlemler sonucu elde edilen ürünlerin paketlenerek müşteriye sunulmasına kadar tüm süreçleri kapsayan kimya mühendisliğinin geleceği, eğitim ve iş hayatındaki sorunların tartışılması, çözüm önerilerinin üretilmesi, yeni araştırma ortaklıklarının kurulması, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla geniş katılımlı ve sektörel etkileri yönünden çok faydalı bir organizasyon olması amaçlanmaktadır.

Tarihi geçmişi çok eskiye dayanan, farklı dönemlerde çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan ve ülkemizde doğal güzellikleri ile tarihi yapılar bakımından görülmesi gereken şehirleri arasında yer alan doğunu incisi Van’da sizleri misafir etmeyi istiyoruz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü olarak siz değerli meslektaşlarımızı en güzel şekilde ağırlamak için çalışmaktayız.

UKMK-13’te bilim kurulunca kabul edilen farklı konulardaki sözlü bildiri sunumları yanında poster sergileri ile alanında uzman davetli konuşmacıların sunumlarına yer verilecektir. Yoğun çalışma ortamından kısa bir süreliğine uzaklaşarak kongre süresince bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme, alanındaki yeni kişilerle tanışma fırsatı, yeni bir şehir ve üniversite görme imkanı bulacak olan katılımcıların verimli ve eğlenceli zaman geçireceklerine inanmaktayız. Bu hedefle kimya mühendisliği alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşlar, bilim insanları, araştırmacılar ve genç mühendis adaylarıyla beraber Van’da düzenlenecek olan 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi’ne katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

13. UKMK Düzenleme Kurulu adına;

Doç.Dr. Hilal DEMİR KIVRAK Doç.Dr. Süha Orçun MERT

Kongre Başkanı Kongre Başkanı

Kongre Konu Başlıkları

BİYOTEKNOLOJİ
ÇEVRE:SU, HAVA, TOPRAK
ENERJİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMELLERİ
KİMYA SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
NANOTEKNOLOJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BİLİMİ
PROSES GÜVENLİĞİ​
TASARIM, MODELLEME, OPTİMİZASYON VE KONTROL
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEKİ SON GELİŞMELER

Kongre Konuları Alt Başlıkları

BİYOTEKNOLOJİ

Biyoproses Mühendisliği
Biyoreaktörler ve Matematiksel Modellemesi
Endüstriyel Biyoteknoloji
Fermentasyon Prosesleri
Enzimatik ve Mikrobiyal Biyoteknoloji
Gıda Biyoteknolojisi
Çevre Biyoteknolojisi

ÇEVRE:SU, HAVA, TOPRAK

Su Kirliliği & Atık Su Arıtımı
Hava Kirliliği ve Kontrolü
Kirlilik Ölçüm, İzleme, Modelleme ve Kontrolü
Hava, Su, Toprak Kirliliğini Önleyecek Yeni ve İleri Teknolojiler
Tehlikeli Atıklar, Kanun ve Yönetmelikler

ENERJİ

​Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Araştırılması ve Yeni Enerji Teknolojileri
Nükleer Enerji ve Nükleer Reaktörler
Fosil Yakıtlar ve Yakma Teknolojilerindeki Gelişmeler
Hidrojen Üretilmesi ve Depolanması
Karbon Emisyonunun Azaltılması
Enerji İntegrasyonu ve Optimizasyonu
Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi
Sürdürülebilir Çevre ve Enerji İçin Yenilikçi Enerji Yaklaşımları

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMELLERİ

Ayırma İşlemleri, Yeni ve İleri Ayırma Teknolojileri
Termodinamik & Taşınım Olayları
Reaksiyon Mühendisliği ve Katalizörler

KİMYA SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER

Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Yapıları ve Modelleri
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Teknoparklar
İlgili Sektörlerde Hammadde, Üretim, Teknoloji, İhracat ve İstihdam Durumu
Sanayi-Üniversite İşbirliğinin Geliştirilmesi
İnovasyon ve Girişimcilik

NANOTEKNOLOJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BİLİMİ

Polimerler ve İnorganik Malzemeler
Biyomalzemeler
Elektronik ve Fotonik
Kompozit Malzemeler
Nanomalzemeler

PROSES GÜVENLİĞİ​

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirmesi

TASARIM, MODELLEME, OPTİMİZASYON VE KONTROL

Proses Tasarım, Proses Birleştirme
Proses Tanımlama ve Matematiksel Modelleme
Proses Optimizasyonu ve Optimizasyon Teknikleri
Proses Kontrol, Kontrol Teorisi, Kontrol Algoritmaları ve Uygulamaları
Bilgisayar Destekli Proses Sistem Mühendisliği

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEKİ SON GELİŞMELER

Kimya Mühendisliği Bölümlerinin Eğitim Durumu ve Geleceği
Akreditasyonun Kimya Mühendisliği Eğitimindeki Önemi
Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliğinin Önemi

http://ukmk2018.kongresi.gen.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.