13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Değerli Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimcileri,

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 4-6 Ekim 2018 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenecektir.

4-5-6 Ekim tarihlerinde bilimsel program, 7 Ekim tarihinde ise sosyal program olarak organize edilen ulusal kongrede tüm fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmacılarını, öğretmenlerini ve lisans öğrencilerini Pamukkale’de görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Kongre Düzenleme Kurulu Adına,

Prof.Dr. Erdinç DURU

PAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı

Kongre e-posta adresi: ufbmek2016@ufbmek.org ; ufbmekkayit@gmail.com

Kongre Teması ve Konuları
Kongrenin Ana Teması “21. YÜZYIL BECERİLERİ VE ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ” olarak belirlenmiştir.

UFBMEK 2018 kongresinde; Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Bilişim Teknolojileri Eğitimi alanlarında aşağıdaki konular ele alınacaktır.

Öğretmen eğitimi
Öğretim programları
Öğretim yöntemleri
Öğretim teknolojileri ve uygulamaları
Ölçme ve değerlendirme
FeTeMM ve uygulamaları
Çevre ve sağlık eğitimi
Özel eğitim
Okul dışı öğrenme ortamları

Önemli Tarihler
Bildiri özetlerinin gönderiminin başlama tarihi : 1 Şubat 2018
Bildiri özetlerinin gönderiminin son tarihi : 30 Nisan 2018
Kabul edilen bildirilerin ilanı : 15 Haziran 2018
Kongre Ödeme Son Tarih : 15 Temmuz 2018

Kongremize katılmak isteyen MEB Öğretmenlerimize yönelik genelgeler aşağıdadır.

Genelge1

Genelge2

http://www.ufbmek.org