13. Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği Kongresi

XIII. TÜFÜB Kongresi’nin 2013 baharında Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Topluluğu organizatörlüğünde Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde, Mardin’de yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Kongrenin ana başlığı: GELENEK VE DEĞİŞİM
Alt başlıklar: Gelenek ve Değişim

-Türkiye’de Felsefe Geleneği
-Nereye gidiyoruz :21 Yy’da Türkiye
-Üst Kimlik ve Cumhuriyetin Ötekileri
-Tarihimizle Yüzleşmek Toplumsal Barışın Imkanı
-Değişen Türkiye’de Muhafazakarlaşma
-Modern Çağda Toplumun Atomlasması: Bireyselleşme
-140 Karakterle Düşünmek: Internet Çağında Felsefe

Bildiriler Türkiye’de konuşulan tüm yerel dillerde ve yabancı dillerde sunulabilir.

Bildiri gönderme tarihleri
Özet metin son gün 01.03.2013
Tam metin son gün 01.04.2013

Felsefeciler hep birlikte Mardin’e 🙂

13. Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği Kongresi

Ayrıntılı bilgi;

https://www.facebook.com/groups/320445761365672/

https://www.facebook.com/pages/ARTUKLU-ÜNİVERSİTESİ-FELSEFE-TOPLULUĞU/129272123815083?fref=ts

TÜFOB nedir?

user/mbal/metin_yayinlar/tufob_tarihcesi_felsefe.htm