13. Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri

Elginkan Vakfı tarafından Türk kültürü ve teknoloji alanındaki araştırma, çalışma ve hizmetlere destek olmak amacıyla, ilk kez 2006 yılında hayata geçirilen Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri Programı’nın onüçüncü uygulaması bu yıl gerçekleştirilecektir.

Kazanan araştırmacı veya araştırmacı grubuna Türk kültürü ve teknoloji alanlarında, her bir dal için 100.000 TL para ödülü verilecektir.

TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Kültür değerlerimiz, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi değerlerimiz ve Türkçemiz konularında özgün araştırma ve çalışmalar veya daha önce yapılmış araştırma ve çalışmaların geliştirilmesi yoluyla, Türk kültürüne ve dilimize gerçek anlamda katkıda bulunan araştırmacı ve araştırmacı grubuna verilecektir.

TEKNOLOJİ ÖDÜLÜ

Yeni ürün veya yeni teknik ya da teknolojiye dayalı üretim süreçleri geliştirerek teknolojiye gerçek anlamda katkıda bulunan araştırmacı ve araştırmacı grubuna verilecektir.

Ödüller için başvurular, aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar tarafından aday gösterilmek suretiyle yapılmaktadır.

Aday gösterebilecek Kurum ve Kuruluşlar

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi,
Bilim Akademisi Derneği,
Üniversitelerin senatoları, mühendislik bilimleri, Türk kültürü ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren; fakülte, enstitü ve merkezleri,
Mühendislik bilimleri, Türk kültürü ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları,
TÜBİTAK Araştırma Grupları Yürütme Komiteleri,
KOSGEB Başkanlığı,
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Başkanlığı,
Verimlilik Genel Müdürlüğü,
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Kuruluşları,
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları.
Söz konusu kurum ve kuruluşların, önerdikleri adayların özgeçmişlerini, yaptıkları çalışmaları ve kurumun öneri gerekçelerini içeren bir dosyayı bir öneri yazısıyla (7 nüsha) birlikte en geç 01 Ekim 2018 tarihine kadar, Elginkan Vakfı Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Kazananlar Aralık 2018’de açıklanacak ve ödüller törenle takdim edilecektir.

Teknoloji ödülleri başvuru formu için tıklayınız.