13. İZOCAM YALITIM YARIŞMASI

Yarışmanın İçeriği

Kyoto Protokolü gereğince, 140’dan fazla sanayileşmiş devlet CO2 salımını önemli ölçüde düşürmek konusunda bir taahhütte bulunmuş ve doğal kaynaklarımızı korumak için enerji tasarrufu sağlayan teknolojileri kullanmanın en önemli unsur olduğu konusunda karar kılmışlardır.

Her projede farklı tasarımlar beklenen yapı sektörü, dünya genelinde toplam enerji tüketiminin ve CO2 salımının yüzde 40’ından sorumludur.

Dünya gitgide daha çok kentleştiğinden ve şehirler büyüyüp nüfus daha da çoğaldığından CO2 salımının yanı sıra enerji tüketimi de artmaktadır.

Bu durumun sonucunda gitğide daha fazla yerel otorite, enerji verimliliği açısından çok önemli şartları yerine getiren ve aynı zamanda bölge sakinleri için mümkün olan en yüksek konfor düzeyini sağlayacak yeni imar projelerine ihtiyaç duymaktadır.

Almanya’nın Mannheim şehrindeki “Glückstein Bölgesi” imar gelişimi için de, durum bunu göstermektedir.

Şehir yönetimi bu yeni proje için imarın, binada yaşayacak insanlar için mümkün olan en düşük enerji tüketimi ile en yüksek konforu sağlaması gerektiğinde karar kılmıştır.

Multi Konfor Bina Öğrenci Yarışması 2013’e katılacak yarışmacılardan, Almanya’nın Mannheim şehrinin Glückstein Bölgesindeki mevcut durumu göz önünde bulundurarak, geleceğin imarına ilişkin bir vizyon sunmaları talep edilmektedir.

Projede, kuzey kısımdaki mevcut komşu mahallerin doğal bir uzantısı olacak, Multi Konfor ilkesini esas almış, yeni bir yerleşim projesi geliştirilmesi beklenmektedir.
Buna ek olarak imar, Lindenhof olarak adlandırılan mevcut konut stoğu ile bağ kurarken, yeşil alan kullanımını da geliştirmelidir.

Kimler Katılabilir

Yarışmaya, üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama, kentsel tasarım, makina mühendisliği ve inşaat mühendisliği lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.

Her grupta en az bir mimarlık öğrencisi olması şarttır.

Yarışmaya 01/01/1982 ve sonrası doğumlu, halen üniversitede öğrenimi devam eden öğrenciler katılabilir.

Katılım bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekipler halinde olabilir. Katılımcı sadece tek bir proje grubunda yer alabilir.

Ödül Verecek Kuruluş

Ödüllendirmeyi yapacak kuruluş, ulusal yarışmada Izocam, uluslararası yarışmada Saint-Gobain Insulation’dır.

Yarışma Şartları

Asgari koşullar

Tanımlar ve planlar için asagıdaki asgari sartlar göz önünde bulundurulmalıdır.Katılımcıların Proje tesliminde yapılacaklar bölümünde belirtilen pafta boyutlarını esas alarak tüm çizimler için ve katılımcıların bireysel tasarım fikirleri ve yönelimleri için uygun ölçekleri seçmesi tavsiye edilmektedir. Katılımcıların ölçekleri, jüri üyeleri tarafından değerlendirilmeye uygun detay ve netlikte olmasına imkan tanıyacak sekilde seçmeleri önerilmektedir.

Vaziyet planı
■A ve B bölgelerinin mevcut çevre ile baglantılarının ve önerilen fonksiyonların gösterildigi vaziyet planı
■Analiz edilen A ve B bölgelerindeki yasama deneyimi
■Kuzeydogu-güneybatı aksında yer alan mevcut konut alanı, yeni konut alanı ve korunan tarihi binalar arasındaki baglantının görsellestirilmesi

Konut fonksiyonu

Asagıdaki bilgiler en az A Bölgesindeki bir konut yapısı esas alınarak sunulmalıdır.
■Tip kat planı(planları)
■Kesit(ler)
■Görünüşler, perspektifler ve/veya maket fotoğrafları
■Taşıyıcı sistem detayları: ■Yatay cephe kesiti (önerilen ölçek 1:50)
■Düşey cephe kesiti (önerilen ölçek 1:50)
■Çatı, cephe ve zemin kat sistem detayları (önerilen ölçek 1:20 / 1:10).
■Gerekirse diğer detaylar

■Multi Konfor Bina hesaplamaları ■Yerlesimle ilgili elemanların ısı sartlarını yerine getirdiğini kanıtlaması için sunumda Multi Konfor Bina Tasarım Hesap Programı’ndan alınan genel spesifik ısı talebine (sağdaki görselde anahatlarıyla belirtildiği gibi) yer verilmelidir.
■Hesaplama designer programı ile ve/veya PHPP ile yapılabilir.

■Katılımcı tarafından gerekli bulunan ek bilgiler

MCH Tasarım programının genel görünümü

Tanımlar

Katılımcıların proje teslimlerinde,jürinin,projeyi aslına uygun şekilde anlamasına yardımcı olan gerekli metni/grafikleri sağlaması tavsiye edilir.Bunlar aşağıdakileri içerebilir:
■İşlevsel çözüm
■Tasarımın ana fikri
■Taşıyıcı sistem tarifi
■U değerleri
■Enerji tedariği ve genel sürdürülebilirlik fikri
Katılımcılar, teslimlerine tasarımlarını daha iyi açıklayan ek çizimler, hesaplamalar, enerji kullanımı, yenilenebilir kaynaklar, ekoloji ve başka noktalara dikkat çeken bilgiler ekleyebilirler.

Detaylı Bilgi ve İletişim

Yapı-Endüstri Merkezi :
Fulya Mah.Yeşilçimen Sok. No:12/430 (Polat Kulesi Yanı)
34394 Fulya /İSTANBUL
Tel: +90 212 266 70 70 dahili 351