13. Hamurdan Hayaller Yarışması

13. Hamurdan Hayaller Yarışması

HAMURDAN HAYALLER YARIŞMASI KATILIM KOŞUL VE TAAHÜTNAMESİ

 1. İşbu Yarışma Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. (“Hasbro”) tarafından düzenlenmektedir.
 2. Yarışmaya 1 Ağustos 2009 – 31 Temmuz 2013 arasında doğan,  4-7 yaş aralığındaki çocuklar katılabilirler.
 3. Bu yarışma, T.C. sınırları içerisinde ikamet eden yarışmacılar için geçerlidir.
 4. Yarışmacılar yarışmaya, oyun hamurlarını kullanarak ve kendi yaratıcılıklarını katarak oluşturdukları tasarımları ile katılacaklardır. Tasarımların oyun hamuru ile yapılması gerekmektedir.
 5. Yarışmanın amacı, çocukların hayal güçleri, yaratıcılıkları ve el becerilerinin geliştirilmelerini sağlamak, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturarak, yeteneklerini sergileme imkânı vermektir.
 6. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 7. Katılımcılar istedikleri bir konu ile ilgili tasarım yapmakta serbesttirler.
 8. Her yarışmacı birden fazla tasarım ile yarışmaya katılabilir.
 9. Yarışmacılar, daha önce yayınlanmış, başka yarışmalara gönderilmiş ve üçüncü şahısların haklarını ihlal eden tasarımlarla yarışmaya katılamazlar.
 10. Yarışmaya katılım 23 Mayıs 2017 – 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 11. Yarışmaya;

www.hamurdanhayaller.com’a yapılan tasarımın fotoğrafını yükleyerek katılarak dahil olunabilir.

 1. Yarışmaya katılacak tasarımların fotoğraflarının en geç 31 Temmuz 2017 saat 17:00’a kadar yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile Hasbro Türkiye’ye ulaştırılmış olması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra gönderilen tasarımlar yarışmaya dahil olmayacaktır.
 2. Yarışmacılar, ancak veli ve kanuni temsilcilerinin bilgileri ve muvafakatleri dahilinde yarışmaya katılabilirler. Hasbro, yarışmacıların velilerinden veya kanuni temsilcilerinden izin almadan yarışmaya katılmalarından sorumlu tutulamaz.
 3. Gönderilen tasarım fotoğraflarının ön elemeleri, Hasbro Play-Doh marka

yöneticileri tarafından yapılacak, final elemeleri ise Hasbro tarafından belirlenen, bir seçici kurul tarafından yapılacak ve kazananlar 31 Ağustos  2017’de www.hamurdanhayaller.com aslı web sitesinde ilan edilecektir.

 1. Yarışmada değerlendirme, yarışmacıların hayal güçleri, yaratıcılıkları, el becerileri ve kendilerini ifade ediş şekilleri göz önünde tutularak yapılacaktır.
 2. Bir büyüğün yardımıyla yapıldığı tespit edilen veya bu şüpheyi uyandıran tasarımların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Hasbro çalışanlarının ve yarışma ortaklarının çocukları ya da 3.dereceye kadar yakınları yarışmaya katılamazlar.
 4. Yarışma sonuçları 31 Ağustos 2017‘den itibaren hamurdanhayaller.com adlı web sitesinde yayınlanacaktır. Ödül kazanan yarışmacılarla; yarışmaya kaydolurken belirtmiş oldukları (Ad, Soyad, yaş ve doğum tarihi, Yarışmacının veli/kanuni temsilcisinin ad/soyad/posta adresi/telefon numarası) iletişim bilgileri vasıtasıyla temasa geçilecektir. 1 ay süreyle kendisine bildirilen iletişim bilgileri vasıtası ile ulaşılamayan yarışmacıların ödül hakkı geçersiz kılınacaktır. Böyle bir durumda ödül hakkı bir sonraki yarışmacıya geçer. Her yarışmacı sadece 1 kez ödüle hak kazanabilir.
 5. 4-5 ve 6-7 yaş grupları için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak olup her yaş kategorisinde 1., 2. ve 3.ler seçilecektir. Yaş kategorileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

4-5 yaş grubu: 1 Ağustos 2011 – 31 Temmuz 2013 arası doğumlular

6-7 yaş grubu: 1 Ağustos 2009 – 31 Temmuz 2011 arası doğumlular

 

 1. Kategori birincileri; boylarınca oyuncak ödülü ile IPad WIFI 32 GB, kategori 2. ve 3.’leri ise boylarınca oyuncak ödülü kazanacaktır.
 2. Kazananlara ödülleri, kargo yolu ile gönderilecektir. Hediye Paketi kazanan yarışmacılara teslim için gerekli kargo ücreti Hasbro tarafından karşılanacak olup, ödüller kazanan yarışmacıların bildireceği adrese teslim edilecektir. Teslimat yalnızca, kazanan yarışmacı tarafından bildirilen teslimatın yapılacağı kişilerin T.C. kimlik numaralı kimliğinin ibrazı ile gerçekleştirilecektir. Kargo görevlisinin teslimatın yapılacağı kişileri bulamaması durumunda, kargonun 3 gün içinde teslim alınmasına ilişkin ve ayrıca kargo merkezinin telefon ve adres bilgilerini de içeren bir mesaj bırakılıp, ürün bağlı olduğu kargo merkezine gönderilecek ve 3 gün boyunca kargo merkezinde tutulacaktır. Bu süre içinde kazanan yarışmacı ürünü kargo merkezinden teslim almaz ise, ürün Hasbro’ya geri gönderilecektir. Yarışmacının ürünü tekrar istemesi durumunda ürünü talep hakkı bir başka yarışmacıya geçmemiş ise kargo ücreti yarışmacı tarafından karşılanacaktır.
 3. Ürün kargodan teslim alınırken, ürünün doğru, sağlam ve eksiksiz olduğunu kontrol etmek ve öyle teslim almak teslim alan kişinin sorumluluğundadır. Ürün teslim belgesi imzalandıktan sonra doğabilecek herhangi bir sorundan sadece kazanan yarışmacı sorumludur.
 4. Kazanılan hediyeyi teslim etmek için kullanılan aracı taşıyıcı firmadan (kargo şirketi) kaynaklanabilecek gecikmelerden Hasbro sorumlu değildir.Hasbro, sebep bildirmeksizin ödülleri değiştirme hakkına sahiptir.
 5. Kazanılan ödül değiştirilemez, başkasına devredilemez, para ile satılamaz, promosyon olarak verilemez ve/veya ödülün nakit ve/veya mal karşılığı talep edilemez.
 6. Yarışmaya katılan tasarımların fotoğrafları iade edilmez. Yarışmaya katılanlar; gönderdikleri fotoğrafların kendi isimleriyle birlikte hasbro.com.tr, www.playdoh.com.tr ve www.hamurdahayaller.com sitelerinde, TV, gazete, dergi, internet, basılı broşür, görsel malzeme, duvar takvimi, kartpostal, iletişim malzemesi, Hasbro ürün görsel, paket, ambalajı, oyun hamuru kutusu üzerinde vb. her türlü yazılı, görsel ve işitsel mecrada veya Hasbro’nun uygun göreceği sair yer ve alanlarda bir zaman, yer ya da coğrafi alan kısıtlaması olmaksızın bedelsiz olarak her zaman, kısmen ya da tamamen kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar ve bu nedenle Hasbro’dan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
 7. Veliler ve/veya kanuni temsilciler, yarışmaya katılan tasarım fotoğraflarının Hasbro tarafından belirlenecek görsel malzeme, duvar takvimi, kartpostal, oyun hamuru kutusu, ambalaj ve iletişim malzemesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü materyal ve eşya üzerinde kullanılması ve hasbro.com.tr, www.playdoh.com.tr ve www.hamurdahayaller.com gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan internet sitesi, TV, gazete, dergi, internet, basılı broşür, görsel malzeme  gibi görsel, işitsel ve basılı alanlarda yayınlanması için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kiralama, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletim hakları ile bu hakları üçüncü kişilere devretme hakkı ve her türlü surette münhasıran veya gayrimünhasıran kullandırtma hakkı da dahil olmak üzere tüm mali hakların, herhangi bir zaman, yer, sayı ve format sınırlaması olmaksızın, yarışmaya katılmak suretiyle bedelsiz olarak Hasbro’ya devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Veliler ve/veya kanuni temsilciler ile ayrıca bir mali haklar devir sözleşmesi akdedilmemesi durumunda, işbu Yarışmaya Katılım Koşul ve Taahhütnamesi bir mali haklar devir sözleşmesi olarak kabul edilecektir.
 8. Hasbro hamurdanhayaller.com’a fotoğrafları yüklenen tasarımların orijinallerini talep edebilir, bu durumda yarışmacılar orijinal tasarımı Hasbro’ya göndermekle yükümlüdür. Herhangi bir fotoğrafta yer alan tasarımın fiziki olarak teslim edilememesi durumunda Hasbro, bu tasarımı değerlendirmeye dahil etmeyebilir. Söz konusu tasarımın dereceye girmesi üzerine fiziki teslimin talep edilmesi ve yarışmacı tarafından teslim edilememesi durumunda ise Hasbro, kazanmış olsalar bile dereceye giren kişilerin bu haklarını kaldırabilir ve/veya kazanılan hediyenin bir sonraki yarışmacıya geçmesi konusunda karar verebilir
 9. Yarışmacıların iletişim bilgilerini yanlış ve/veya eksik vermelerinden kaynaklanan sorun, aksaklık ve/veya gecikmelerden Hasbro sorumlu tutulamaz.
 10. Hasbro, bu yarışmaya katılım sırasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve/veya internet erişimlerinden ve/veya her türlü teknik ve yetkisiz erişim gibi sair  durumlardan doğabilecek problem ve zararlardan sorumlu tutulamaz.
 11. Hasbro her zaman, önceden herhangi bir bildirim ve/veya ilan yapmaksızın yarışmayı tek taraflı olarak iptal edebilir, durdurabilir ve/veya yarışmanın koşullarını değiştirebilir. Yarışmanın ertelenmesi, iptali ve/veya koşulların değiştirilmesi halinde Hasbro’ya karşı herhangi bir hak iddia edilemez.
 12. Yarışmaya katılan herkes www.hamurdanhayaller.com’da bulunan işbu “Hamurdan Hayaller Yarışmaya Katılım Koşul ve Taahhütnamesi”nin şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.
 13. Detaylı bilgi için www.hamurdanhayaller.com internet adresine başvurabilirsiniz.

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.