13. Geleceğin Sineması Yarışması

13. Geleceğin Sineması Yarışması
SON BAŞVURU 1 HAZİRAN 2016
GELECEĞİN SİNEMASI ŞARTNAME

I- AMAÇ
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, geleceğin sinemasını yaratacak olan sinema öğrencilerinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, “Geleceğin Sineması” adlı proje ile sinema öğrencilerini desteklemektedir. “Geleceğin Sineması“nın on üçüncüsü Türkiye genelindeki tüm İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin sinema bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.

II- KAPSAM
1- “Geleceğin Sineması” projesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından TÜRSAK Vakfı’nın danışmanlığı ve işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.
2- “Geleceğin Sineması” yarışması, sinema ve iletişim alanında eğitim veren Türkiye genelindeki devlet, özel ve vakıf okullarının ilgili bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.
3- Yarışmanın bu seneki teması “Kısa Kısa Beyoğlu”dur. Beyoğlu’nda geçen ya da Beyoğlu’ndan geçen senaryolar bekliyoruz. Kendi Beyoğlu’nu hayal et.
4- Senaryolar ön jüri tarafından değerlendirilecek, ön elemeyi geçen senaryolar ‘Seçici Kurul’un onayına sunulacak ve 20 senaryo seçilecektir.
5- Seçilen 20 senaryo Türsak Vakfı tarafından belirlenen tarih aralığında filme çekilecektir.
6- Çekilmiş olan 20 film jüri tarafından tekrar değerlendirilip ilk 3 belirlenecektir.
7- Yarışmaya katılan öğrenciler şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

III- BAŞVURU KOŞULLARI
1- Öğrenciler tarafından yarışmaya gönderilecek proje dosyasında;
a) Filmin sinopsisi :1 sayfa ile sınırlıdır.
b) Filmin senaryosu : 12 punto ile times new roman karakterinde en fazla 20 sayfa olmalıdır.
c) Filmin ekibi : senaryo, kameraman, varsa oyuncular vb.
d) Öngörülen ayrıntılı yapım bütçesi.
e) Filmi gerçekleştirecek proje sahibi öğrencinin adı, soyadı, okulu, bölümü, sınıfı, okul ve ev adresi, telefon numarası, banka hesap numarasının yazılı olduğu bilgi formu bulunmalıdır.
2- Proje dosyaları içindeki dökümanlar bilgisayar ile yazılmalıdır.
3- Başvuruda bulunacak senaryolarda tür sınırlaması yoktur. Kurmaca, deneysel, belgesel, animasyon vb. türde olabilir. Bir öğrenci en fazla 3 projeyle katılabilir.
4- Filmin süresi 15 dakikayı geçmemelidir.
5- Proje, bir ekip tarafından hazırlanmış olsa da, yönetmenliği üstlenen bir öğrencinin adıyla sunulmalıdır. İki veya daha fazla öğrenci adının ‘proje sahibi / yönetmen’ olarak belirtildiği projeler yarışma dışı bırakılır.
6- Başvuruda bulunan proje sahipleri, proje dosyalarını en geç 1 Haziran 2016 günü saat 18:00’e kadar; e- posta yolu ile geleceginsinemasi@tursak.org.tr adresine göndereceklerdir.
7- “Geleceğin Sineması” projesi kapsamında destek almaya değer görülen senaryolar, film olarak yapıldıktan sonra, Vakıf ve Bakanlık arşivinde bulundurulmak üzere en geç 14 Ekim 2016 tarihine kadar TÜRSAK Vakfı’nın, şartnamenin 6. maddesinde belirtilen adresine, elden, kurye veya taahhütlü posta ile Dijital Video Dosyası veya DVD formatında ve 2 kopya olarak teslim edilecektir.
8- Yarışmada desteklenerek çekilen tüm filmlerin bir kopyası T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nde, bir kopyası ise TÜRSAK Vakfı arşivinde saklanacaktır. Bakanlık ve TÜRSAK Vakfı, telif hakları filmi gerçekleştiren öğrencide saklı kalmak üzere, filmlerin ticari olmayan gösterimlerini yapabileceklerdir.
9- “Geleceğin Sineması” projesi kapsamındaki yarışmadan destek alarak filmini gerçekleştiren öğrenciler, filmlerini ulusal veya uluslararası yarışmalara göndermekte, ticari veya ticari olmayan mecralarda göstermekte özgür olup, konuyla ilgili Bakanlığımızı ve TÜRSAK Vakfı’nı yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdürler.
10- Öğrenciler, filmlerini yaparken jeneriğinde, “Bu film T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün “Geleceğin Sineması” kapsamında desteklenmiştir.” İbaresine ve TÜRSAK Vakfı’nın logosuna yer vereceklerdir.

IV-TELİF HAKLARI
Projelerde telif hakkı doğuracak “senaryo”, “müzik” ve “görüntü” vb. eserlerin kullanılması durumunda, projenin yapım aşamasında söz konusu telifler alınmış olmalıdır.

V- PROJELERİN İADESİ
1- “14 Ekim 2016” tarihine kadar yetiştirilemeyen filmlerden destek bedeli olarak ödenen 3.000 TL geri alınacaktır.

VI- DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
1- Senaryo projelerinin son teslim tarihi / 1 Haziran 2016
2- Kazanan senaryo projelerinin açıklanması / 30 Haziran 2016
3- Filmlerin son teslim tarihi / 14 Ekim 2016
4- Ödül Töreni / Ekim 2016

VII- DESTEKLEME VE ÖDÜLLER
1- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, “Geleceğin Sineması” kapsamında seçici kurul tarafından belirlenen 20 senaryo projesine 3.000 TL film yapım desteği verecektir.
2- 20 senaryo içinden sıralamaya giren ilk 3 senaryoya, etkinlik sponsoru LINKA tarafından aşağıda belirtilen şartlarla kamera desteği sağlanacaktır.
* Kamera ve ekipmanın kullanımı üç gün ile sınırlı olacaktır.
* Kamera, lens, monitör, tripod ve hard disk modeli Linka firması tarafından belirlenecektir
* Kamera , ekipman ve operatörün ulaşımı proje sahibi tarafından sağlanacaktır
* Kamera, ekipman ve operatör sadece İstanbul içi çekimlerde yer alacaktır.
* Çekim tarihleri 1 ay önce Linka Firmasına bildirilecektir.
* Karşılıklı anlaşma ile operatör kamera kullanımında yardımcı olabilecektir.
3- 20 senaryo içinden sıralamaya giren ilk 3 senaryoya etkinlik sponsoru Fono Film 5 gün post prodüksiyon (ses miksaj, kurgu, color) imkanı sunacaktır. Çalışma için Fono Film’e 1 ay önce haber verilecektir.
4- Senaryo projelerine yapılacak olan destek miktarı, TÜRSAK Vakfı tarafından bir defada ödenecektir.
5- Çekilen 20 filmin içinden ilk üç film, jüri tarafından ikinci bir değerlendirme sonucunda belirlenecektir.
6- Dereceye giren ilk üç film ödül töreninde açıklanacak ve Türsak Vakfı tarafından ödüllendirilecektir.