13. Dilbilim Öğrenci Konferansı

13. Dilbilim Öğrenci Konferansı

Konferans Konuları
Sesbilim

Sözdizim

Biçimbilim

Anlambilim

Kullanımbilim

Dil Edinimi

Derlembilim

Sözlükbilim

Metindilbilim

Ruhdilbilim (Psikolinguistik)

Sinirdilbilim (Nörolinguistik)

Klinik Dilbilim

Türk İşaret Dili Araştırmaları

Söylem Çözümlemesi

Toplum dilbilim

İkidillilik, Çokdillilik Araştırmaları

Dil ve Cinsiyet Araştırmaları

Tarihsel Dilbilim

Çeviribilim

Bilgisayarlı Dilbilim

Bilişsel Dilbilim

Doğal Dil İşleme

Dil ve Felsefe Araştırmaları

Yabancı Dil Öğretimi

Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi

Tehlike Altındaki Diller

Bildiri ve Poster Özetlerinin Gönderim Tarihleri
Bildiri Özeti: 12 Kasım 2018 – 28 Ocak 2019
​Poster Özeti: 12 Kasım 2018 – 28 Ocak 2019
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulma Tarihi: 22 Şubat 2019
Konferans Tarihi: 19-20 Nisan 2019

19-20 Nisan 2019
13. DİLBİLİM ÖĞRENCİ KONFERANSI
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dilbilim Bölümü

Bildiri Özeti ve Poster Özeti Gönderme
Bildiri ve poster özetleri (araştırma başlığı ve kaynakça bölümleri hariç) 300 sözcüğü geçmemelidir. Özette, araştırmanın amacı ve konusu, kuramsal çerçevesi, yöntemi, (varsa) kullanılan veri tabanı ve örneklemi, araştırmanın temel savunusu ve (öngörülen) sonuçlarına yer verilmesi gerekmektedir. Aynı araştırmacı, en fazla iki bildiri ve bir posterde yer alabilmektedir.

​13. Dilbilim Öğrenci Konferansı (13DÖK) için bildiri ve poster özetlerinin gönderimi 12 Kasım 2018-28 Ocak 2019 tarihleri arasında EasyChair (13DOK) üzerinden yapılacaktır.